Elevers lärande i Sandviken

Idag samlades KS, Kunskapsnämnden, skolledare och tjänstemän på Sandbacka Park, för att höra en presentation av slutrapporten för ELISA (Elevers lärande i Sandviken). Det är nu tolv år sedan Sandviken startade sin satsning på att datorn som ett verktyg i undervisningen.

Utvärderarna lämnade med varm hand över ett antal frågeställningar till Sandvikens kommuns beslutsfattare och tjänstemän att fundera över, bland annat;

  • Finns det en tydlig och systematisk linje för hur det pedagogiska arbetet skall stödjas, utvecklas och omprövas?
  • Skall styrningen äga rum i första hand på den kommunala IKT-avdelningen, dvs. Kunskapskontoret, och i andra hand på de enskilda skolorna?
  • Hur uppnå större medvetenhet och konsekvens om de signaler som man från centrala nivåer och organ ger till skolan?
  • Jag ser fram emot det fortsatta arbetet med detta tillsammans med elever och personal!

    Det här inlägget postades i Allmänt. Bokmärk permalänken.