En riktigt trist julklapp

En riktigt tråkig julklapp fick Sandvikens Kommun från Länsrätten. Maria Brolin (fp) överklagade beslutet om utbyggnad av Sandbacka Park med etapp 5 och i förrgår kom domen. M Brolins överklagande bygger på att beslutet är:

Emot likabehandlingsprincipen
Där skriver Länsrätten att det inte finns skäl varken i kommunallagen eller i regeringsformen att på den grunden upphäva beslutet.

Ej god ekonomisk hushållning
Länsrätten skriver att det inte heller i det fallet finns anledning att upphäva beslutet.

Emot konkurrensbestämmelserna
Inte heller där finner Länsrätten att beslutet strider mot lag eller annan författning.

I vinstsyfte
Länsrätten finner det inte visat att Sandbacka Park etapp 5 drivs i vinstsyfte

Inte en kommunal angelägenhet
Här skriver Länsrätten att

KF:s beslut inte kan anses allmänt främja näringslivet i kommunen utan istället får anses utgöra individuellt inriktade stöd till enskilda näringsidkare. För att sådana stöd skall vara tillåtna erfordras att det föreligger synnerliga skäl för stödet. I målet har inte framkommit att det enskilda initiativet för att hyra ut lokaler skulle ha vikit eller fallit bort eller att det i övrigt finns synnerliga skäl för beslutet. … Med hänsyn till det anförda har kommunfullmäktige överskridit sin befogenhet och beslutet skall därför upphävas i sin helhet.

I dagens Arbetarbladet säger kommunalrådet Stefan Hedin

– En väldigt, väldigt konstig dom som omkullkastar synen på vad en kommunal angelägenhet är för något. Enligt den här domen finns det i princip 290 kommuner i Sverige som olagligt byggt lokaler för uthyrning till företag. Hela Kista, Teknikparken i Gävle, Teknikdalen i Borlänge med flera liknande anläggningar har tillkommit på ett olagligt sätt enligt länsrättens synsätt, säger Stefan Hedin.

Jag förutsätter att domen överklagas. Kommunstyrelsen har kallats till extra möte den 5 januari. Det är mycket som står på spel. Det kan röra sig om att vi förlorar 300 jobb.

Det här var en av de sämsta julklappar jag kunnat tänka mig. Nu känns det tungt att ha en ”god jul”.

Det här inlägget postades i Allmänt. Bokmärk permalänken.