Vilket håll dansar den här damen åt?
Medsols eller motsols?


Svarar du motsols använder du främst din vänstra hjärnhalva, något de allra flesta gör. Tycker du hon dansar medsols använder du din högra hjärnhalva mer.

Och? Fortsätt läsa och se om du känner igen dig och din dominerande hjärnhalva.

Stämmer det? Kunde du få henne att byta riktning? Jag kan inte ens förstå hur någon kan få för sig att hon snurrar MOTsols!