100 varslade i skolan

Pengar

Sandvikens kommun, som många övriga kommuner, är i ett extremt tufft ekonomiskt läge just nu. Jämfört med den prognos vi utgick ifrån när budgeten för 2009 antogs har skattintäkterna minskat med ca 70 miljoner. Prognosen för socialbidragskostnader är ca 13 miljoner högre än budgeterat.

Jag hade länge en förhoppning om att regeringen skulle skjuta till pengar till kommunerna i vårbudgeten som kom i mitten av april. Så blev inte fallet, inga pengar extra 2009 och det som kommer 2010 räcker inte på långa vägar!

Kommunfullmäktige har möte i morgon och förslaget till beslut är att alla verksamheter i kommunen måste göra nedskärningar med 2 % av sin budgetram redan 2009. För Kunskapsnämnden innebär det 13,5 miljon förutom de redan planerade neddragningarna detta år.

I torsdags la vi ett varsel på 100 tjänster. Vår kommun har haft en hög ambitionsnivå i allt som rör barn och unga och så också i skolan. Nu måste vi sänka kvaliteten. Något som naturligtvis kan medföra högre kostnader i framtiden. Samtidigt säger kommunallagen att kommuner varje år måste ha en budget i balans. Vilket betyder att man inte kan planera för att göra ett underskott.

Kunskapsnämnden tog sin “underlag till kommunplan” för 2010 i april. Där ingår bland annat att vi minskar personal och lokaler utifrån det minskade elevunderlaget (totalt ca 20 miljoner). Dessutom ska lärartätheten i grundskola och gymnasiet anpassas att ligga i nivå med jämförbara kommuner.

Enligt SCB:s statistik har Sandvikens grundskolor nu en lärartäthet på 9,1 lärar/100 elever. Snittet för jämförbara kommuner låg 2008 på 8,2 lärare/100 elever.

Den anpassningen står för ca 13 miljoner i minskade kostnader. Pga de minskade skatteintäkterna görs nu dessa åtgärder redan inför höstterminen 2009. Det känns oroligt och jag har full förståelse för att personal, elever och föräldrar blir upprörda.

Många tycker att vi ska göra besparingarna någon annanstans i kommunens verksamhet. Kunskapsnämnden står för 42 procent av kommunens totala kostnader, äldre- o handikapp- o individ/familjeomsorgsnämnden står för ca 40 procent. I de resterande 20 procenten ingår t ex föreningsbidrag, färdtjänst, skolskjutsar, kollektivtrafik, vuxenutbildning.

Det finns alltså inte så mycket annat där man kan få ihop så stora summor som 70 miljoner.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

1 svar på 100 varslade i skolan

  1. Pingback: Brockmans blogg » Två år som ordförande

Kommentarer inaktiverade.