Friskoleansökningar

På beredningen idag hade vi nio friskoleansökningar att behandla. Skulle alla dessa starta innebär det platser för ca 1.125 elever. Den här gången var det ingen som ville starta i Sandviken utan åtta av nio handlade om Gävle kommun.

Totalt har Gävles tre kommunala gymnasieskolor idag plats för ca 3.800 elever. Friskolorna skulle alltså kunna helt kunna tömma Borgarskolan eller Vasaskolan.

Hörde att kommunstyrelsen gått på samma linje som oss i Kunskapsnämnden när det gäller yttrandet över friskolan i Järbo. Dvs KS sa nej – endast (m) reserverade sig.

Nämnden ska också yttra sig över en motion från Kristdemokraterna med rubriken ”Valfrihet för barnfamiljer”. Deras yrkande lyder: ”att underlag tas fram så att det snarast möjligt efter den 1 januari 2008 kan införas ett kommunalt vårdnadsbidrag i Sandvikens kommun”.

Det här inlägget postades i Lokalpolitik. Bokmärk permalänken.