Måndag 15 dec 2003

Insändare i dagens Arbetarbladet:
Dansen lever vidare i Sandviken
Tack till Sandvikens politiker som tog det kloka beslutet att ändra på tjänstemännens budgetförslag där dansverksamheten var struken helt ur nästa års budget.

Vi föräldrar, elever och övriga kämpande medborgare har fått känna att vi lever i en demokrati där det faktiskt går att påverka beslut som görs hastigt och oövertänkt i en pressad värld där strävan att få ihop budgeten snart har tagit överhanden över all ideologi och sunt förnuft.

Vi vill tacka våra folkvalda politiker som över partigränserna ställt upp för våra barn som älskar dans och som nu får fortsätta att uttrycka sig i denna konstform!

Airene och Pelle Lindfors, representanter i föräldragruppen, dansverksamheten på kulturskolan Sandviken

Det är alltid trevligt att få ett tack! Att budgetbeslut fattas "hastigt och oövertänkt" stämmer dock inte. Budgetarbetet pågår i stort sett under hela året, intensifieras på hösten och diskuteras under tiden i många olika politiska forum.

Det är möjligt att det utifrån ser ut som om allt händer den dag det står i tidningen. Verkligheten är en annan. Som insändarskribenterna också skriver var detta ett FÖRSLAG till nämnden från tjänstemannasidan. Ett förslag som alltså inte antogs när det kom till ett politiskt beslut.

Fredag 12 dec 2003

Idag fick jag ett inlägg i mitt diskussionsforum angående frågan om skolskjuts för barn med växelvis boende. Ärendet som nämns i inlägget är jag inte insatt i och har heller inte möjlighet att sätta mig in i det nu, eftersom det är helg.

Det väckte iallafall liv i mina gamla funderingar kring detta. När jag skrev motionen till fullmäktige [det var 2001-06-11] så blev beslutet följande:

att uppdra åt trafikplaneraren att utreda vilka förutsättningar som finns för att ge barn med växelvis boende den rätt till skolskjuts som gäller i kommunen - OAVSETT hos vilken av föräldrarna, inom Sandvikens kommun, barnet är folkbokfört.
Det vore kanske på tiden att fråga efter den där utredningen igen, jag har gjort det förr...

Torsdag 11 dec 2003

Ikväll var det Arbetarekommunmöte. Vår stadsarkitekt Derek Lewis berättade om sina planer för kommunen och speciellt för centrum. Det var spännande och mycket intressant.

Vi valde också en ny ledamot till Kunskapsnämnden. Det blev Ulf Jegerman. Honom har jag umgåtts med i gamla Östra kommundelsnämnd. Det blir skönt att vara fulltaliga med ordinarie ledamöter igen!

Söndag 7 dec 2003

Var på VU-möte i Unga Örnar ikväll. Marie F var där från Arbetarekommunens styrelse och vi diskuterade läget, framtiden och UÖ:s samarbete med partiet. Ett bra möte som jag hoppas leder framåt!

Fredag 5 dec 2003

Uppföljning av GD-artikeln idag.

Å ena sidan är det för lite information och å andra sidan för mycket...

Nu när jag vet mera om bakgrunden till artikeln och också om det möte som förevarit så upplever jag texten som oerhört överdriven. "Hemligt möte" Hummm...Det var en helt vanlig o-rådsträff.

Det är väl bara att se fram emot att höra kreativa synpunkter från oppositionens ledamöter när vi inleder nämndarbetet i januari 2004...

Torsdag 4 dec 2003

Vaknar till en artikel i GD "Problem i Kunskapsnämnden". Det är förvånande att oppositionen väljer att gå ut med den här kritiken i pressen istället för att ta upp det i nämnden!

INGEN i nämnden har haft några åsikter om vare sig sammanträden, dagordning eller informationsmängd tidigare. På nämnden i oktober hade vi besök av kommunrevisorerna för att just diskutera nämndarbetet. Ingenting kom upp där heller. Det är tragiskt och fegt i mina ögon!

På kvällen var jag till Arbetarekommunens styrelse och berättade lite om konferensen Den demokratiska processen. Jag hade mest GD-artikeln i skallen och kände mig otroligt okoncentrerad.

Tisdag 2 dec 2003

Unga Örnar var kallade till förhandling med föreningsutskottet idag, ang föreningsbidragen för 2004. Det var ett ganska förvirrat möte. Jag hade många frågor men fick inte så många svar. Bl.a. undrade jag på vad man grundade utgångsförslaget till bidrag på. Svaret var att det baserades på en uträkning gjord för massor av år sedan som alltså fortfarande gäller. Märkligt.

Därefter följde en diskussion som påminde mycket om "inget jobb - ingen dagisplats - ingen dagisplats - inget jobb". Fast för oss handlade det om problemet att ha verksamhet utan en anställd. Vi gick därifrån förundrade och ganska besvikna. Oron för framtiden blev om möjligt ännu större.

Hann vara med på rådslagsträffen om Fördjupat folkstyre en timme också. Där diskuterade vi bl.a. sänkt rösträttsålder. Min åsikt är att vi definitivt borde sänka till 16 år. Några höll med, andra inte :)

Måndag 1 dec 2003

Kommunfullmäktiges möte ikväll började kl 16 och slutade strax före midnatt. Det var främst budget 2004 som stod på dagordningen.

Oppositionen hade inte åstadkommit något budgetförslag utan enbart en "viljeinriktning" - ett slags budget utan siffor. Det skulle bero på att de inte haft tid att göra någon. Märkligt nog eftersom oppositionen har fyra o-råd med sammanlagt 120% månadsarvode. Vänstern - med sina 30% hade däremot tagit fram en egen budget, redan för flera veckor sedan!

In i det sista pågick överläggningar i partigrupperna och då främst vad gäller frågan om nedläggningen av Skogsgläntan. Slutresultatet blev att vänstern avstod från att rösta i den frågan, samt Sandbacka Park-delen, vilket innebar att budgete antogs enligt kommunstyrelsens förslag.

Kungsgården/Åshammars websida har Monica gjort en intressant uträkning angående den tid som användes till fullmäktigedebatten om budgeten. Jag citerar:

Ett litet räkneexempel till slut:
50 personer x 8 tim = 480 timmar = 20 dygn = 12 arbetsveckor.
Detta ska ses mot den bakgrund att det bara fanns ETT budgetförslag!
Tänk om vi använt en del av all denna tid till att prata med andra Sandvikenbor och inte med oss själva!

Tisdag 25 nov 2003

Idag hade vi Kunskapsnämnd på e.m. Beslutet angående gymnasiet kan man läsa om t.ex. i Gefle Dagblad.

Efter nämnden var jag på utvecklingssamtal med valberedningen. Det kändes bra och väckte en del nya tankar. Sprang sen till Rådslagsträff om Fördjupat Folkstyre. Där var en hel del människor och intressanta diskussioner. Jag ser fram emot de kommande träffarna.

Måndag 24 nov 2003

Fullmäktiges s-grupp på kvällen. Budget 2004 kommer ju upp på fullmäktige 1 dec men det blev inte mycket diskussioner om det. Det borde väl ha diskuterats färdigt nu... åtminstone för partigruppens del.

Ärendet om gymnasieskolans inriktningar togs upp och s-gruppen förordade att vi skjuter upp det beslutet och att det får ingå i arbetet med KS-direktivet:

Förslag till gymnasieskolans långsiktiga profil, lokalbehov och organisationsstruktur skall presenteras under året

Onsdag 19 nov 2003

Kunskapsnämndens s-grupp hade möte på kvällen. Vi har några ärenden uppe som kräver mycket funderingar - avveckling av inriktning/-ar i gymnasieskolan, minskning av inackorderingstilläggen till elever som går på gymnasiet i andra kommuner t.ex.

Ang nämnda punkter fick Klas och jag i uppdrag att ta upp det till diskussion i fullmäktiges s-grupp på måndag

Söndag 16 nov 2003

Morgonen startade med att Berit Högman pratade om ämnet "Mina ledstjärnor". Därefter hade vi redovisning av våra tal i grupper länsvis. På em fick vi alla hålla ett kort "hyllningstal" till personen bredvid oss.

När vi sammanfattat helgen, bestämt lokala träffar samt planerat hemarbetet till nästa gång åkte vi hem.

Lördag 15 nov 2003

Kl 9.00 inledning till passet "Att bygga ett tal". Vi jobbade sedan i smågrupper och redovisade i större grupper.

På internaten är vi ca 100 deltagare från Gävleborg, Dalarna och Värmland. Det är lite jobbigt att vara så många människor och jag föredrar att jobba länsvis.

På e.m. föreläste Ann Marie Lindgren om "Ledarskap i ett historiskt perspektiv" och efter henne kom Mikael Damberg och pratade om "Idéburet ledarskap". På kvällen hörde vi en föreläsning om Berättarteknik.

Till söndagen skulle vi - två och två - ha skrivit ett tal angående valfritt ämne. Så det blev kvällens aktivitet det.

Fredag 14 nov 2003

Åkte till Brunnsvik efter jobbet för att delta i det 2:a internatet i utbildningen 900-ledare.

Kvällens aktivitet var en föreläsning om retorik. Intressant, även om vi nog alla var ganska trötta efter en arbetsdag, en resa samt en hel arbetsvecka.

Torsdag 13 nov 2003

Träff för nämndernas presidier och Arbetarekommunens styrelse på kvällen. Det var en bra träff och jag hoppas vi kommer att bli inbjudna flera gånger.

Tisdag 11 nov 2003

Var inkallad till Tingsrätten idag för hela dagen. Första målet startade 9.00 och var klart 10.30. Nästa mål, som hade starttid 13.00, var inställt. Så här är det ofta i Tingsrätten... Man tar ledigt hela dagen och sedan blir målen inställda. Det går ju an för mig, som ändå kan gå tillbaka och jobba.

Nu kunde jag istället delta på Kunskapsnämndens ordförandeberedning på e.m. Ikväll har vi också Unga Örnar-mötet som jag hann med att förbereda mig lite mera inför.

Söndag 9 nov 2003

Idag hade vi VU-möte i Unga Örnar för att förbereda oss inför den träff vi bjudit in till på tisdag kväll. Vi har bjudit Kultur- o fritidsnämnden, Socialnämnden, partiet, s-kvinnor, Metall, Kommunal, LO-sektionen, ABF och UÖ-distriktet för att diskutera Unga Örnars framtid i Sandviken.

Så här skriver vi i inbjudan:

Unga Örnar är arbetarrörelsens barnorganisation och bildades den 7 november 1931 som en egen del av rörelsen, knuten till SSU. Idag är Unga Örnar en självständig barn och ungdomsorganisation inom arbetarrörelsefamiljen.

Men framväxten av det som till slut blev Unga Örnar började redan i slutet av 1800-talet. Det var ur den tidens klassförnedring, fattigdom och stora brist på barnverksamhet, som inte var knuten till kyrkans söndagsskolor, som arbetarrörelsen startade aktiviteter för barn och ungdom.

Idag, många decennier senare, är Unga Örnar fortfarande en stark röst för våra barn och ungdomar. Vi är 23 000 medlemmar från Kiruna i norr, till Malmö i Söder. I Sandvikens kommun är vi nu ca 600 medlemmar. Vi har en anställd ombudsman och en kretsstyrelse bestående av 17 ledamöter, varav 14 är under 18 år.

I Sandviken handlar vårt arbete mycket om demokratiutveckling, läger, cirkus och lek, ledarutbildning och barnpolitisk verksamhet. För oss är demokrati både en metod och ett förhållningssätt i all vår verksamhet. När vi driver barnpolitiska frågor gör vi det utifrån barnkonventionen och vår verksamhetsidé. Vår verksamhetsidé som - precis som för övriga arbetarrörelsen - grundar sig på demokrati, jämlikhet, och solidaritet.

Nåväl... Vi behöver träffa och prata med er i arbetarrörelsens vuxenorganisationer om vår framtid i Sandvikens kommun. Vi lever i en knepig tillvaro just nu, framförallt ekonomiskt. De kommunala bidragen har minskat med ca 20% de senaste 10 åren, samtidigt som alla kostnader ökat. Vi befarar dessutom ytterligare nedskärningar inför 2004...

Lördag 8 nov 2003

Är ganska nöjd med konferensen, även om det allmer ofta slår mig att både utbildningar och konferenser har svårt att leva upp till det som står i programmet.

Bilder

Onsdag 5 nov 2003

Imorgon åker jag på konferensen Den demokratiska processen. Det ser jag verkligen fram emot.

Klicka på bilden om du vill läsa mera.

Fredag 31 okt 2003

Delade ut flygblad utanför Systembolaget mellan 16-18 idag också. Inte så mycket folk som igår, det regnade och var ruggigt.

Torsdag 30 okt 2003

Delade ut flygblad utanför Systembolaget mellan 16-18. Det var kommunens ungdomsarbetare som arrangerat en aktion mot langning till minderåriga. För mig är det en fråga som ligger mig varmt om hjärtat så det kändes bra att kunna göra en insats.
www.alkoholfri.nu

19-21 var jag på AK-möte, som handlade om rådslagsarbetet och AK:s budget.

Tisdag 28 okt 2003

Var på en föreläsning med Hans-Åke Scherp [fil dr vid Karlstad universitet]på f.m. Scherp pratade om skolutveckling och menade att det är en fråga om att utveckla skolan till en lärande organisation. Jag har hört Scherp en gång tidigare och tyvärr upplevde jag den här föreläsningen som en upprepning av förra gången.

På e.m. hade vi Kunskapsnämnd. Ordförandeberedningen var inkallad innan för att få den senaste uppdateringen om budgetläget.

Vi hade inte många ärenden idag, men trots det var vi inte klara förrän framåt 18. Revisorerna var på besök, tre rektorer presenterade sina verksamheter och det blev även diskussioner runt ett par ärenden.

Jag lämnade ett förslag till nämndens nästa möte:

Förslag angående budget 2004

I vår nämndplan betonar vi tydligt vikten av att elevernas inflytande över sin skolgång ökar. För att stärka och uppmuntra elevrådens arbete föreslår jag nämnden besluta:

Att: 200.000 kr avsätts i budgeten 2004, för bidrag till åtgärder som främjar elevinflytandet

Bidrag ska:

 • kunna sökas av skolornas elevråd
 • kunna sökas löpande under året
 • vara till för aktiviteter, arrangemang, kurser, studiebesök eller liknande som ökar upplevelsen av inflytande för skolans elever

  Beslut om bidragen ska göras av en grupp bestående av ordförandeberedningen samt en representant från varje skolas elevråd. Detta medför förhoppningsvis att elevrådens idéer och verksamhet sprider sig, samt att samarbetet mellan nämnden och elevråden stärks.

 • Måndag 27 okt 2003

  Fullmäktiges s-grupp på kvällen. Den mesta tiden ägnades åt budgeten.

  Fredag 24 okt 2003

  Det känns lite trist just nu... Jag tappar farten och kraften och vet inte längre vad jag gör för nytta egentligen.

  Unga Örnars bekymmer maler i huvudet hela tiden och politiken känns inte heller speciellt inspirerande just nu.

  Vi har fått budgetförutsättningar för 2004 utsända. Där står:
  "Kunskapskontoret tillförs ytterligare 24.0 mkr, vilket skall möjliggöra att antalet lärartjänster inte behöver reduceras så mycket som i lagt förslag. Kontoret skall avdela resurser till sin del av familjecentrat."

  Det är bra att skolan får ytterligare resurser, självklart. Men som ledamot i Kunskapsnämnden är det mindre roligt att också få direktiv om vad pengarna ska användas till.

  Nämnden har haft ett slitsamt första halvår där det allt överskuggande varit nedläggning av skolor. Jag är helt övertygad om att vi hade klarat att ta beslutet om vår del i familjecentralen - utan direktiv uppifrån.

  Torsdag 23 okt 2003

  I Unga Örnar, där jag är kassör, är det ekonomisk kris just nu och det ser ut som om vi måste vidta radikala åtgärder för att lösa det. Det kommer att innebära att vi inte längre kan ha någon anställd och då är jag rädd för att verksamheten utarmas rejält.

  Unga Örnar är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation. Vi arbetar för barns rätt, tränar ungdomar i demokratiskt tänkande och handlande, arbetar förebyggande med barn i socialt utsatta grupper. Unga Örnar behövs i arbetarrörelsen!

  I partiets handlingsplan står: "I Socialdemokraternas Sandviken...prioriteras meningsfulla, drogfria miljöer och kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar." Men - partikamraterna i Kultur- och fritidsnämnden vill sänka föreningsbidraget nästa år med 10%.

  Det är bara att hoppas då att fördelningen av bidragen visar socialdemokratiska värderingar.

  Onsdag 22 okt 2003

  Det bestående intrycket av dessa två elevinflytandedagar är en trygg förvissning om att vårt demokratiska samhälle kommer att leva vidare lång tid framöver. Så många kloka, starka, vältaliga och självständiga ungdomar det finns som brinner för demokrati!

  Idag fick vi tillfälle att lyssna när elever och rektorer berättade om hur de arbetar med inflytande på sina skolor. Det GÅR alltså... Att elever är med i allt från att tolka kursplaner och styrdokument till att lägga upp undervisning, bestämma på vilket sätt man ska redovisa sina kunskaper och när. Att elever är med och anställer lärare och rektorer, tar ansvar för skolans arbetsmiljö och delar av ekonomin, utformar sina egna studieplaner, har flextid m.m. m.m.

  Det beror inte på hur mycket resurser man har. Det beror inte på hur många elever/lärare, på skollokalernas utformning eller på något annat. Vill man så går det. Det finns hur många bevis som helst på det.

  På kvällen hade vi s-grupp i Kunskapsnämnden. Vi hade en ny ersättare, Tarja, med för första gången. Det var ett trevligt möte med en hel del skratt och diskussioner.

  Tisdag 21 okt 2003

  Bussen avgick 06.30, en tid som definitivt inte klär mig. Det var iskallt ute och virvlade pyttesmå snöflingor i luften. Ju längre mot Hudiksvall vi kom desto värre blev det med snön. Kolla här!

  Konferensen började med musik av Bromangymnasiet och fortsatte med utfrågning av Thomas Östros och Dany Kessler från Elevorganisationen. Eftermiddagen ägnades åt Open-Space-diskussioner om en mängd frågeställningar.

  Jag hamnade i en rolig diskussion om huruvida föräldrar är skyldiga att uppfostra sina barn enligt värdegrunden. Det kom sig av att en lärare i gruppen tyckte att det inte var skolan, utan föräldrarna, som skulle stå för barnens uppfostran. Naturligtvis är det föräldrars sak att uppfostra sina barn - men det är ju inget som säger att det då blir till "rätta" värderingar?! Skolans demokratiuppdrag är ju till just för att sprida den värdegrund vårt samhälle vilar på.

  Kvällen bjöd på god mat, teater och musik.

  Måndag 20 okt 2003

  Imorgon åker jag till Hudiksvall på Rikskonferens om elevinflytande. Det ska bli spännande och intressant. Jag är glad och stolt över uppslutningen från Sandviken. Nästan alla rektorer åker, en skolchef, ca 10 elever och nämndens ordförande och vice ordförande. Det visar på rätt inställning!

  Lördag 18 okt 2003

  Mässans sista dag. Kulturskolan bjöd på musik och därefter var det ett samtal mellan riksdagsmännen Kenth Högström (s) och Owe Hellberg (v) med temat "Vad kommer resultatet i folkomröstningen att innebära?"

  I vanlig ordning hamnade jag i en diskussion om nedläggning av skolor...

  Fredag 17 okt 2003

  Var på mässan 13-18 idag. Det var en hel del folk på seminariet om Framtidens boende. Centralköket bjöd på skolmat utanför på gatan och inne bjöd Restaurangskolan på grönsakswok. Idag demonstrerade Kulturskolan på stan, för Bangens bevarande.

  Jo, förresten, jag fick pengar av AK:s styrelse till "Den demokratiska processen"! Tack snälla AK :)

  Torsdag 15 okt 2003

  Idag genomfördes målet i Tingsrätten mot den gymnasielärare som åtalats för sexuellt ofredande av några elever. Eftersom jag inte satt i UAN på den tiden detta var aktuellt kändes det vettigt att få en inblick i vad det handlade om. Därför gick jag som åhörare på e.m.

  Nu missade jag flera av vittnesförhören på f.m. men det blir verkligen intressant att se hur rätten beslutar. Alldels solklart kändes det inte för mig.

  Onsdag 15 okt 2003

  Var med i en frågepanel på mässan på e.m. Elever från några olika skolor ställde frågor till politiker i Kunskapsnämnden. Det var roligt och intressant. Mer sånt vill jag göra!

  Var kvar på mässan sen och låste. Vi skulle ha öppet till 20 ikväll men eftersom det inte fanns några besökare stängdes det 18 istället.

  Tisdag 13 okt 2003

  Ordförandeberedning på e.m. Ett hotell här i stan ville skänka 10.000 blyertspennor till skolan. De hade beställt pennorna till sina konferensrum men upptäckt att där inte fanns några pennvässare :) Ida var tveksam men jag tyckte det var okej.

  Frågan om läsårsdata är på gång. Vi i beredningen vill inte lämna något förslag utan tjänstemännens förslag får passera facken och elevråden först, innan vi tar ställning. Den här gången begärde jag att få protokollsutdrag från elevråd/MBL-förhandling med i beslutsunderlaget.

  Vi har fått ett förslag till policy vad gäller att ta ut egenavgifter av eleverna i skolverksamheten. Det där tål att tänkas på...

  Måndag 13 okt 2003

  Ersatte Klas i Politiska ledningsgruppen på f.m. Fick ett löfte om att Kunskapsnämnden ska få använda sig av mig som ersättare de gånger Klas inte har möjlighet att delta.

  Sprang till mässan efter jobbet och lyssnade på Magnus Larssons reflektioner om Framtidens lärande. Spännande.

  Lördag 11 okt 2003

  Länsträff på 900-ledare idag. Skönt att bara behöva åka till Gävle. Det var en bra dag, den bästa hittills av dessa länsträffar. Nästa internat går av stapeln 15-16 nov.

  Torsdag 9 okt 2003

  Var på mässan ett par timmar på e.m.

  Mötet med (v) var intressant... Kan inte skriva så mycket mer här eftersom förhandlingarna fortsätter på måndag.

  På kvällen hade Arbetarekommunen möte om budgeten också. Jag lämnade en ansökan till styrelsen om att få bidrag till avgift, hotell och resa för "Den demokratiska processen".

  Onsdag 8 okt 2003

  På f.m. hade vi programråd på Barn- och fritidsprogrammet. I vanlig ordning diskuterades bristen på praktikplatser, framför allt på fritidssidan. Det är märkligt att arbetsgivarna inte inser vikten av att introducera ungdomar i arbetslivet...

  På lunchen ringde kommunalrådet Anette och bad mig komma till ett möte med (v) imorgon angående budgeten. Klas är bortrest till på måndag.

  Var på mässan ett par timmar på kvällen.

  Tisdag 7 okt 2003

  Var på Kunskapskontoret idag och tittade igenom elevernas arbeten om "En skola att längta till". Det är utifrån det vi ska ha samtalet på torsdag. Träffade skolcheferna på e.m. och på kvällen var Klas, Ida och jag på möte med socialnämndens presidie. Det känns bra att ha påbörjat ett samtal och ett framtida samarbete.

  Senare på kvällen hade vi möte i bostadsrättsföreningen om ekonomi. En pratig dag idag.

  Måndag 6 okt 2003

  Ikväll var det fullmäktigemöte. Sandbackaskolans elevråd ställde frågor till Klas Palmér på allmänhetens frågestund. Tyvärr fick Klas bara besvara frågorna med Ja, Nej eller Vet inte - "Så att vi barn har en chans att förstå dina svar". Jag tror nog att Klas hade klarat av att ge förståeliga svar, nu blev det inte speciellt klarläggande. Eleverna hade förtjänat att få bättre svar än så.

  I övrigt blev det mest diskussioner angående 18-27 kontrakt där det, efter votering, blev återremiss. En motion från (v) bifölls - den innebär att kommunanställda ska få extra utbildning om livsvillkoren för homo-, bisexuella och transpersoner.

  Det är fullmåne idag.

  Lördag 4 okt 2003

  Idag var jag med i ett "Samtal om framtidens lärande" på mässan. Anna Jörgensdotter läste dikter som kändes i magen och själen.

  "Honken" var samtalsledare och deltagare var elever från SP-IT, Mona Wiklander, Kåre Skantz och Lena Strand som berättade om framtidens lärande utifrån "100-gruppen" och jag från Kunskapsnämnden.

  Det var roligt och intressant men tyvärr inte många åhörare idag heller.

  Fredag 3 okt 2003

  Var på mässan bara ellan 16.30-18 idag och då för jobbets räkning. Jag hade turen att komma just när Kulturskolans slagverksgrupper hade uppvisning. Man kan gott säga att det fick mig att vakna till :)

  På kvällen slängde jag ut en fråga på en chatkanal "Vad är framtidens lärande?" och sedan blev jag sittande i tre timmar och diskuterade det med några ungdomar. Himla intressant och jag fick en del nya vinklingar på saker och ting som jag tar med mig till imorgon. Internet är fantastiskt!

  Torsdag 2 okt 2003

  Var på mässan idag från kl 13-18. Det var Kultur- o fritidsnämndens dag och mycket intressant hände på scenen. Dans, sång, utfrågningar i Heta soffan, Unga Örnars barndomstol m.m. Det kom en del folk till Politikersoffan också idag.

  Onsdag 1 okt 2003

  Var på mässan idag och satte upp en skylt vid Politikersoffan. Var där mellan 15-18, ingen annan politiker fanns där men några skymtade vid montrarna.

  Idag var det Vallhovsskolan som stod för att visa Kunskapskontorets verksamhet. Eleverna spelade teater "Sagan om Sandviken". Jag fick också chansen att göra jättelika såpbubblor:)

  Kl 18-21 var jag på utbildning för HSB-utbildning för nyvalda styrelseledamöter. Många nya begrepp att lära sig.

  Tisdag 30 sept 2003

  Idag hade Kunskapsnämnden öppet möte på Mässan. Vi startade med allmän frågestund i en timme. Det var många journalister där, men ingen allmänhet och därmed inga frågor. Vi hade heller ingen besökare när vi sedan hade vårt nämndmöte öppet. Lite märkligt kan man tycka eftersom det pågår många diskussioner om skolan just nu. Skolnedläggningar, budgetdiskussioner m.m. Återigen förvånas man över varför inte människor tar chansen att diskutera med oss.

  På nämnden tog vi bl.a. beslut om att föreslå fullmäktige ett nytt koncept för utvärderingen av skolor.

  Efter nämnden träffade vi Tinna som är projektledare för Familjecentraler i Västra Gästrikland. Hon informerade om projektet och efter det hade vi ett samtal om hur vi går vidare med detta här i Sandviken.

  På kvällen hade vi möte i Bostadsrättsföreningen. Där är det också budgettider...

  Måndag 29 sept 2003

  Idag hade fullmäktiges s-grupp heldagssammanträde. I stort sett hela dagen handlade om budgetfrågor. Eftersom Klas hade förhinder fick jag redogöra för Kunskapskontorets budgetförslag och konsekvenser.

  Utgår man från att vi får samma ram som 2003 innebär det att vi saknar medel till 23 milj för ökade lönekostnader och ca 5,5 miljon till lokalkostnader. Vi får också ökade kostnader med nästan 8 miljoner som vi måste betala för elever som går i fristående skolor och på gymnasier i andra kommuner.

  I budgetförslaget finns med nedläggning av Sandbackaskolan och ytterligare en skola från ht-04. Dessutom nedskärning av antalet individuella val samt vissa program och inriktningar på gymnasiet, en kultursamordnartjänst, SYVtjänst på individuella programmet samt en halvering av fortbildningskostnader och friskvård. Detta minskar kostnaderna med ca 6 miljoner.

  Återstår ändå 30 miljoner. Jag har förhoppningar om att vi bara behöver skära ner 10 milj av dessa. Men det är ju ett beslut som ska ända till fullmäktige innan vi vet säkert.

  Översätter man 10 miljoner till tjänster så blir det ca 40 heltider. Det känns som en svår uppgift. Enligt elevstatistiken minskar elevantalet på grundskolan med ca 200 elever under 2004. Minskningen av elever står inte i proportion till den väntade minskningen av personal.

  Lördag 27 sept 2003

  Idag kl 11.00 öppnade mässan "Sandviken ser framåt". Inga Hagström höll öppningstalet och det kryllade av människor de första timmarna. I politikerhörnan minglade ett tiotal folkvalda men inte så många andra. Kanske inte så konstigt med tanke på att det inte fanns någon skyltning alls. Förhoppningsvis blir det åtgärdat till nästa vecka så att människor förstår varför vi är där.

  Fredag 26 sept 2003

  Nu drar det ihop sig till mässan "Sandviken ser framåt".

  Från imorgon lördag och tre veckor framåt kommer aktiviteter att ordnas för att synliggöra Sandvikens fördelar och möjligheter för alla intresserade invånare.

  Mässans PROGRAM

   

  Fredag 26 sept 2003

  Det känns skönt att någon gång få läsa en sån här insändare:

  [Publicerad i Arbetarbladet 2003-09-26]

  En ros till dig politiker

  Jag har märkt det hos andra, och dessvärre också hos mig själv. Det i förbigående utslängda gnället över maktens män och kvinnor som aldrig gör något rätt. "Dom andra" är ett opersonligt kollektiv i maktens korridorer,å samvetet kan lugnt sova vidare. Man gnäller över de ansvariga, men oroas inte över att man gjort sig själv oansvarig.

  Jag önskar inte att vi i Sverige ska lägga locket på debatten. Men hur lätt är det inte att bli en del av småklagandet? Så generaliserande, utan varken argument eller ärende!

  Alla ni som har tagit på er ett politiskt ansvar ska givetvis utsättas för granskning. Men kanske än mer få erfara ett ärligt menat tack för villigheten att tjäna oss andra, i enlighet med den övertygelse ni har. I detta tack bör ingå ett konkret stöd, i media och på torgen, när hot och annat försöker göra det svårt att bedriva politik.

  Jag lovar alltså inte att svälja allt vad ni säger. Tvärtom. Men för ert engagemang för vårt samhälle vill jag först tacka er. För vad vi än inbillar oss är vi alla människor, som ska samsas i samma båt.

  Claes Eriksson, medborgare i Gävle

  Torsdag 25 sept 2003

  Idag har jag suttit i Tingsrätten hela dagen. Det var inga allvarligare mål men jag är nöjd med att veta att det gjorde skillnad att jag var där.

  Onsdag 24 sept 2003

  På kvällen hade vi s-grupp i Kunskapsnämnden. Vi träffades på Klara's och käkade en bit mat innan mötet. Det var Maria, Margoth, Barbro, Carl-Åke, Gunnar och jag. Det var trevligt att få prata lite utan dagordning ett tag också.

  Tisdag 23 sept 2003

  På e.m. deltog jag i en konferens angående Familjecentraler. Jag är glad att jag hade möjlighet att vara med och få bättre kunskaper om vad det är och hur det är tänkt att fungera.

  Projektledaren Tinna och jag kom överens om att hon kommer till vårt nästa nämndmöte för att informera och samtala. Eftersom vi har det mötet på mässan så kan Tinna passa på att göra informationen från scenen. På så sätt kan flera få del av det.

  Läs om Familjecentraler!

  Måndag 22 sept 2003

  Imorse fick jag besked om att Klas fått förhinder att delta i budgetmötet ordföringar/chefer, så det blev att stressa iväg dit. Som överallt är det ett mycket tufft arbete att få budgeten att gå ihop.

  På e.m. ersatte jag Klas på ett möte om RIG (Riksidrottsgymnasierna). Det var intressant att få en bättre inblick i deras vardag och att träffa både elever, lärare och representanter från Bandy- och orienteringsförbundet.

  Tisdag 16 sept 2003

  Vi hade ordförandeberedning på e.m. På dagordningen var bl.a. Riksidrottsgymnasierna, nämndens utvärderingar och förstås budgeten.

  Söndag 14 sept 2003

  Idag har vi haft folkomröstning. Detta är tredje folkomröstningen för mig och första gången jag röstar Ja.

  Det största med den här dagen är nog att jag fick gå till vallokalen tillsammans med en av mina söner! Han fyllde 18 den 15 augusti och gjorde alltså sitt livs första val idag. Det kändes märkvärdigt och betydelsefullt.

  På kvällen var vi på valvakan en stund. Det var ganska skönt att gå hem tidigt och vara för sig själv efter de senaste dagarna

  Lördag 13 sept 2003

  Ännu en dag på Folkets Hus. Från kl 10-14 kom människor med blommor och skrev i kondoleansboken.

  Fredag 12 sept 2003

  Har varit i Coromanten hela dagen idag också. Kl 12.00 samlades ca 400 människor till en manifestation mot våld för demokrati. Stefan, Raimo och Robert talade och det var en fin stund i stor gemenskap. Även idag kom många, många människor. Vi hade öppet till 19 och det kom folk hela tiden.

  Bilder från manifestationen

   

  Bilden urklippt från Arbetarbladet

   

   

   

  Fredag 12 sept 2003

  Det känns på något sätt befriande att skriva den 12 september. Det är torsdag natt och den svarta 11 september är slut för den här gången.

  En egendomlig dag detta. Människor jag mött har känts mer respektfulla och vänliga än vanligt. -Hej, hur är det? -Jaa, hur kan det vara en sån här dag... Och vi förstår. Vi känner samma sak. Tillsammans och samtidigt. Det är som att lyfta på en flik till himmelriket - för så skulle vi kunna vara alltid, varje dag, hela tiden. Medvetna om att vi hör samman, att vi alla är människor med fel och brister, att vi egentligen är så ofantligt viktiga för varandra. Oavsett härkomst, kön, åsikter och religion. Vi hör ihop.

  Det gör mig varm och kall samtidigt, utan att för den skull bli ljummen. Det är en sån varm känsla att fånga en okänds ögon och känna att våra tankar och känslor går hand i hand. Och det är så skrämmande kallt att en människa måste dö för att vi ska nå fram till den här gemenskapen...

  Efter att jag, tillsammans med mina elever, tagit mig igenom eftermiddagen gick jag till Folkets Hus. Där möttes jag av marschaller och en öppen dörr. Kom in! Där inne hade Maria och Åsa arrangerat ett bord med vit duk, tända ljus, mängder av röda rosor, foto på Anna och kondeleansbok. TV:n stod på och visade att samma sak hände över hela landet. Jag fick varmt kaffe och en kram.

  En bukett rosor kom med bud från vänsterpartiet och blommor också från Mandeiska församlingen. När Maria varit till Duka och Bokia för att köpa ljusstakar och bok till minnesbordet ville butikerna inte ha betalt.

  Folk kom in, unga och gamla. Hälsade, bytte några ord, skrev i boken och samtalade lågmält med varandra. Många grät, många kramades och den varma känslan gjorde gott för själen.

  Imorgon är det minnesstund här i kyrkan på morgonen. Kl 12 en manifestation för demokrati och mot våld och på kvällen samlas vi partikamrater. Hela dagen är det öppet i Folkets Hus för den som vill hedra Anna.

  Onsdag 10 sept 2003 kl 20

  Just nu känns det bara för mycket. Sedan jag hörde om mordförsöket på Anna har jag bara gråtit. Det är som om allting bara är FÖR jävligt.

  Det väcker såna minnesbilder och minneskänslor från Palmemordet men också många andra känslor och funderingar...

  Just nu vet vi ju inte ens om hon kommer att klara sig... Jag kan inte ens föreställa mig den skräck hon kände när det hände och den rädsla hon kommer att tvingas leva med i framtiden. Både för sin egen del, men också för sin familj.

  Det känns svårt att tänka på någonting annat.

  Onsdag 10 sept 2003

  Läser på Cint där man gjort en undersökning av vad som är viktigt för människors ställningstagande i EMU-valet. Det är intressanta siffror...

  Det är mycket viktigt hur EMU påverkar min privatekonomi
  Det är mycket viktigt hur EMU påverkar Sveriges ekonomi
  EMUs betydelse för EU-projektet som helhet är mycket viktig
  EMUs inverkan på global nivå är mycket viktig
  Sveriges fortsatta inflytande i EU är mycket viktigt
  Sveriges fortsatta oberoende är mycket viktigt

  Tisdag 9 sept 2003

  Idag var jag på träff med skolcheferna, Klas kunde inte komma pga jobbet. Vi tittade på den budget Kunskapskontoret lämnat in och på konsekvensbeskrivningen. Det är en mycket skrämmande tanke att vi inte skulle få mer än samma ram som 2003... Som jag ser det är det helt omöjligt att göra de neddragningar som skulle bli följden.

  Mona och jag räknade på nämndens budget och inte heller den ramen håller. Vi har, i stort sett, bara ekonomi till ett sammanträde i månaden. Men vi har ju också 13 programråd, utvärderingsdagar som anges i skolplanen och vi borde också ha möjlighet att besöka verksamheterna. Nu lämnar vi in en budget på -200kkr så får vi se vad som händer.

  Måndag 8 sept 2003

  Det enda politiska jag uträttade idag var att justera Fullmäktigeprotokollet. På kvällen hamnade jag i diskussion på en mailinglista om EMU. Det gjorde att jag blev sittande vid datorn och läste en massa artiklar och debattinlägg. På kvällen såg jag EMU-debatten Rättegången. Ett spännande upplägg men inte särskilt informativt. "Vittnena" hade allt för kort tid på sig att hinna säga något vettigt.

  Lördag 6 sept 2003

  Ulrika Messing besökte Sandviken och ett Ja-möte utanför Folkets Hus. Det är märkligt med kommentarer som "jag röstar inte som Bo Lundgren". Men att rösta som Nationaldemokraterna det funkar alltså??

  Onsdag 3 sept 2003

  Medlemsmöte i Scherpbackens s-förening på kvällen. Jag blev förvånad över den ringa skaran som samlats. Senare förstod jag varför. Det enda medlemsmöte jag varit på i den föreningen är ett nomineringsmöte och då fick vi knappt plats i lokalen :)

  Just det fenomenet gjorde också att vi påpekade till AK:s styrelse att vi inte var så förtjusta i tanken på en "kandidatbank". Visst underlättare det för valberedningen vid fyllnadsval, men det innebär också att det blir mindre intressant att vara med i en förening - och den demokratiska processen i nomineringsförfarandet blir lidande.

  I övrigt nominerade vi till Kunskapsnämnden och planerade höstens möten.

  Måndag 25 aug 2003

  Jag har gjort ett försök till lathund för hur man svarar på en remiss.

  Läs den och svara på remissen Framtida användning av skol- och bibliotekslokaler.

  Fredag-lördag 15-16 augusti 2004

  I Sandviken var det Parkrock i helgen. Jag var där åtta timmar på fredagen och runt tio på lördagen.

  Många, många ungdomar ville diskutera EMU-valet...

  En lugn Parkrock i år, men mindre folk än det brukar vara.

  Bilder från Parkrocken

   

  Måndag 11 aug 2003

  Ikväll var nämnden inbjuden till möte med föräldrarna på Sandbackaskolan. Lokaltidningarna skrev följande:

  Gefle Dagblad
  Arbetarbladet

  Remissen Framtida användning av skol- och bibliotekslokaler finns nu på nätet. Kommunens medborgare och de politiska partierna inbjudes att lämna yttrande. Detta ska vara kommunkansliet tillhanda senast den 30 september 2003

  Torsdag 24 juli 2003

  [Insändare i Arbetarbladet idag]

  Tack Klas Palmer

  för att du lyssnade på mina och alla andras argument till varför den mest centrala, största, äldsta och vackraste skolbyggnaden ska få vara kvar i Sandviken, nämligen Murrdsskolan. Det var det bästa beslut ni någonsin har tagit.

  Högaktningsfullt
  Charlotte Forslund och barnen på Murgårdsskolan

  Söndag 13 juli 2003

  "Skickliga ord och en fin uppsyn tyder sällan på godhet."
  sa Konfucius. Ja, jag tänkte på mailet jag fick...

  Förresten läste jag en kul story idag...

  En kvinna gick i skogen när hon plötsligt snubblade över något, som vid närmare påseende visade sig vara en sån där oljelampa. Och när hon gned den, så kom naturligtvis en ande fram.

  - Får jag tre önskningar nu? frågade hon.

  - Nej, svarade anden. På grund av de dåliga tiderna och devalvering och global konkurrens och sån skit så får man endast EN önskning nu för tiden. Nå, vad ska det vara ?

  - I så fall vill jag ha fred i mellanöstern, sa kvinnan och halade fram en karta. Ser du kartan här? Jag vill att de här länderna ska sluta slåss med varandra.

  Anden kastade ett öga på kartan och utbrast:
  - Men jösses, damen! De där länderna har ju fajtats i tusentals år! Tror inte att det går att göra något åt det. Jag är bra, men inte SÅ bra! Önska något annat.

  Kvinnan tänkte en stund och sa sedan:
  - Jag har aldrig lyckats träffa rätt man. En omtänksam och älsklig man, som är hänsynsfull, kan laga mat och som står för hälften av hushållsarbetet, som är trogen och en bra älskare och inte tittar på sport hela tiden. Kort sagt, en idealisk livskamrat. Anden var tyst en stund och suckade sedan.

  - Få se den där jävla kartan igen.

  Torsdag 10 juli 2003

  Lönesänkning

  Idag kom jag på det... Vilken ynklig lönespec man kommer att få om vi går med i EMU!

  En vacker dag kommer jag att stå där med en nettosumma i nivå med den jag hade som barnflicka i mitten av 70-talet. Är det utveckling det?

  Vad jag kommer att känna mig fattig innan jag vant mig :)

  Fredag 4 juli 2003

  Jäv i Kunskapsnämnden?

  Läser i Arbetarbladet idag att "föräldrarådet på Sandbacka vill att länsrätten prövar om kunskapsnämnden hade laglig rätt att besluta om nedläggning av skolan". (inte för att vi beslutat det men...) Jävsituationen hänför man till att fem av nämndledamöterna arbetar på andra skolor i kommunen.

  Vad hoppas man nu åstadkomma genom detta? Det enda jag kan komma fram till är att man vill försena handläggningen av ärendet genom att få nämndens beslut ogiltigförklarat. Jag undrar verkligen varför dom lägger sina krafter på detta... Det är ju ändå bara ett förslag till beslut vi lagt.

  Varför inte istället lägga krutet på att besvara remissen, påverka kommunstyrelsen och fullmäktigeledamöterna. Det finns hur många möjligheter som helst kvar att lobba för Sandbackaskolan och att få sina åsikter/förslag framförda. Frågan är vilket som påverkar opinionen mest...?

  Jag har ingenting emot att Länsrätten prövar detta, men jävsreglerna i kommunallagen gör att jag inte tror att Länsrätten ens tar upp det.

  "Synnerlig skada" hade inte kunnat åsamkas någon av de skolanställda som är ledamöter i nämnden - oavsett vad vårt beslut hade blivit. Dessutom hade det inte spelat någon roll - även om dessa fem ledamöter avstått från att delta hade beslutet blivit detsamma.

  Torsdag 19 juni 2003

  Idag fick jag mail från en förälder:

  Ann-Catrine Brockman - Du borde avgå som politiker!!!!!

  Du deltog i protestmötet (ang. Sandbackaskolans nedläggning) utanför Kunskapskontoret igår och din insats var bedrövlig!!!!

  Du klarade inte av att ge konkreta svar - istället möts de förtvivlade och upprörda föräldrarna av hånleenden och arrogans. Ett beteende som verkligen inte passar en vice ordförande i Kunskapsnämnden!!

  Eftersom du uppenbarligen inte har den kompetens som fordras för en sådan position - AVGÅ!!!
  DIN INSATS I GÅR VAR ODUGLIG!!!

  /xxxx xxxxxxxxx

  Det stämmer ju till vissa delar. Jag klarade inte av att svara, de få ord jag hann säga innan jag blev avbruten blev ju inga konkreta svar. Det är däremot förskräckligt om jag uppfattats som arrogant och hånleende. Det måste vara den mest felaktiga spegling av mina känslor och mitt förhållningssätt man kan tänka sig!

  Nu har ju skrivaren bara träffat mig i 15 minuter, under extremt ovanliga förhållanden, och gjort sin bedömning av mig som person utifrån det. Jag måste lita mera på de som valt mig till uppdraget, som känt mig i många år och som vet vilka värderingar och åsikter jag har.

  Men visst känns det trist... för att inte säga jävligt trist.

  Onsdag 18 juni 2003

  Det gick inte att sova inatt. Efter nmndens sammanträde igår gick jag direkt till möte med bostadsrättsföreningen. Hade huvudvärk och var skakig eftersom jag inte ätit på hela dagen. När jag äntligen kom hem och fick mat överföll tröttheten mig. Såg intervjun med Klas på sena nyheterna och gick sen direkt i säng. Men i 02-tiden gick jag upp igen. Satt på balkongen och funderade i flera timmar.

  Vad kunde vi gjort annorlunda? Finns det överhuvudtaget något sätt att få förståelse för ett sånt här förslag bland de som drabbas? Hur kunde vi fått dessa föräldrar att känna sig delaktiga?

  Det grundläggande felet måste vara att vi inte nått ut med att ALLA skolor diskuteras. När tidningarna valt att skriva om utredarnas förslag i rubrikerna så har tydligen ingen läst längre och förstått att utredarnas förslag bara är just FÖRSLAG. Ett underlag för vår fortsatta diskussion och för vårt förslag till beslut.

  Till våra öppna möten har bara kommit de som varit berörda av utredarnas förslag. De andra har vi inte kommit till tals med. Några har klagat över hur vi inbjudit till mötena. Annonsering i Annonsbladet och mail till skolornas intranät har inte varit tillräckligt tydligen.

  Det borde ha stått i rubriken t.ex. "Ska vi stänga Sandbackaskolan?" säger folk... Men då hade vi behövt ha 18 rubriker?! En för varje skola... För när annonsen gjordes var ingen skola särskilt utpekad.

  "Ni borde ha skickat brev hem till varje enskild förälder", föreslog en man. 4.500 elever har vi. Skulle vi då ha skickat brev till var och en med rubriken "Ska vi stänga din skola?" Jaa... kanske kunde vi ha gjort så...

  Tisdag 17 juni 2003

  Jaa... detta var en dag det kommer att dröja länge innan jag glömmer...

  Jag såg folksamlingen utanför kontoret redan från bilen. Normalt sett går jag in på baksidan av huset, eftersom parkeringen är där. Den här gången kändes det dock inte rätt att göra det utan jag travade runt på framsidan.

  Ca 50 föräldrar och barn med flygblad och ett och annat plakat, dagspressen, TV4, flera fotografer var där...

  Jag blev ganska snart haffad av en förälder som ställde frågor. Flera föräldrar drog sig närmare, folk var högljudda och uppretade... Några av barnen som var med blev skrämda och ville gå därifrån.

  Vår ordförande Klas dök upp efter en stund och tog över. Det var i stort sett omöjligt att få framföra svar på frågor - samtidigt som vi fick massor av skäll för att vi inte svarade på frågor...

  Det är en upplevelse att stå framför 50 personer och bli utskälld och föraktad. Har ni upplevt det någon gång? Hoppas ni slipper.

  Stämningen trappades upp och det gick inte längre att diskutera. När en man skrek till mig att jag "borde hålla käften" gick jag in. Jag hade fullt sjå att hålla händerna stilla för dom skakade. Jag kände mig helt slut, darrig och på gränsen till skrämd.

  Det är en otroligt märklig känsla att möta så mycket förakt... Att människor faktiskt tror att man vill dom illa. Att jag tagit på mig det här uppdraget för att tjäna pengar på det och för att ställa till problem för barn som går i våra skolor. Det är en så grymt underlig situation att vara i.

  När jag nu reflekterar över dagen så känner jag mest en frustration över att inte fått tillfälle att bemöta alla påståenden och frågor. Därför gör jag det här, mest för min egen skull...

  "Ni skulle inte ha nån lön om inte vi betalade den"
  Jag har ett jobb och får lön för det. Vore jag inte politiker fick jag lön ändå.
  "Ni vet ingenting om hur det ser ut i verkligheten och hur barn far illa"
  Jag lever i verkligheten, har två barn som passerat förskola, grundskola och nu går på gymnasiet, har min arbetsplats på en skola, har suttit i föräldrarådet på flera skolor, har suttit i socialnämnder i flera år och är nämndeman.

  Mina egna barn har bytt skola två gånger och också bytt klasskamrater och lärare vid ett flertal tillfällen.

  "Ni försöker ta det här beslutet i smyg precis innan semestern för att folk inte ska hinna reagera"
  Socialdemokraterna har bjudit in till sex öppna möten under våren, på olika platser i kommunen, för att få deras syn på skollokalfrågorna. Vänsterpartiet har haft två öppna möten. Några har kommit, andra inte.

  Diskussionen om skollokaler har pågått i över ett år och det har aldrig sagts, från politiskt håll, att någon skola är undantagen nedläggningshot. Vad som skrivits i tidningarna är en annan sak.

  Förslaget till beslut som vi nu lägger ska ut på remiss i höst så att varenda människa i kommunen har möjlighet att tycka till. Det slutgiltiga beslutet tas i november.

  "Ni har inte pratat med några berörda"
  "Ni har inte svarat på våra frågor eller brev"
  "Varför törs ni inte möta föräldrarna?"
  Representanter från Sandbackaskolan har träffat skolchef och kommunens lokalutredare och nämndens ordförande och vice ordf vid vardera ett tillfälle. Idag träffade vi ca 30 stycken.

  Klas har besvarat både mail och insändare från föräldrar.

  "Ni fattar beslut utan att ha någon bakgrund, ni vet ingenting om hur det ser ut"
  Vi har diskuterat, läst, ställt frågor, begärt in uppgifter från tjänstemän och konsulterna som gjort utredningen, grubblat, vänt och vridit, räknat, besökt skolor,träffat medborgare och tagit del av flera skrivelser från medborgare under hela våren för att sätta oss in i den här frågan.
  "Ni borde avsättas hela bunten för ni bara förstör för våra barn"
  Vi behöver stänga en skola för att kunna använda pengarna till lärare, kuratorer, läromedel, speciallärare m.m. - istället för att betala för tomma klassrum.

   

  Nämnden sammanträdde sedan och det tog ett par timmar innan hela beslutet angående skollokal-utredningen var fattat. Jag föreslog och fick in en att-sats om att det ska göras en avvecklingsplan för Sandbacka där man tar största möjliga hänsyn till elevers och personals önskemål om placering.

  Jag är också glad över att Storviks bibliotek undantogs ur förslaget att flytta biblioteken i ytterområdena till skolans lokaler. Samt över att det var full partipolitisk enighet om hela beslutet.

  Folkpartiet deltog inte på mötet och hade inte anmält förhinder varken av den ordinarie ledamoten eller hans ersättare.

  Folkpartiets oppositionsråd däremot deltog. Men bara i demonstrationen. Han ropade på ökad demokrati...

  Hur kan man prata om demokrati samtidigt som man avstår från att utnyttja sina poster i nämnderna? Varför var inte fp där och reserverade sig mot beslutet, begärde att beslutet skulle skjutas på eller föreslog en egen lösning?

  Måndag 16 juni 2003

  Läser Arbetarbladet på nätet strax efter midnatt, så egentligen är det tisdag nu.

  Vi kommer att bli uppvaktade av en demonstration från Sandbackaskolan på nämnden imorgon. Det känns både bra och dåligt. Förhoppningsvis får vi chansen att berätta mera om bakgrunden till vårt beslut. Även om jag tror att det kommer att bli svårt att nå fram med budskapet i ett sånt känslosamt läge.

  De frågeställningar vi hade till skolcheferna på förra mötet har nu fått ungefär de svar vi väntade oss. Vilket innebär att vi kommer att föreslå nedläggning av Sandbackaskolan ht-2004.

  Självklart är detta ett tungt beslut att ta. Men jag känner att det är väl grundat och kommunicerat på alla sätt och vis. Detta är det rätta beslutet, helt enkelt.

  Lördag 14 juni 2003

  Nu gick det inte att skriva Loggbok längre på s-info. Ett dokument kan inte vara hur långt som helst tydligen. Så jag flyttar över hela baletten till min egen webplats istället och passar på att fixa en ny layout samtidigt.

  Onsdag 11 juni 2003

  Idag var Klas och jag inbjudna till 9:ornas avslutningslunch på Söderskolan. Det bjöds på rostbiff o potatissallad och sedan det traditionella spexet. Man drev friskt med allt från skolchefer till enskilda elever, rått men hjärtligt och himla roligt!

  Träffade två föräldrar från Sandbackaskolan på e.m. Dom hade med sig ca 170 namnunderskrifter mot att lägga ner skolan och vi pratade lite utifrån det brev föräldrarna skickat till oss i nämnden.

  Därefter hade vi arbetsmöte i nämnden där vi bara diskuterade skollokaler. Vi fick efterfrågade fakta ifrån tjänstemännen, bollade tankar och frågeställningar fram och tillbaka och hade en bra diskussion. Den enda fråga där det hettar till ordentligt är när v och m pratar enskilda skolor...

  Jag deklarerade tydligt min ståndpunkt när det gäller Tingshuset och biblioteket i Storvik. Biblioteket i Storvik är inte bara ett bibliotek - det är ortens hjärta, en mötesplats och en viktig förutsättning för att Storviks centrum ska leva. Att huset finns där, att vuxna vistas där på kvällarna är bra för ungdomarna. Storviks centrum kvällstid vore en övergiven öken utan Tingshuset.

  För att försöka förhindra att vissa senare säger sig inte kunna delta i beslutet ställde jag frågan vad var och en behöver veta till på tisdag. Så nu ska det förhoppningsvis inte vara några oklarheter och vi känns ganska överens om tankegångarna.

  Efter arbetsmötet hade vi s-grupp och vi hade inga svårigheter med att enas om vår inställning. Jag känner att den här våren sakta men säkert fört mig fram till vad jag vill och kan stå för i skollokalfrågan. Det trodde jag inte i januari... Det känns bra att ha träffat många berörda och fått deras kunskaper och åsikter med sig på vägen.

  Lördag 7 juni 2003

  Sitter och funderar... Inget av de övriga partierna har sagt ett enda ord när det gäller skollokaler. Inte i media, inte i talarstolen i fullmäktige, inte i nämnden. Vad jag vet har dom heller inte haft någon dialog utåt, iallafall inte offentligt.

  Är det så här nu att dom tänker sitta tysta under hela beredningen av frågan och sedan lägga ner sina röster eller välja att "inte delta i beslutet" när det kommer på bordet för beslut?

  Det känns så jävla fegt och lättvindigt. Är det ett riktigt sätt att hantera sitt FÖRTROENDEuppdrag? Att i efterhand kunna säga att "vi ville ha alla skolor kvar" men inte behöva ta konsekvenserna av det...

  Fredag 6 juni 2003

  Det har skrivits en del i tidningarna på senaste tiden ang skollokalfrågan:

  2003-05-28 Sandbacka i farozonen
  2003-05-31 Protester mot nedläggning
  2003-06-03 Vi tror på Sandbacka
  2003-06-03 Skolnedläggning debatterades
  2003-06-03 Skolförslag oroar föräldrar

  Klas har skrivit ett svar på insändaren från föräldragruppen.

  Tisdag 3 juni 2003

  Ägnade lunchen åt att fundera över frågor om skollokaler. Kl 13 träffade jag tjänstemän för att diskutera nämndens konferenser i First Class och hur det ska läggas upp. Mellan 14-16 hade vi ordförandeberedning. Det var bara jag och Klas, Ida kom inte.

  På Kunskapskontoret var det Öppet Hus på e.m. så vi hängde kvar ett tag och fikade. När jag skulle gå dök det upp en dam och hälsade på mig. Plötsligt insåg jag att hon förmodligen bokat tid med Klas för att träffa oss två... Fick ringa och hejda K som var på väg att cykla hem.

  Vi blev sedan intervjuade ang rörelse, motion och sjukgymnastik i skolan. Kl 17.30 var vi klara och 18 skulle vi vara på ABF för att träffa en grupp föräldrar till barn med dyslexi. Jag slängde i mig en macka från Marangoni på vägen.

  Fyra från nämnden skulle vi vara hos ABF. Det var bara jag som kom. Inte är det lätt att ge några vettiga svar när det gäller hur skolan tar hand om dyslektiker... Det är inte på min nivå på vilket sätt lärare och rektorer stöttar, eller inte stöttar, föräldrar och elever. Självklart kan jag ha åsikter om hur det borde vara, men vad hjälper det?

  Jag känner igen mycket av frustrationen. Sen blev det mycket diskussioner om politiker i allmänhet. Löner, maktmissbruk, kontokort m.m. Det känns rätt skönt att vi klarat oss ifrån sånt nästan helt i Sandviken. Men det är jobbigt att ta emot allt förakt som finns för politiken. Jag var trött och lite ledsen när jag kom hem i 21-tiden.

  Måndag 2 juni 2003

  Fullmäktige på kvällen. Vi började redan 16 och slutade efter 22. På allmänhetens frågestund var föräldrar från Sandbacka där. Barbro och Klas försökte svara och föklara. Det är trist att vi inte fick chansen att prata med också dessa föräldrar på våra öppna möten. Men det är väl så att man inte bryr sig förrän det berör ens eget liv.

  Det blir alldeles för långa sammanträden. Först jobbar man hela dagen och sen sitta där i 6 timmar till. Man är hungrig och trött och inte är det lätt att koncentrera sig när man ska lyssna på motioner och motionssvar som man redan både läst och hört föredragna på s-gruppen...

  I talarstolen strax före 22 förväxlade Fru Moderat ordet mikroorganismer mot mikroorgasmer. Tillsammans med tröttheten bidrog det till ett långt fnissanfall.

  Lördag 31 maj

  Unga Örnar hade Loppis på Knutentorget så jag var där några timmar och hjälpte till. Ca 1200 kr fick vi ihop vilket var ganska bra för några timmar i solen.

  Fredag 30 maj 2003

  Idag placerade Unga Örnar Stefan Hedin på Barndomstolen angående kommunens förhållningssätt till funktionshindrade. Om han svarade "rätt" på frågorna skulle han få ett par bakelser och eftersom han fick dem så gick det väl bra.

  Jag var där och fotade.

  Onsdag 28 maj 2003

  På kvällen träffade vi i Unga Örnars VU Kultur och fritidsnämndens föreningsutskott för en dialog.

  Tisdag 27 maj 2003

  Kunskapsnämnd på eftermiddagen. Det mest intressanta med det var förstås att vi fick en muntlig redogörelse för ett tjänstemannaförslag ang skollokaler. Vi i ordförandeberedningen hade beställt fram det utifrån vissa riktlinjer. I förslaget så är Sandbacka den skola som ska läggas ner. Deras elever ryms om man fördelar dem på Murgårdsskolan och Västanbyn fr o m hösten 2004.

  Den 11 juni har vi i nämnden ett arbetsmöte om detta och efter det så ska vi ta ett beslut den 17 juni. Vårt beslut går som ett förslag till kommunstyrelsen och därefter ut på en bred remiss. Det slutliga beslutet ska tas av fullmäktige i november.

  Måndag 26 maj 2003

  Fullmäktiges s-grupp på kvällen. Både ordförande och vice var frånvarande så då fick jag prova på den rollen också. Det gick kanske inte bra, men det gick.

  På slutet blev det livlig diskussion om remissvaret på "Åtta vägar" och skillnaderna mellan Tillväxtnämndens förslag till svar resp. Kunskapsnämndens. Jag kom lite i underläge eftersom det var bara jag från KN där, men flera från TN. Dessutom uttryckte Stefan att han tyckte TN:s svar var "bättre". Som tur var fick jag en hel del stöd av Cecilia. Hon kan ju uttala sig med en viss pondus eftersom hon jobbar som SYO...

  Det blir sannerligen intressant att se hur KS formulerar sitt slutgiltiga svar.

  Lördag 24 maj 2003

  Idag var jag, Robban, Renate och Battal till Söderhamn för den första träffen i ledarutbildningen som vi fått äran att delta i. Partiet ska utbilda 900 ledare i landet och det kommer att pågå fram till 2005 med början i höst.

  Det kändes lite frustrerande att bli uppmanad att tänka efter om man verkligen har tid och lust att satsa på den här utbildningen... Vi vet bara att vi ska på ett visst antal internat, men det ska också vara träffar samt eget/gemensamt arbete mellan internaten. Hur mycket och vad vet vi inte. Självklart har jag lust att satsa på detta - samtidigt känns det som om de förtroendeuppdrag jag tagit på mig måste få gå före när det gäller tiden.

  Torsdag 22 maj 2003

  KF s-grupp hade styrelsemöte på kvällen. Efter det var det Arbetarkommunmöte med tema Barn och ungdom. Jag hade blivit tillfrågad om att sitta i en panel men det blev inte mycket av med den panelen eftersom det kom så lite folk.

  Det är väl så - barn och ungdomsfrågor är inte så viktiga.

  Onsdag 21 maj 2003

  Klas ringde och var sjuk så jag fick hålla i nämndens s-grupp på kvällen. Hur trött blir man när det kommer EN ordinarie och EN ersättare?? Jag kände verkligen hur jag tappade farten totalt och började fundera på meningen med allting...

  Vi har stora, viktiga beslut att fatta - inte minst om skollokalerna. Dessa människor har haft uppdraget i ca fem månader och redan tröttnat. Eller? Vad är felet? Varför inte ens ringa och meddela att man har förhinder? Det finns folk i nämnden som jag ALDRIG ens sett!!

  Nåja, vi körde mötet på tre personer. När Maria och jag gick hem mötte vi Inga (valberedningens ordförande) och då fick hon höra lite av vår uppgivenhet. Det kändes bättre av att få prata av sig lite.

  Tisdag 20 maj 2003

  Förmiddagen ägnade jag åt programrådet på Barn- och fritid. Bl.a. berättade eleverna om när Greklandsbesökarna var här och om sin egen resa till Samos. Vi fick också höra lite om hur de arbetat med sina projektarbeten. Barn- och fritid har nog en del att lära de andra om hur man arbetar med projekt fick jag för mig.

  På e.m. hade Klas, jag och Ida bokat en träff med några gymnasieelever som bildat en Demokratiförening. Dom mailade oss och ville bl.a. höra om möjligheterna att få delta på våra nämndmöten. Jag tycker vi hade ett bra samtal och hoppas att vi kan hitta några former för att fortsätta samtala. Tyvärr försvinner flera av killarna nu från gymnasiet, men åtminstone en av dom blir kvar och vi får försöka hålla kontakten. Jag blir så glad av att träffa engagerade människor!

  Måndag 19 maj 2003

  S-gruppsstyrelse på kvällen bara. I övrigt en dag utan politik.

  Fredag 16 maj 2003

  Idag var Kunskapsnämnden kallad till kommunstyrelsen på dialogdag. Klas redogjorde för vår nämndplan och vi diskuterade investeringar och budget för 2004. Klas gjorde det bra och nu är det bara att hoppas på att vår ekonomiska situation för nästa år blir så dräglig som möjligt. Glädjande nog låter det som om det kommer att bli ett skoldaghem!

  På e.m. var vi tillbaka på Handelsprogrammet för den sista halvdagen utvärdering.

  Torsdag 15 maj 2003

  Rikskonferens igen på f.m.

  På kvällen första styrelsemötet i Skrivaren. Det gick bra och var trevligt. För ett år sedan skulle jag fått nippran om någon bett mig var ordförande för ett möte och idag tycker jag bara att det är roligt och spännande!

  Onsdag 14 maj 2003

  Var på Rikskonferensen Datorn i utbildningen som anordnades här i Sandviken.

  En kvinna från Lunarstorm berättade om deras verksamhet och det mest spännande med det var nog de frågor som kom från publiken. Jag använder ju gärna Lunar själv så det hon berättade var inte nytt, men en del av statistiken var intressant.

  Tyvärr kunde jag inte vara med där på e.m.

  På kvällen var det utbildning i mötesteknik. Sonen ville följa med och det var ju glädjande. Vi lärde oss en hel del - många av de ord man använder fick vi förklarade. Det kändes som om det var behövligt.

  Tisdag 13 maj 2003

  Ordförandeberedning hela eftermiddagen. Största ärendet var remissvaret på Gymnasiekommitténs förslag "Åtta vägar".

  På kvällen åkte vi till Vallhovsskolan för det sista inplanerade öppna mötet. Luften gick ur oss ganska kapitalt - ingen kom förutom vi socialdemokrater...

  Trots regnet blev vi stående utanför i nästan ett par timmar och pratade om allt möjligt. Så totalt bortkastat var inte kvällen ändå.

  Exempelvis fick vi en aning om att Tillväxtnämndens remissvar på Åtta vägar går väldigt tvärtemot det svar vi lämnat i Kunskapsnämnden. Det blir intressant att se vad KS slutligen lämnar för svar...

  Måndag 12 maj 2003

  Förmiddagen ägnades åt utvärdering på Handelsprogrammet.

  På kvällen hade vi öppet möte i Björksätra. Det kom ca 10-12 personer, många var personal från skolan. Det var en bra dialog och en bra stämning.

  Fredag 9 maj 2003

  I morgonsolen klev jag på bussen vid Tingsrätten för att följa med på nämndemannaföreningens studieresa till Arlanda och Uppsala. Vi träffade först Tullen och Polisen på Arlanda och fick höra om deras verksamhet. Mycket intressant var det. Därefter åt vi lunch på Ultuna. En vacker plats och god mat.

  Sista besöket gjorde vi på Rättsmedicinska i stan. Vi fick träffa en kvinna som berättade utförligt om vad man arbetar med där och det var också intressant och lärorikt. Något förundrad kände jag mig efteråt... hur kan någon överhuvudtaget välja att arbeta med något så hopplöst, tungsint och svårt?

  På kvällen tog jag två tonåringar med mig och såg Glasblåsarnas barn. En föreställning av elever från Hammargymnasiet. Mycket tankeväckande.

  Torsdag 8 maj 2003

  Tingsrättsdag idag. Som vanligt var det struligt med inställda mål och folk som inte dök upp. Det måste kosta samhället oerhörda pengar detta...

  På kvällen var jag på mitt första möte i bostadsrättsföreningen Skrivaren, där jag nu bor sedan 1 maj. Kvällen slutade med att jag var vald till ordförande för föreningen och jag är fortfarande lite överväldigad av vad jag gett mig in på. Men glad samtidigt över förtroendet. Det ska bli spännande att sätta sig in i - en lite ny värld för min del.

  Onsdag 7 maj 2003

  Öppet möte ikväll igen. Nu var vi till Tingshuset i Storvik. Det var så lyckat så att vi kom samma kväll som ungdomsgården hade nypremiär. Det var kul att få se den och att träffa några som jobbade där.

  Glädjande nog var det ganska många som kom på detta möte. Naturligtvis hade vi hjälp av att Forum-gruppen är aktiva och förstås hade samlat ihop ett gäng. I Storvik är man mycket bekymrade över utredarnas förslag att biblioteket ska flytta till skolan. Nuvarande bibliotek fungerar bra och är mycket uppskattat och välbesökt av såväl gamla som unga. Det har ett väldigt bra läge - mitt i centrum och i en vacker och trivsam miljö.

  Även i kväll fick vi många kunskaper, tankar och åsikter med oss därifrån. Samt, inte att förglömma, en stor bunt med namnunderskrifter av folk som vill behålla biblioteket i Tingshuset.

  Tisdag 6 maj 2003

  Vårt andra öppna möte gick av stapeln ikväll, ute i Åshammar. Det kom en förälder och en bibliotekarie. Trots den lilla skaran så var det ett givande möte. Vi fick veta massor av saker om Åshammars skola, biblioteket, förskolan m.m.

  Tänk om man hade mera tid att bara sitta ner och samtala...

  Måndag 5 maj 2003

  Fullmäktigesammanträde på kvällen. Årsredovisningar från bolagen, miljöbokslut samt flera motioner angående fullmäktiges arbetssätt och fullmäktigesalen. Dessutom ett par underliga motioner från fp - t.ex. om att fullmäktige borde anställa kommunala chefer... Hmmm...

  Torsdag 1 maj 2003

  En härligt motig 1 maj i år. Regnet strålade och vinden motarbetade. Det blir mer kamp på det sättet :)

  Här finns bilder på oss tappra demonstranter.

  Tisdag 29 april 2003

  Kunskapsnämnden sammanträdde på e.m. Vi får många skrivelser och brev till nämnden både från elever, föräldrar och personal. Det är bra!

  Måndag 28 april 2003

  Idag hade jag First Class-utbildning för nyvalda politiker. Det var roligt! Det är kul att få tänka lite annorlunda och utgå från en annan kategori av FC-användare.

  Lördag-söndag 26-27 april 2003

  Flyttstädning ägnades helgen åt. Maria och jag skurade och stod i hela långa dagar. Maria - du är en ängel!

  Fredag 25 april 2003

  Hela eftermiddagen ägnades åt att diskutera nämndplanen för 2004. Det var givande och intressanta diskussioner och jag kände mig väldigt nöjd med de mål vi slutligen formulerade.

  Torsdag 24 april 2003

  På kvällen var det dax för vårt första öppna möte angående skollokaler. Den här gången hade vi bjudit in till Folkets Hus. Det kom ca 10 föräldrar och resten partimänniskor. Klas redogjorde för utredarnas förslag och därefter lyssnade vi mest på föräldrarnas tankar och funderingar. Det var ett bra möte, även om man förstås önskade att flera hade varit intresserade.

  Tisdag-onsdag 22-23 april 2003

  Orkade inte. Tog kompledigt på tisdagen och sjukskrev mig på onsdagen. Vaknade med värk i hela kroppen och mest i huvudet. Halsen sved och jag kände mig helt slut. Och konstigt nog så snurrade världen vidare - trots att jag själv bara låg på ryggen :)

  Men på onsdag kväll gick jag ändå på fullmäktiges s-gruppsstyrelse och därefter hade vi s-grupp för Kunskapsnämnden. Börjar känna mig som mig själv igen.

  Tisdag 22 april 2003

  Annons i Annonsbladet samt på skolans intranät

  Påskhelgen 2003

  Nu har jag äntligen flyttat och har så när tagit död på mig själv.

  Hur kan man äga så många ting? Under två månader har jag rensat, kastat, skänkt bort allt jag inte behöver och ändå... så många kartonger...

  Passar på att sända en tacksamhetens tanke till de underbara vänner som ställde upp och hjälpte mig! Som jag satt här och filosoferade i min nya lägenhet på kvällen "med såna vänner som er skulle man kunna bo i en grotta". Tack!

  Måndag 14 april 2003

  Var till Kunskapskontoret och träffade Peter Kärnström, Nils Nordenskiöld, Stefan Hedin och Bosse och Barbro. Det rörde investeringsbudgeten.

  Lördag 12 april 2003

  Partiträff för att stämma av arbetet med nämndplanerna. Varje nämnd presenterade läget just nu. Vi skojade lite med de andra och visade en OH-bild med några av våra "mål". Så här såg listan ut:

  - Betyg från åk 1
  - Skriftliga omdömen i ordning och uppförande fr.o.m. Åk 3
  - Fokus på basämnen - Idrott, musik, slöjd och liknande måste stå tillbaka
  - Mera läxor
  - Högst 46 elever per klass och lärare
  - Flickor måste få större utrymme att lära sig hemkunskap och sömnad
  - Fokusera på respekten för vuxna
  - Skoluniform i förskola/grundskolan
  - Avgiftsbelagd skollunch från åk 6
  - Arbeta för att bevara de centrala skolorna

  Det var en sann upplevelse att höra den smygande reaktionen hos folket i rummet. Någon hämtade andan, en annan skruvade på sig, ett par händer flög upp i luften "får man fråga?" Sen gick det inte att hålla sig för skratt längre…

  Fredag 11 april 2003

  Heldag för nämnden, skolcheferna och rektorer. Det är bra att vi får möjlighet att träffas så här. Några tjejer från gymnasiet presenterade sitt projektarbete "Framtidens skola". Det var proffsigt och intressant.

  Torsdag 10 april 2003

  Klas och jag träffade skolcheferna B & B på e.m. På kvällen var jag på möte med Demokratigruppen.

  Tisdag 8 april 2003

  Möte med Handelsprogrammet på f.m. Anette och Ingvar Jonsson kom. Elever och personal berättade om sina funderingar

  Lördag 5 april - söndag 6 april 2003

  Distriktskongress i Gävle. Årsmöte för ABF Gästrikebygen, Unga Örnardistriktet och partidistriktet deltog jag i. Också ett seminarium om dyslexi som var intressant. På kvällen var det supé med dans.

  Torsdag 3 april

  Kontaktade kommunalrådet Anette och Ingvar och föreslog tider för ett möte med Handelsprogrammet. Det blir på tisdag f.m.

  Onsdag 2 april 2003

  Mitt första programrådsmöte med Handelsprogrammet idag. Ett mycket välbesökt möte med många från branschen. Jag tog upp frågan om flytten och det väckte många starka känslor. Både elever och personal är oroliga och känner sig överkörda.

  Jag lovade ordna ett möte så fort som möjligt med någon från KS och Ingvar Jonsson som jobbar med frågan som tjänsteman.

  Vi åt gemensam lunch och hela förmiddagen kändes givande.

  Tisdag 1 april 2003

  Vi hade Kunskapsnämndsmöte på Göranssonska skolan. Fick lite info av rektor Mattias och en rundvandring. Mötet var stressat med många punkter och många informationer. Flytten av Handelsprogrammet - Sömnad-Mode-Grafiks design var en viktig punkt och också IT-strategin för skolan.

  Måndag 31 mars 2003

  Kommunfullmäktiges s-grupp på kvällen.

  Fredag 28 mars 2003

  På e.m. var jag på ett möte angående Mediatek.

  Onsdag 26 - Torsdag 27 mars 2003

  Kunskapsnämnden och Kunskapskontoret var på Skolriksdagen i Älvsjö. Jag tog några bilder om någon vill se.

  Mycket givande dagar var det. Även i detta sammanhang svävade det en doft av elevinflytande över allt. Det är grymt härligt att se något man kämpat för halva sitt liv plötsligt bli "trendigt". Så länge det gör skillnad och håller i sig är det okej för mig att det är lite modernt just nu.

  När vi kom hem från Stockholm sprang vi raka vägen till AK:s årsmöte. Jag smet hem eftersom det inte var något kontroversiellt i valberedningens förslag.

  Tisdag 25 mars 2003

  Nämndemannaföreningen hade styrelsemöte. Mitt första möte i den föreningen. Det var givande och intressant. Planerade bl.a. en studieresa till Tullen på Arlanda samt Rättsmedicinska på Akademiska sjukhuset.

  Måndag 24 mars 2003

  S-gruppens styrelse hade möte på kvällen. Efter det hade Arbetarekommunen ett möte om föreningarnas framtid och jag smet in där för att lyssna ett par timmar.

  Torsdag 20 mars

  En tung dag. USA inledde bombningarna inatt och nu finns ingen återvändo. Det var svårt att bara fortsätta med vardagen efter att ha lyssnat på nyheterna på morgonen.

  Var på Tingsrättsförhandlingar hela e.m. Vi skulle ha träffats i nämndplane-gruppen om Värdegrund på kvällen men vi ställde in det.

  Det kändes mycket viktigare att delta i manifestationen mot kriget, på Jerntorget.

  Tisdag 18 mars 2003

  Ordförandeberedning på e.m. Akuta lokalbehov i gymnasieskolan och VUX, motion från (v) ang jämställdhetsplaner för elever samt IT-strategi för skolan var några av ärendena.

  På kvällen hade jag genomgång med kommunstyrelsen om deras bärbara datorer.

  Måndag 17 mars 2003

  Skulle ha träffat folk från Kultur o fritidsnämnden och Tillväxtnämnden men det blev inställt.

  SAIK tog SM-guld igår och det var stor jubelfest på Jerntorget. Lite olägligt att lägga möten samtidigt som sådana fester... :)

  Torsdag 13 mars 2003

  Möte i Storvik med sosseföreningen. Även denna gång gällde det skollokalutredningen. Vi fick en rundtur på Tingshuset och biblioteket och fick en hel del matnyttig information om hur de såg på att ev flytta biblioteket till Hedängskolan. Om det tyckte de inte...

  Hoppas att vi kan återkomma till Storvik med ett möte öppet även för allmänheten, lite längre fram i vår.

  Tisdag 11 mars 2003

  På f.m. var jag på seminariet Ung & utbränd som anordnats av elever på Barn- och fritidsprogrammet. Det var några härliga timmar det! Intressanta tankar, positiv stämning och goda viljor. Vad vi kom fram till samlade vi i minnesanteckningar.

  På e.m. hade Klas & jag en träff på Kunskapskontoret. Jag hade bråttom iväg för på kvällen hade jag genomgång för KS-ledamöterna när de fick sina nya bärbara datorer.

  Måndag 10 mars 2003

  Kunskapsnämnden hade extra möte på e.m. ang nämndplanen. Ulla & Lena höll i diskussionen och vi kom fram till att bilda fyra grupper som jobbar vidare på egen hand. Grupperna blev Kunskap, Värdegrund, Individen & Organisationen. Gissa vilken jag är med i? Värdegrund valde jag. Hade jag orkat så är ju de andra lika intressanta!

  På kvällen var Maria och jag till Murgårdsskolan F-5. Föräldrarådet hade bjudit in oss för att prata om skollokalutredningen. Mötet började ganska hetsigt... Stefan hade varit där tidigare och nu hade föräldrarna skrivit två A4:a sidor med frågor. När vi väl fått förklara att vi var där för att lyssna på deras tankar och funderingar, och att inga beslut alls är fattade, så fick vi en kreativ och intressant diskussion.

  Torsdag 6 mars 2003

  Suttit i Tingsrätten hela dagen. Det blev en lång lunch p.g.a. att en förhandling blev inställd. I vårt sista mål var det unga ungdomar inblandade och det känns alltid lika svårt.

  Måndag 3 mars 2003

  Fullmäktigemöte på kvällen. Jag besökte talarstolen och ställde ett par frågor om e-strategin. I övrigt var nog v:s motion om jämställdhetsplaner det mest spännande på mötet...

  Tisdag 25 febr 2003

  Kunskapsnämnd på eftermiddagen. Återigen ett intensivt möte med massor av ärenden och inslag. Kanske borde vi bokat in heldagar några möten till...

  Måndag 24 febr 2003

  Fullmäktiges s-grupp på kvällen. Jag skrev protokoll så att tangenterna glödde :)

  Söndag 23 febr 2003

  Skrev protokoll från s-gruppens styrelse och årsmötet.

  Onsdag 19 febr 2003

  Kunskapsnämndens s-grupp på kvällen. Klas var på bandy så jag fick prova på att vara ordförande. Det gick bra och vi var ganska effektiva. Det finns fortfarande ledamöter i nämnden som jag inte sett till sedan januari...

  Måndag 17 febr 2003

  Första programrådet med Barn och fritidsprogrammet idag. Det var intressant, inspirerande och trevligt. Jag skämdes lite över att höra att kommunen inte är så bra på att ta emot APU:are.

  På eftermiddagen träffade Klas och jag elevråden på högstadieskolorna. Fem av sju skolor var representerade och det kändes jättebra. Intressant att höra att dom har mycket att berätta och diskutera. Hoppas att vi får till stånd ett bra samarbete även i fortsättningen!

  Kl 17 var det styrelsemöte för fullmäktiges s-grupp. Inget nytt. Efter det gick jag på årsmöte i sosseföreningen och lyckades sedan komma hem strax efter 20.

  Lördag 15 febr 2003

  Idag var manifestationen mot kriget vid Krysset. Förvånansvärt mycket folk. Robbans tal var bra och överhuvudtaget var det en bra fördelning på talare.

  Torsdag 13 febr 2003

  Utbildningsdag för Kunskapsnämnden om KiU 2.0.

  Mikael Alexandersson, professor vid Luleå Tekniska universitet pratade om IKT:s betydelse för skolan. Han liknade IKT-utvecklingen i Sandvikens kommun vid en "blinkade stjärna i världen". 10 års medvetet skolutvecklingsarbete som utvärderats externt samt satts under lupp i doktorsavhandlingar är unikt inte bara i Sverige utan också internationellt, sa Mikael.

  Jan Enerhall från IT-kontoret föreläste om deras verksamhet som innefattar:

  o Ca 650 administrativa PC
  o Ca 1800 utbildnings PC
  o Drygt 50 centralt placerade servers
  o Samtliga skolor (>30) uppkopplade mot SITnet
  o 2 700 användare i det administrativa nätet
  o 9 500 användare i utbildningsnätet
  o 100 verksamhetssystem
  o 100 pedagogiska program

  På e.m. hade vi i nämnden tid för diskussioner om det vi hört.

  Onsdag 12 febr 2003

  Träffade Inga-Lisa, rektor på Barn- o fritidsprogrammet kl 15. Jag är ordförande i det programrådet och ville höra lite mera om läget och inför vårt första sammanträde. I-L berättade både om hela gymnasiet och om programmet. Det känns intressant att bli lite mera insatt i ett program på det sättet.

  Tisdag 11 febr 2003

  Ordförandeberedning på e.m. Klas hade förhinder så det var B&B, Ida och jag. Det är mycket administrativa ärenden så här i början, att utse programråd, RIG-grupp, intagningsutskott, mötesdagar, besluta om attesträtt och delegationsordning m.m. Inte så spännande.

  En motion om sex- och samlevnad, en Skolverksanmälan och förstås skollokalutredningen är annat på dagordningen.

  Måndag 10 febr 2003

  Käkade lunch med Robban, Ulf och Anette. Vi pratade om föreningar och hur man möjligen skulle kunna få fart på verksamheten igen.

  Onsdag 5 febr 2003

  Robban och jag var till Café V för att prata om manifestationen på lördag. Det blev mycket snack om annonsen och texten i den. Kl 13 samlas vi vid Krysset.

  Tisdag 4 febr 2003

  Klas och jag var till Kunskapskontoret och träffade B&B ett par timmar. Skönt att få prata i lugn och ro ett tag utan särskild dagordning.

  På kvällen var Klas och jag till Hammargymnasiet SPIT och fick delta i tre åk3 elevers projektarbete. Grabbarna har arrangerat datakurser för pensionärer (Seniordata). Mycket trevlig stämning med ca 15 seniorer vid datorerna. Daniel höll genomgång och det märktes att kunskaperna förmedlats väl.

  Helt underbart projektarbete tycker jag. Att unga lär gamla den nya tekniken - att generationer träffas och lär känna varandra. Killarna berättade att de lärt sig massor och seniorerna var ivriga inför nästa träff när dom äntligen skulle få surfa på nätet :)

  Från Hammar till Fredo's där vi ikväll hade årets första kaféträff. Robban och Maria var redan där när jag kom och Ulf L dök upp efter en stund. Vi åt och drack flera baljor kaffe, bollade idéer och tankar, pratade av oss lite problem. SOm vanligt blev vi sittande, fyra timmar tror jag... Vi formade tillslut en idé om en demokratiförening. Det blir spännande att se vad det blir av den idén...

  Det var en skön avslutning på dagen att få prata med spännande och kloka partikamrater. Hoppas flera kommer med på tisdagarna! Det är ett suveränt bra sätt att få prata och diskutera fritt.

  Måndag 3 febr 2003

  Med hjälp av lite Alvedon och sömn tog jag mig till Kunskapsnämndens träff med Håkan Johansson, Kunskapsbolaget. Håkan berättade om skollokalutredningen och vi fick chansen att fråga och diskutera.

  Efter det mötet började fullmäktige men då gick jag hem och överlät åt Carina att ersätta mig. Hemma skruvade jag in 89,1 Mhz och lyssnade på radiosändningen. Jag fastnade mest för ett par inlägg i debatten:

  Robban sa: Detta är inte ett besparingsförslag. Det är verksamheten, lärare, elevvård, läromedel som är det väsentliga. Det vi ska göra nu är att justera lokalutrymmet för att anpassa det till elevantalet. Och det gör vi just för att INTE senare behöva göra besparingar på verksamheten.

  Stefan sa: Vad vi än beslutar så kommer det att bli protester. Att föräldrar, elever och personal kämpar för att behålla sina skolor tyder på att vi har en väl fungerande skola idag och att de som verkar där är nöjda med sina skolor.

  Söndag 2 febr 2003

  Jag har läst skollokalutredning hela helgen, räknat och funderat. Mitt huvud värker och jag är helt orkeslös. Finns det ett samband? Men huvudvärken har suttit i en vecka snart...

  Imorgon ska Kunskapsnämnden träffa konsulterna som gjort utredningen och det vill jag verkligen inte missa genom att bli sjuk! Jag går dit ändå. Nog klarar jag väl av att sitta still och lyssna?

  Vi har fullmäktige också på kvällen och det vill jag förstås också vara med på. Men jag kan tänka mig att avstå om jag nu blir sjuk. *håller tummarna*

  Torsdag 30 jan 2003

  Unga Örnars kretsstyrelsemöte på kvällen. Robban och jag bestämde oss för att skriva en motion angående lönenivån för sommararbetande ungdomar. För övrigt så lovade jag ta på mig att återgå som kassör eftersom Kjell vill avgå.

  Onsdag 29 jan 2003

  Skrev ihop ett remissvar på Vision 2010 angående delen om Kunskapstillväxt. Det är oerhört svårt att tycka till om något som andra har skrivit tycker jag. Mailade dock över mina åsikter till Robban, 2 dagar för sent - men ändock.

  Tisdag 28 jan 2003

  Historiens första sammanträde i Kunskapsnämnden. Vi började med presentationer, därefter avlöste vht-presentatörerna varandra fram till lunch. Det var inte så jobbigt för mig, som redan känner alla dessa människor, men jag undrar hur mycket det snurrade i huvudet på de nyvalda ledamöterna...

  Vi åt lunch på Restaurangskolan och där stötte vi ihop med Tillväxtnämnden som också hade sitt första möte idag.

  Eftermiddagen handlade om arvodesbestämmelser och därefter vidtog själva nämndsmötet. Klas skötte sig utmärkt och hann igenom alla punkter till 16.55. Fem minuter till godo faktiskt.

  Skjutsade Maria hem och vi kände oss båda lite surriga i knoppen. Skönt att få prata av sig med någon efteråt.

  Måndag 27 jan 2003

  Årsmöte i s-gruppen kl 17. Jag är sekreterare där så ikväll blev det två protokoll. Peter, Renate, Stefan och jag blev omvalda till styrelsen. Minns inte vem det blev mer...

  Efter det hade vi s-grupp. Jag hade inte hunnit äta varken frukost eller lunch och definitiv inte kvällsmat. Robban räddade kvällen genom att skänka mig en Kex-choklad :)

  Det blev senare än jag trodde så jag var tvungen att smita kl 20.

  Fredag 24 jan 2003

  Sov över imorse och skulle till Tingsrätten. På mina 46 år i livet har jag aldrig varit så stressad! När jag äntligen kommit ut i bilen och skrapat av den envisa isen trodde jag att jag skulle kräkas. Körde mot enkelriktat och kikade ut genom ett runt hål i framrutans is... Märkligt nog hann jag precis på sekunden. Men fy vad det kändes hemskt! Dit KAN man bara INTE komma försent.

  På e.m. var jag in på den nya Ungdomsgården Centrum när dom hade premiäröppning idag. Hade så ont i skallen att jag inte orkade vara kvar.

  Torsdag 23 jan 2003

  Igår natt fastnade jag med e-råds-sajten. Det finns mycket intressant att ta upp där. Jag samlade ihop lite länkar och texter om Flextid i skolan samt la in Skollokalutreddningen.

  På kvällen var det medlemsmöte för partiet. Ämnet för kvällen var skollokalutredningen. Robban ringde och ville träffas före mötet så vi tog en fika på Fredo's och planerade upplägget för kvällen. Fascinerande så lika vi tänker många gånger...

  B & B var inbjudna för att inleda mötet med att dra utredarnas förslag och svara på frågor gällande dessa. Efter det hade vi gruppdiskussioner med uppgift att fundera över "Hur upplever du förslagen helt spontant? Vad är det som känns i magen?"

  Vi fick många tankar och synpunkter och jag skrev som en galning. Blev sittande länge med att skriva rent det när jag kom hem tillslut.

  Jag la fram ett förslag om att varje s-förening skulle ta på sig att anordna ett öppet möte om skollokalfrågan under våren. Dit vi som är berörda förtroendevalda - Kunskapsnämnden, Tillväxt och Kultur och fritid kommer för att lyssna av hur folk tänker och eventuella förslag som finns ute bland elever, föräldrar och skolfolk. Det blev också beslutet. Storvik/H-by gav oss ett datum direkt 13 mars kl 18 är vi välkomna dit.

  Klas kom inte på mötet, så jag hoppas att vi hinner prata med varandra innan fullmäktigedebatten.

  Onsdag 22 jan 2003

  Första s-gruppsmötet för Kunskapsnämnden ikväll. Klas ringde och var sen men ville att vi skulle börja utan honom. Det saknades några ledamöter och sånt gör mig orolig. Inte för att man inte kan ha förhinder utan för att man inte hör av sig och meddelar. Det bådar inte gott för de kommande fyra åren när det börjar på det sättet.

  Nåväl, vi presenterade oss rätt grundligt, gick igenom lite praktiska ting som datum, tider, arvodesbestämmelser, ersättarnas uppgift m.m. Det blev ganska sent eftersom vi hade mycket att prata om. Känns som om vi nog kan bli ett bra gäng när vi får lite bättre kläm på varandra.

  Tisdag 21 jan 2003

  S-gruppsstyrelsen hade möte kl 18. Det var bara Peter, Renate och jag. Vi skrev ihop dagordning till årsmötet på måndag och pratade lite om arbetsformer i framtiden.

  När jag kom hem sen gjorde jag OH-bilder på dagordning till både årsmötet och s-gruppen. Gick igenom och kollade att alla protokoll fanns på min dator.

  Onsdag 15 jan 2003

  Gick igenom och kollade upp vilka KN-ledamöter som läst sin mail. Ringde en hel del samtal också men fick dåligt med svar. Folk är inte hemma på dagtid så det mesta måste nog skötas på kvällen.

  Vi hade första ordförandeberedningen idag och jag träffade Ida för första gången ordentligt. Hon verkar vara en klok och redig tjej med skinn på näsan. Då är vi två :)

  Det blir en hel del att ta upp på första nämnden. Undrar om folk orkar med allt. Vi behöver träffa de vht-ansvariga, gå igenom en massa praktiska saker och sen ska vi ju hinna igenom själva sammanträdet också.

  Jag tog på mig att kolla upp vilka som kan/vill åka på Skolriksdagen i mars så på kvällen mailade jag och ringde runt för att boka in folk på seminarier.

  Onsdag 8 jan 2003

  Åt lunch med Robban och kollade av hur han såg på detta med en webplats för att öka dialogen med eleverna. Han var positiv och varför inte? Just brukardialogen är ju en av de viktigaste arbetsuppgifter vi har som förtroendevalda.

  Jag tillsatte en liten fokusgrupp med tonåringar hemma som fick fundera ut ett namn för webplatsen. Efter en hel del jidder blev det e-rådet. Ett mycket passande namn tycker jag, E för elektroniskt och för elev. Jag fick också en hel del tips om layout och logo som jag kommer att följa.

  Tisdag 7 jan 2003

  Idag var Klas och jag på ett möte med Bosse och Barbro (hädanefter benämnda B&B), chefer på Kunskapskontoret, för att prata lite om arbetsformer, planering m.m. Det känns bra, jag gillar både B & B. Jag var där i god tid så jag hann runt och heja på folk samt titta på lokalerna.

  Lördag 4 jan 2003

  Har skickat ut alla inbokade datum för KN till de övriga ledamöterna. Lite bökigt innan jag hittat allas e-postadresser men med lite detektivarbete så lyckades jag tillslut. Skickade också lite annan information, bl.a. om en utbildningsdag som KiU 2.0 inbjudit till.

  Fredag 3 jan 2003

  Har börjat skissa på en webplats med ett elevforum där vi socialdemokrater ska kunna ha en dialog med kommunens elever i skolfrågor. Det går bra, det är inspirerande och roligt. Och det tar vansinnigt med tid :) Tur att det är jullov så att jag kan pilla med det här dygnet runt.

  Onsdag 1 jan 2003

  Så är det då ett nytt år och jag har äntligen tillträtt uppdraget som vice ordförande i Kunskapsnämnden. I maj blev vi nominerade av partiet och sedan dess känns det som om jag stått och skrapat med foten för att få börja jobba. Det blir fyra spännande år framåt...

   


  1998-2001

  Valet 2002

  2004

  2005