Måndag 20 december 2004

Fullmäktigemöte på kvällen. Ett möte med livliga diskussioner som emellanåt låg på en obehagligt låg nivå. V, fp, m och mp röstade för en återremiss av Sandbacka etapp 5 vilket nu troligen innebär att vi går miste om de 10 miljonerna i EU-bidrag.

Måndag 13 december 2004

Fullmäktiges s-grupp hade möte på Luciakvällen. Sandbacka Park etapp 5 och förskolesituationen var de viktigaste frågorna för dagen.

Söndag 12 december 2004

Läste fullmäktigehandlingar nån timme.

Jag hinner inte göra någonting hemma i veckorna och därför blir helgerna ofta upptagna av tvätt, städ och allmän uppröjning i röran.

Lördag 11 december 2004

På em var jag på planeringskonferens med Arbetarekommunen. Aktivitetsplan för 2005 fanns på dagordningen, bl.a.

På kvällen fortsatte vi med middag på Folkets Hus och det var trevligt.

Fredag 10 december 2004

Idag genomförde vi i Unga Örnar en aktion mot langning utanför Systembolaget, inför Luciafirandet. Vi hade mailat alla politiker och bett om hjälp och 5-6 personer ställde upp.

Torsdag 9 december 2004

Nämndpresidierna var inbjudna till möte med AK:s styrelse ikväll. Ganska genomgående har nämnderna s-ledamöter och ersättare som inte deltar på vare sig s-gruppsmöten eller nämndmöten.

En intressant frågeställning som kom upp var om oppositionen medvetet undviker att bedriva politik i nämnderna och istället tar de politiska diskussionerna i KS. Det känner jag igen från Kunskapsnämnden - i flera frågor har vi varit eniga i nämnden men trots det hamnat i politisk strid när det kommit till KS och KF.

Onsdag 8 december 2004

I mina ögon kändes det positivt att samtliga partier kunde enas om besluten angående förskolan igår. Det stod inte mycket om det i tidningarna idag. Det är väl inte intressant när man är överens om saker...

Däremot kunde man läsa en stor rubrik JO-ANMÄLDA POLITIKER.

Jo, det stämmer. Vi missade att besvara mailet från föräldrarna och lärde oss att vi måste vara tydligare i vår kommunikation Klas och jag. Att göra en JO-anmälan var däremot lite överdrivet vilket också JO själv ansåg och avskrev ärendet.

Tisdag 7 december 2004

Kunskapsnämnd på em. Ett intressant sammanträde med besök av oppositionsråd från moderaterna, folkpartiet och vänstern. Det var naturligtvis frågan om förskolan som intresserade.

Dels ett förslag om att ändra reglerna så att vistelsetiderna för de barn som har 15-timmars förskola/vecka ska förläggas av varje förskola. Dels situationen med den kö som uppstått efter att 64 barn flyttat till Sandviken sedan augusti -04. Trots att vi tillskapar 67 nya platser inom budgetram så krävs det två nya avdelningar till.

Skolcheferna har skrivit till KS och begärt medel till flera förskoleplatser och denna skrivelse ställde nämnden sig bakom. Dessutom beslutade nämnden:

att Kunskapskontoret får i uppdrag att ta fram behovet av barnomsorg under 2005 i form av lokaler, personal och kostnader, utöver det som finns bugeterat.

att inriktningen för detta skall vara 15 platser för småbarnsgrupp, 20 platser för syskongrupp och att plats skall erbjudas inom 4 månader efter anmälan.

att underlaget presenteras på Kunskapsnämndens sammanträde den 1 feb 2005.

Måndag 6 december 2004

Möte med projektgruppen för Familjecentral. En del missförstånd utreddes och därmed kan vi nu gå vidare och sikta på ett öppnande av Familjecentralen i Sandviken under hösten 2005. Det känns mycket bra att ha kommit så här långt!

På kvällen träffades vi som deltar i 900-ledare för att förbereda inför att vi ska träffa AK:s VU. Jag var lite splittrad eftersom jag just fått veta att Klas har förhinder att vara med på nämnden i morgon.

Ägnade ett antal timmar på kvällen åt att förbereda mig inför nämnden.

Onsdag 1 december 2004

Kunskapsnämndens s-grupp hade möte på kvällen. Vi var alla inbjudna till Lärarförbundet för att diskutera situationen i förskolan. S-gruppen blev därför kort och vi samåkte till Pinnhagens förskola.

Alla partier var representerade och det blev en stundtals livlig diskussion. Det är lite synd att vi inte träffas och pratar med varandra fackligt-politiskt även utan krissituationer.

Tisdag 30 november 2004

Var på kursen om att skriva motioner och insändare på kvällen. Vi hade läxa att skriva en påhittad motion och jag skrev om sänkt rösträttsålder.

Fredag 26 november 2004

Café Freda(s) på kvällen med Ingela Wall som läste dikter. Hon är så superbra den tjejen!

Torsdag 25 november 2004

Träffade Monica och pratade lite om den fotoutställning som AK erbjudit mig att göra på partiexpeditionen. Svårt att välja ut foton och det tål att funderas lite mera på.

På kvällen var det medlemsmöte i Arbetarekommunen, främst diskuterades förstås kommunens budget.

Onsdag 24 november 2004

Möte i bostadsrättsföreningen på kvällen. Det ekonomiska läget tvingar oss att göra en hyreshöjning med 5% för 2005. Trist men inte mycket att göra åt.

Tisdag 23 november 2004

Vi hade ordförandeberedning på em och på kvällen var jag på Unga Örnar för att gå igenom ekonomin.

Måndag 22 november 2004

Fullmäktiges s-grupp på kvällen. Kommunplanen, arvodesbestämmelserna och Sandbacka Park var de viktigaste frågorna och medförde en hel del diskussioner.

Fred-sönd 19-21 november 2004

Kursen 900-ledare hade internat på Brunnsvik igen. Mycket handlade om marknadsföring och valarbete. Det bästa internatet hittills.

Tisd-onsd 16-17 november 2004

Åkte till Hudiksvall i arla morgonstund för att delta i årets elevinflytandekonferens.

Mats Ekholm, professor i pedagogik, undervisningsrådet Anette Citrohn, Elevorganisationer, ett antal skolor i landet m.fl. medverkade under de två dagar som konferensen varade.

Från Sandviken var vi inte lika många i år p.g.a. att flera skolor valt att prioritera andra saker. Men de elever som deltog gjorde det med liv och lust och stort engagemang. Och just det måste jag säga var behållningen av dessa dagar.

I övrigt tycker jag att innehållet var magert och trist jämfört med tidigare år.

Måndag 15 november 2004

Träffade revisorn från KomRev på em. Kunskapsnämnden, skolledare och skolchefer har besvarat en enkät och det ska kompletteras med intervjuer. Ett intressant samtal blev det.

På kvällen var jag på första träffen i AK:s utbildning om att skriva motioner och insändare.

Torsdag 11 november 2004

Medlemsmöte i Scherpbacken. Vi har oftast fria diskussioner inom ramen för "Kommunala frågor" och det funkar. Oftast blir det intressanta samtal.

Onsdag 10 november 2004

Satt i Tingsrätten hela dagen och det var inget speciellt med det.

Tisdag 9 november 2004

Barn- och ungdomspolitiska beredningens s-grupp träffades över lunchen och efter det hade vi möte i hela BoP-beredningen. Jag hann höra en del av informationen om Navet men var sedan tvungen att gå till Stadshuset.

Klas, jag och skolcheferna var kallade till KS-salen för att träffa Svante N och Stefan. Vi diskuterade den framtida flytten av gymnasieskolan till Bessemerområdet.

Måndag 8 november 2004

Ersatte Klas i politiska ledningsgruppen på em. Frågan om härbärget upptog den mesta tiden.

Fick ett samtal från Kungsgården om ett projekt som pensionärsföreningen har med skolan. Det saknades pengar och det är inte mycket jag kan göra åt det. Skolan gör sina egna prioriteringar inom sin budgetram.

Lördag 6 november 2004

Det har varit mycket skriverier ang diskussionen om härbärgets vara eller icke vara. Jag skickar en varm kram till mina vänner i Socialnämnden - och då speciellt till Hasse. Förstår att ni har en jobbig tid just nu.

Jag känner mig skrämd över svaren på min fråga på www.s-info.nu/brockman...

16 personer har svarat på frågan "Finns det tillfällen då det är rätt att slå sitt barn?".
7 har svarat NEJ - 7 har svarat JA och 2 vet inte.

Det är bara att hoppas att de som svarat JA bara TYCKER så - inte att de faktiskt också GÖR det! Även om det är förskräckligt nog att ha den åsikten.

Fredag 5 november 2004

Idag är det dag-före-röd-dag och därmed jobbar vi bara till lunch. Skönt att få en ledig eftermiddag.

På kvällen var sonen och jag till IOGT på en föreställning av Prodo om barn i missbrukarhem. Ännu ett arrangemang anordnat av Projektgruppen för barn till missbrukare.

Vågat att försöka locka människor till en sådan aktivitet en helgdagsafton och det var heller inte många där. De flesta var förstås de "redan frälsta", som man brukar uttrycka det. Men det blev bra diskussioner och en hel del tankeställare också.

Jag anmälde mitt intresse till en kurs "Vara vettig vuxen" som kommer att bli i vår.

Mer om kursen

Tisdag 2 november 2004

Unga Örnars VU på kvällen. Hade hoppats få en ekonomisk rapport men det blir nästa gång. Läget ser ändå hoppfullt ut och vi har fått lite pengar från ett par fonder.

Måndag 1 november 2004

Monica, ABF, Ulf Lööf, jag och Lena från Unga Örnar träffades på kvällen för att prata om eventuella möjligheter att söka EU-bidrag för utbildningar. Det var ett bra möte och vi kom fram till en del smarta saker. Funderingarna fortsätter...

Torsdag 28 oktober 2004

Arbetarekommunens medlemsmöte på kvällen. Trevligt att välkomna två nya medlemmar!

Raimo Pärsinen berättade om regeringens budget och vi tog senare beslut om, den lite mindre omfattande, AK:s egna budget.

Onsdag 27 oktober 2004 - kväll

På kvällen hade vi s-grupp i Kunskapsnämnden. Den här gången deltog 8 av 12. Vi diskuterade ett förslag till svar på en fråga vi fått från Barn- och ungdomspolitiska beredningen. Det var roligt och många idéer kom fram. Jag fick i uppdrag att skriva ner vårt förslag till nämnden. Så här lyder förslaget

Onsdag 27 oktober 2004

Tog tjänstledigt idag för att vara med på en heldag om Barn till missbrukare (De glömda barnen). En dag som anordnats av Projektgruppen för barn till missbrukare i Västra Gästrikland. Där är Gun-Britt Hall projektledare. En fantastisk kvinna som gör ett fantastiskt arbete!

Gå gärna in på deras hemsida och läs mera: www.pratamedoss.nu. En snygg och inbjudande hemsida som öppnades den 29 oktober.

Föreläste gjorde:

 • Anders Carlberg, grundare och ledare för Fryshuset i Stockholm
 • Elisabeth Hagborg, fil.mag. med mångårig erfarenhet av arbete med barn, enskilt och i barngrupper
 • Greger Walve, projektledare för projektet De glömda barnen och initiativtagare till Vara Vettig Vuxen-rörelsen

  Lite ur mina anteckningar:

 • 14% av alla barn lever med minst en förälder som missbrukar. Det är mellan 1000-1500 barn i V:a Gästrikland
 • 10% av alla män och 4% av alla kvinnor är alkoholister
 • Alkoholismen kostar samhället 100 miljarder per år, upptar var 4:e sjukhussäng och ca 50% av psykvården
 • Förskrivningen av antidepressiva medel till ungdomar 15-19 år har fördubblats från 1999-2003
 • I början av 1900-talet drack svensken 30 liter sprit/person. Idag dricker vi 10 l/person. Införselregler och höga priser har alltså avsevärt minskat alkoholförbrukningen
 • Inslag av ANT-information i skolan har ofta fått motsatta effekter

  Inom mig bär jag mina tidigare ansikten,
  som ett träd har sina årsringar.
  Det är summan av dem som är 'jag'.
  Spegeln ser bara mitt senaste ansikte,
  jag känner av alla mina tidigare.
  Tomas Tranströmer

  Länktips:
  www.vuxnamotdroger.nu
  www.unf.se
  www.alkoholkommitten.se
  www.scaa.se

  Tisdag 26 oktober 2004

  På eftermiddagen hade vi möte i barn- och ungdomspolitiska beredningen. Idag saknades ledamöterna från mp, v och m. Det var ett bra möte och jag tycker vi kommit långt i arbetet.

  Måndag 25 oktober 2004

  Ikväll var det fullmäktigemöte. Det pågick från 17.30 till efter 22.30. Alla dessa motioner, interpellationer och frågor tog sin lilla tid att diskutera. Det var på sitt sätt ett intressant fullmäktige med många verkligt politiska diskussioner.

  Vi fick också information ang problemet med dricksvattnet samt en rapport från Storsjöprojektet.

  Torsdag 21 oktober 2004

  Ikväll var jag med sonen och två av hans kompisar till Gävle och lyssnade på Henrik Schüffert och Mark Lewengood. Så här stod det i annonsen:
  I en omgivning som ständigt förändras kan det vara svårt att veta vilken riktning man ska välja. Två av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inspirerar dig att hitta din inre kompass och att våga följa din egen övertygelse.

  Med rättfram humor och underfundiga betraktelser ger Henrik Schyffert och Mark Levengood sin publik användbara verktyg och hjälp att att nå sin optimala kreativitet. Deras föreläsning kan inte förändra ditt liv, men den kan hjälpa dig att själv börja förändra det!

  Schüffert gav mig mest. Han pratade om kreativitet och gruppdynamik. Att aldrig säga nej till en idé - det behövs inte, alla känner ändå igen en dålig idé. Säg JA och undvik att döda kreativiteten! *läser mina anteckningar...*

  Det är värre att döda en idé än att inte få som man vill. Vårda de dåliga idéerna - på 500 dåliga finns det en pärla! Det är svårt att inse att den fula larven ska utveckla sig till en vacker fjäril.

  Han pratade också om trygghet i en grupp. Att känna sig trygg och kunna visa sina svagheter inåt är en förutsättning för att kunna stå starka utåt. Våga göra bort dig, säg JA - först då kan det hända storverk.

  Så här sa Mark: Du måste tro på ett liv, även före döden. :)

  Tisdag 19 oktober 2004

  Kunskapsnämndens ordförandeberedning på e.m. Vi har inte så många ärenden nästa möte och inget speciellt upphetsande. Revisionen har begärt att få disponera 2 timmar av mötet, så det blir nog stressigt ändå.

  Efter beredningen träffades jag, Maria och Kristina för att skriva ett förslag till yttrande rörande remissen "Gemensam grund för samarbete mellan landsting och kommuner i Gävleborgs län runt barn och ungdomar 0 - 18 år". Det gick ganska snabbt och sen var hela kvällen ledig för min del!

  Måndag 18 oktober 2004

  Ägnade en del av helgen till att skriva rent några protokoll som blev liggande efter semestern. Idag hade vi fullmäktiges s-grupp. På dagordningen har vi bl.a. 7 motioner, 7 interpellationer, 2 medborgarförslag samt 2 frågor.

  Torbjörn rapporterade från Arvodeskommittén ang deras uppdrag att skära ner 1 miljon för 2005. Det förslag (s) lagt och de övriga partiernas ställning i olika delar.

  Hans-Olof informerade utifrån de skriverier som varit om härbärget. Förra vintern bodde 24 personer på härbärget. Det innebar en kostnad per person på ca 2.000 kr/dygn. Av dessa 24 har alla utom 3 bostad ordnad idag. Det har inte kommit någon ansökan från RIA för i år. Inget parti har heller väckt frågan i socialnämnden. Socialtjänsten tror att det går att lösa för vintern - bl.a. genom två nya lägenheter på Stallgatan.

  Torsdag 14 oktober 2004

  På e.m. var jag på möte om Familjecentraler. Det kändes skönt att kunna framföra att Kunskapsnämnden, med mycket stor säkerhet, kommer att ha ekonomiska möjligheter att driva den öppna förskola som är vår del i Familjecentralen. Det ser ut som om KN får 3 miljoner ytterligare för 2005 och därmed klarar vi både att uppfylla KS-direktiven samt Familjecentralen.

  Efter det mötet hann jag hem en sväng innan Klas och jag träffade Hasse och Susann, ordförande och vice ordf i Socialnämnden. Det var ett konstruktivt och bra möte. Vi har mycket att samverka om och det kändes bra att prata om det ordentligt. Vi kom överens om att tillsammans verka för att det planerade skoldaghemmet blir av, senast 2006.

  Tredje mötet för dagen blev Scherpbackens s-förenings medlemsmöte. Där diskuterades allehanda frågor under temat Aktuella politiska frågor. Det är alltid roligt när Stina har med sig urklipp och annat som alltid väcker intressanta diskussioner. I vanlig ordning stod Renate och jag kvar en bra stund efter mötets slut och skvallrade lite. Det är roligt sånt också.

  Onsdag 13 oktober 2004

  Nämndemannauppdrag hela dagen och inga inställda mål. Gävle var blåsigt men soligt och jag hann ta en promenad längs ån på lunchen. Det känns som om man får i sig mera frisk luft när det blåser!

  På kvällen skulle vi ha s-gruppsstyrelse men det var inställt på grund av extra KS-grupp. Satt på biblan och läste en timme och väntade in mötet efter som var med s-gruppen från KF-beredningen för barn- och ungdomspolitisk policy. Det var lite trist att bara vi 3 ordinarie ledamöter dök upp. Men vi hade ett bra samtal och det känns som om vi vet vart vi är på väg med policyn.

  Tisdag 12 oktober 2004

  Kl 08.30 inställde jag mig på Norrsätraskolan för terminens skolbesök. 10 politiker från fullmäktige, 10 från Kunskapsnämnden, samt 10 tjänstemän från Kunskapskontoret går ut i grupper om 3 och besöker förskolor, grundskolor och gymnasieprogram under en dag.

  Vi togs om hand av eleverna Sara och Johan från 9A och var bl.a. med på idrott, SO och elevens val. Vi hade också turen att få se när gruppen Raketen sköt upp sina egentillverkade raketer!

  Tillsammans med rektor träffade vi också elevrådet som kommit igång och jobbat riktigt bra efter hösten.

  Vi hade bl.a. en intressant diskussion om hur valen till elevråden går till i praktiken.

  Det är oerhört lärorikt att få göra dessa skolbesök. Jag skulle gärna göra flera. Tyvärr är det nåt som blir bortprioriterat bland alla möten och jobb.

  Lördag 9 oktober 2004

  Tillbringade dagen på Gävle Folkets Hus där partidistriktets Förtroenderåd hade sitt första möte. Vår nya partisekreterare Marita Ulvskog var gäst och inledde valrörelsearbetet lite försiktigt. Hon pratade om Reinfeldts vackra ögon och att vi (s) nu fått en definierad huvudmotståndare som bedriver en klassisk högerpolitik.

  De skattesänkningar (m) talar om uppgår till ca 400 miljarder - vilket motsvarar 50% av lönekostnaderna för landets SAMTLIGA offenttligt anställda.

  I övrigt handlade dagen om Landstinget och deras budget 2005. Landstingsrådet Ingrid Amrén kunde berätta att ökade skatteinkomster och mer statsbidrag ger 116 miljoner mer att röra sig med. Vilket innebär att vi t.ex. slipper skattehöjningar.

  Torsdag 7 oktober 2004

  Möte mellan Unga Örnars och Arbetarekommunens VU:n på kvällen.

  Onsdag 6 oktober 2004

  Feber och ont i halsen. Lyckades genomföra en kurs på e.m. men ringde Anders och bad honom ta hand om Bostadsrättsföreningens stämma på kvällen. Missade också en träff med Komrev men han skulle kontakta mig senare och bestämma en ny tid.

  Tisdag 5 oktober 2004

  Kunskapsnämnden hade möte på e.m. Vi fick en rapport från Björksätraskolan, Västanbyn och Murgårdsskolan ang överflyttningen av personal och elever efter skolnedläggningen på Sandbacka- och Smassenskolan. Min uppfattning är att arbetet med både avveckling och emottagande fungerat mycket bra. Rektorer och personal har gjort ett jättejobb för att få både lärare och elever att trivas inför den nya situationen.

  Några negativa saker är att det drog ut på tiden med förhandlingar om tjänster vilket innebar att vissa inte fick besked förrän till midsommar om vilka tjänster de fått. Murgårdsskolans elever upplever skolvägen som jobbig och det saknas fortfarande cykelställ till alla.

  Arbetsmiljöverket kom till mötet och informerade. Det var kul att träffa Christer igen!

  Vi valde ledamöter enligt den nya formen för Intagningsutskottet, jag blev en av 3 (s). Dessutom fick jag i uppdrag att delta i arbetet med yttrande på ett förslag om "gemensam grund för samarbete mellan landsting och kommuner i Gävleborgs län runt barn och ungdomar 0 - 18 år".

  Nämnden slutade sent och jag fick springa till träffen på Folkets Hus inför Förtroenderådet på lördag. Var hemma runt 20, trött som en hummer. Ja, eller nåt...

  Måndag 4 oktober 2004

  Var på information angående 12 oktober när vi ska på skolbesök. Jag fick äran att besöka Norrsätraskolan 7-9.

  Fredag 1 oktober 2004

  Idag hade alla pedagoger en Framtidsdag som jag fick förmånen att delta i. Kairos future höll i arbetet och började med en föreläsning.

  Mina anteckningar och reflektioner

  På kvällen ordnade Kommunals s-fackklubb Kafé Freda(s). Det var trevligt med trubadur och musiktävling, mycket skratt och också lite dans.

  Torsdag 30 september 2004

  Arbetarekommunen hade medlemsmöte om kommunens budget ikväll. Anette redogjorde för nuläget, tjänstemännens konsekvensbeskrivningar m.m. Vi grupparbetade utifrån ett par frågeställningar som handlade om budgeten och om eventuellt samarbete med (c).

  Onsdag 29 september 2004

  På kvällen hade vi s-grupp i kunskapsnämnden. Vår ärendelista innehåller många informationsärenden så vi hade inte så mycket att diskutera. Snabbt möte som tog bara ett par timmar.

  Det var roligt att höra att KS tydligen diskuterar att ev ge kunskapsnämnden ett tillskott i budgetramen för 2005 för att täcka kostnaderna för en familjecentral! Det är förstås inte något beslutat ännu men jag håller tummarna.

  Tisdag 28 september 2004

  Fullmäktigeberedningen för Barn- och ungdomspolitisk policy hade möte på eftermiddagen. Samtliga partier har representation och ersättare, trots detta kommer de inte och lämnar inte återbud heller. Sånt kan irritera mig nåt vansinnigt. Ett parti har överhuvudtaget inte deltagit i något av de 4 möten vi haft och ett annat har deltagit på ett enda möte. Det jobbiga med det är att vi kan hamna i ett dödläge senare när dessa partier dyker upp och har synpunkter på det vi kommit fram till hittills.

  Måndag 27 september 2004

  Ikväll var jag på fullmäktigemöte. Vi började med en tvåtimmars debatt om Sandbacka Park.

  Länsrätten har avkunnat dom gällande laglighetsprövning av beslutet om avveckling av skollokaler. Länsrätten finner :

  Utdrag ur domen: "...att beredningskravet avseende frågan om avveckling av Smassenskolan får anses uppfyllt. Det förhållandet att kunskapsnämnden - såvitt framgår - inte lagt något förslag på avveckling av Smassenskolan leder inte till annan bedömning.

  I följd av det ovan anförda och då vad Daniel Ferry anfört i övrigt inte heller visar att det överklagade beslutet skulle vara olagligt i något annat hänseende som anges i 10 kap. 8§ KL skall överklagandet avslås."

  Fullmäktige beslutade också om försäljning av fastigheterna Barberaren 7, 15 och 18, Grillen 4, Vallarelåten 2 och 3 i Sandviken.

  Angående detta beslut skrev Arbetarbladet:

  "Torbjörn Rönnkvist (s) var ensam socialdemokrat om att gå emot affären. Han stod upp för sin åsikt fullt ut och gjorde någonting så unikt för en socialdemokratisk politiker i Sandvikens kommunfullmäktige som att reservera sig mot partilinjen."
  För mig känns det märkligt att det alltid resoneras på det här sättet. Hur ofta reserverar sig fullmäktigeledamöter i andra partier mot partilinjen? Hur ofta röstar t.ex. moderater, folkpartister eller vänsterpartister olika? Varför uppfattar människor det som att "partipiskor viner" när ledamöter från samma parti, med samma ideologi och samma partiprogram har samma eller likartade åsikter?

  Söndag 26 september 2004

  Jag läser Thorsten Laxvik bok Den vackra motmakten. Just nu funderar jag över den här meningen ur boken: "Makt utan ansvar skapar förvaltare istället för demokrater".

  Ett nytt ord har jag lärt mig salutogenes - läran om friskhet. I motsats till patogenes - läran om sjukdomar.

  Begreppet myntades av en israelisk socionom, Antonovsky, socionom som forskat på judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger. Laxvik vill att vi ska fråga oss "varför super inte Jeppes brorsa?"

  Jag bjuder på ett till citat:
  "Människan blir människa i sina relationer. Människan blir medborgare i sitt demokratiska arbete."

  Fredag 24 september 2004

  Fortsatt träff för chefer/ordföranden. Bosse och Barbro redogjorde från projekt- och arbetsgruppen för framtidens gymnasieskola. Det är roligt att alla är så intresserade och engagerade i skolfrågor!

  Vi fick också en rapport från Sandvikenhus om byggande och rivande av lägenheter samt lite info från Livsmiljörådet.

  Därefter grupparbetade vi om hur vi kan förändra budgetprocessen samt diskuterade hur "Tallmodoktrinen" efterlevs i verkligheten. En intressant förmiddag.

  Torsdag 23 september 2004

  Idag ersatte jag Klas på en träff för chefer/ordföranden. Självklart handlade det mesta om budgeten.

  Peter, Carina och jag hade ett kort möte för att bestämma tider när s-gruppen i fullmäktigeberedningen för Barn- och ungdomspolitisk policy ska träffas. Vilka märkliga namn det blir på vissa saker...

  På kvällen kollade jag upp hur det sett ut med politisk närvaro på programråden. Det var inte så illa som det framställts.

  Onsdag 22 september 2004

  Fullmäktige och alla partimedlemmar var inbjudna av BRÅ att lyssna på ett föredrag om rasism och främlingsfientlighet. Det var intressant och lärorikt. Märkligt bara att det var så få deltagare. 2 från (v), 1 (m), 1 (kd) och ett 10-tal socialdemokrater. Man kan säkert dra några slutsatser av det om man känner för det...

  Tisdag 21 september 2004

  Var på programråd med Handels- och administrationsprogrammet på f.m. Fick information om deras planer på Trainee-Handel. Ett koncept som verkade mycket intressant och helt i linje med den "nya" gymnasieskolan.

  På e.m. hade vi ordförandeberedning. Eller vi och vi... med Klas bortrest och vänstern avhoppade så blev det ju bara jag och tjänstemännen. Vi har lindrigt med beslutsärenden nästa sammanträde så det blir istället utrymme för informationer. Bl.a. har Arbetsmiljöverket begärt att få komma och informera. Dessutom får vi en rapport om hur det fungerat med flytten av elever från de nedlagda skolorna Sandbacka och Smassen.

  Måndag 20 september 2004

  Fullmäktiges s-grupp på kvällen föregicks av ett extra insatt medlemsmöte om bostadsfrågan. Detta förorsakat av det kommande beslutet av försäljning av allmännytta.

  Själva s-gruppen ägnades i stort sett enbart åt budgetdiskussioner.

  Onsdag 15 september 2004

  Tingsdag idag. Ett par mål på förmiddagen och ett par längre på eftermiddagen, bl.a. sexuellt utnyttjande av minderårig. Den typen av mål är alltid påfrestande och jag var imponerad av den unga tjejen som orkade fullfölja flera timmar av frågor och berättande. Det drog ut på tiden så jag kom mer än en timme för sent till Unga Örnars VU. Var hemma före 20 med sprängande huvudvärk.

  Tisdag 14 september 2004

  På förmiddagen var jag på möte med gruppen för Familjecentral. Det är fortfarande lika osäkert i den här frågan som före semestern. Allt hänger på budgetarbetet och så långt har vi inte kommit ännu.

  Klas och jag träffade Bosse och Barbro på Kunskapskontoret på e.m. Det visade sig innebära en del omflyttningar i min almanacka - Klas är borta nästa vecka och jag får försöka ersätta honom så mycket jag har möjlighet till.

  Till nästa nämnd bad jag att vi ska få en rapport från rektorerna på Murgårdsskolan och Björksätraskolan, utifrån hur det fungerat med flytten av elever från Smassen och Sandbackaskolan.

  På kvällen hade vi styrelsemöte i fullmäktiges s-grupp. Det gick fort så jag var hemma före 19.

  Lördag 11 september 2004

  3 år sedan tragedin med WTC, 1 år sedan Anna Lindh mördades. Partiet hade en manifestation vid Krysset med tal av Battal och Robert samt sång av Åke.

  Renate, Monica och jag satt kvar på en bänk och pratade en lång stund. Det kändes bra, det blir alltid tomt när alla bara upplöses och försvinner var och en till sitt. Vi behöver umgås också, speciellt en dag som denna.

  Tisdag 7 september 2004

  Kunskapsnämnden hade heldagssammanträde idag. 27 punkter på ärendelistan, varav 14 beslutsärenden och resten informationer.

  Vi yttrade bl.a. oss över två fullmäktigemotioner;

 • Kommunalt självstyre att själv bestämma subventioner inom barnomsorgen (kd)
 • Skapa kommunala friskolor (fp).

  Jag gör ett litet räkneexempel ang den förstnämnda motionen.
  I vår kommun finns idag 1.697 barn 1-5 år. Av dessa är 1.168 inskrivna i förskolan. Om vi utgår från att en förskoleplats kostar 100.000 kr/år innebär det en totalkostnad på 117 milj. Utslaget på 1.687 barn gör det 68.827 kr/barn. Kd:s motion skulle alltså dränera förskolan på 36 miljoner per år.

  En hemmavarande förälder skulle få 5.736 kr/månad i "barnomsorgspeng". Vem skulle kunna leva på det? Jo, troligen den vars medförälder är välavlönad.

  Behöver jag tillägga att vårt yttrande till KF var negativa i båda fallen?

  Vi fick också en rapport om att 65% inte klarat de nationella proven i sv, eng, ma trots att bara 60% inte har godkända betyg. Differensen är störst i matematik.

  En insändare i Arbetarbladet om detta.

  Lördag 4 september 2004

  Förvaltningschefernas förslag till åtgärdspaket inför budget 2005 offentliggjordes igår. Kostnadsreduceringar på 43.6 mkr samt intäktsökningar på 22.5 mkr ska innebära en budget i balans.

  I åtgärdspaketet föreslås nedskärningar inom Kultur- och fritid med 5 milj, kollektivtrafik och färdtjänst 2 milj, senareläggning av heltidsprojektet inom LSS 2 milj, senareläggning av utbyggnad av gruppboenden 5 milj, minskning av äldreomsorgens dagverksamhet 3 milj, skoldaghemmet skjuts på framtiden 4 milj m.m.

  Kunskapsnämnden hade äskat för ett ökat behov med 12 milj och nu återstår den politiska diskussionen.


  Idag skulle jag ha varit på länsträff med 900-ledare. I maj fick jag tidsplanen för resterande tid av 900-ledare och där stod att vi skulle träffas den 25 september. Den 29 augusti råkade jag via ett mailsvar se att träffen lltar flyttad. Originalmailet har inte nått mig och tydligen inte heller de andra från Sandviken.

  Tyvärr funkar det inte särskilt bra att dra iväg en lördag med så kort varsel så jag stod över denna träff. Men det är tråkigt att inte kunna vara med och jag hoppas att jag nu finns med på sändlistan på rätt sätt.

  Fredag 3 september 2004

  På e.m. hade vi en träff för gymnasierektorer och kunskapsnämnden. Vi diskuterade programrådens funktion, roll- och ansvarsfördelning och hur vi ska arbeta i framtiden. Det var en behövlig diskussion och jag hoppas att det leder till bättre fungerande verksamhet i programråden.

  Onsdag 1 september 2004

  Ordf Klas meddelade förhinder till kvällens s-grupp för kunskapsnämnden så jag tog ledigt de två timmarna som var kvar av eftermiddagen. Läste igenom bunten med handlingar och försökte så gott det gick att sålla ut de punkter på den 27-punktade dagordningen som vi behövde diskutera.

  5 av 12 s-ledamöter deltog på mötet. Det är inte roligt och jag vet inte vad man ska göra åt det. Datumen för våra s-grupper har varit inbokade sedan i november 2003 men ändå kommer inte folk. Jag har frågat efter åsikter, om vi ska byta dag eller tid - men ingen har några åsikter.

  Vi behöver ta en ordentlig diskussion om det här. Det har jag önskat i ett och ett halvt år nu. Men hur ska vi kunna diskutera om vi inte träffas? Kunskapsnämnden har många stora och svåra frågor och det är ett stort ansvar att dela på för några få.

  Onsdag 1 september 2004

  Ny månad och vintern kommer bara närmare och närmare...

  På e.m. var sonen och jag på föreläsning av Leif GW Persson. Det skulle handla om ungdomar, brott och droger men det gjorde det inte mer än till en viss del.

  Några av de saker jag antecknade:
  - 1.250.000 brott anmäls varje år i landet.
  - 75% av dessa handlar om fysiskt våld, stölder eller vandalisering.

  - Mindre än 1% av befolkningen står för över 80% av alla lägenhetsinbrott, bilstölder, fysiskt våld och narkotikabrott.

  -Varje år sker 50.000 misshandelsbrott. 50% av dessa begås av ett gäng på 0,4 % av svenska män. D.v.s. ca 1600 män står för 25.000 fall av misshandel.

  - "Gatufridsvåldet" sker i 75% av fallen inom en radie av 10 meter från krogen.

  - 20% av pojkar mellan 15-20 år är dömda för något brott.
  - Motsvarande siffra för flickor är 3%.

  25 % av alla misshandelsbrott klaras upp men bara 2 % av bostadsinbrotten.

  Leif GW Persson påstod också att det finns en miljard lås i Sverige. 100 lås per person alltså. Problemet är att inte alla är låsta.

  Han sa mycket annat intressant också förstås. Det frustrerande var att han, förstås, inte hade några lösningar. Det är ju inte hans specialitet. Men han resonerade lite så här: I Sandviken finns ca 100 personer som står för majoriteten av all brottslighet. Här finns 43 poliser. Om dessa poliser bestämde sig för att koncentrera sig på att sätta fast dessa 100 så skulle brottsligheten minska med 80%.

  Tisdag 31 augusti 2004

  På förmiddagen var jag på möte i fullmäktigeberedningen för Barn- och ungdomspolitisk policy. Vad ska man kalla gruppen egentligen? BoP skriver jag i almanackan men det förstår ju bara jag.

  Vi diskuterade bl.a. den "hemläxa" vi haft över sommaren och tittade igenom de svar vi fått på en fråga vi skickat till alla nämndordföringar.

  Söndag 29 augusti 2004

  Efter en ledig lördag blev det så söndag igen. Helgerna försvinner fortare än man tror är möjligt.

  Unga Örnars kretsstyrelse hade möte på e.m. Vi kunde faktiskt sitta ute på gården, så varmt och skönt har det varit idag. Jag gillar verkligen dessa vackra höstdagar.

  Fredag 27 augusti 2004

  Scherpbackens s-förening hade ansvar för Café Freda(s) ikväll. Kulturinslag - karaoke. De första två timmarna var vi bara 4-5 personer och ägnade oss åt att titta på OS på storbild. Jag lärde mig en massa saker om sport så undrens tid är inte förbi :)

  Med tiden kom det en hel del folk och många sjöng karaoke, vissa hellre än bra och andra faktiskt riktigt bra. T.o.m. jag sjöng tack vare att jag fick sällskap med en vänlig själ. Det var himla roligt och överhuvudtaget en riktigt kul kväll!

  På bilden skrålas det till Poison (eller nåt liknande).

  Torsdag 26 augusti 2004

  Arbetarekommunen hade medlemsmöte på kvällen. På dagordningen var den politiska situationen i kommunen och kommunens budget. Den sistnämnda punkten fick stryka på foten för att diskussionen om det politiska dagsläget och framtiden drog ut på tiden. Vi beslutade att kommunledningen och AK:s ordförande får i uppdrag att gå vidare med ett eventuellt samarbete med (c).

  Onsdag 25 augusti 2004

  Unga Örnars VU på kvällen. Ekonomin håller och sommarverksamheten har fungerat mycket bra.

  Tisdag 24 augusti 2004

  Vi hade ordförandeberedning på e.m. Vänsterns representant kom inte och hade inte lämnat återbud. Ordförande Klas blev tvungen att gå p.g.a. att något hände på jobbet. Kvar blev jag och skolcheferna. När dagordningen var klar efter 3 timmar innehöll den 27 punkter varav 16 beslutsärenden och resten informationsärenden.

  Onsdag 18 augusti 2004

  Heldag i Tingsrätten idag. Det blev inte så många inställda mål och det uppskattar jag. Varje gång vi har inställda ting tänker jag på hur mycket pengar det måste kosta. All administration, advokatarvode, åklagarens arbete, nämndemännen, notarien, ordförande, eventuella vittnen, resor... Så många inställda mål jag varit med om kan jag bara ana hur mycket sånt kostar för samhället.

  Tisdag 17 augusti 2004

  Var på träff med skolcheferna på e.m. Det ser ut att finnas en uppsjö av ärenden till nästa nämnd. Troligen måste vi öka från halvdag- till heldagssammanträde. Det är besvärligt när nämndens kommunbidrag inte räcker till att ha de sammanträden vi behöver.

  Onsdag-fredag 11-13 augusti 2004

  Har tillbringat tre dagar på Bergendal och deltagit i TCO:s Kunskapsvecka.

   

     Bilder

  Tisdag 10 augusti 2004

  Dagen började med kunskapsnämndens möte med kommunstyrelsen. Från nämnden deltog bara socialdemokrater. Nu har vi framfört budgetläget och vår syn på detta och nu kan vi bara vänta och se vad KS kommer fram till.

  Därefter hade vi ett extra nämndsammanträde med anledning av en ansökan om start av fristående skola från Sandbackaskolans föräldragrupp. Beslutet blev likadant som för Smassens ansökan.

  Fredag 6 augusti 2004

  Höstens första möte blev med skolchefer och ekonomer på Kunskapskontoret. Vi gick igenom upplägget inför tisdagens träff med kommunstyrelsen.

  Efter nedskärningar med 0,5 lärare/100 elever så ligger vi ca 11 miljoner över budgetramen. Omräknat i tjänster motsvarar det 35 heltider (och då har vi redan tagit bort 20)... Bara löneökningarna för 2005 blir nästan 18 miljoner.

  Onsdag 23 juni

  Sista sammanträdet före semestern blev med gruppen för Familjecentral. Det blev ett avslaget möte vilket förstås berodde på osäkerheten inför budget 2005. För kommunens del finns Familjecentralen med som ett av de projekt som eventuellt kommer att strykas ur budgeten.

  Tisdag 22 juni

  Gruppen för Barn- och ungdomspolitisk policy träffades idag. Vi grupparbetade, planerade höstens möten samt beslutade att skicka en liten enkätundersökning till alla politiska nämnder om hur de arbetar med ungdomsinflytande. Dessutom gav vi varandra några "läxor" över sommaren.

  Torsdag 17 juni

  Kunskapsnämnden hade sammanträde och sommaravslutning ute på Årsunda Viking.

  Bilder

  Huvudfrågan för dagen var yttrande till Skolverket ang ansökan om start av fristående skola i Smassenskolan. Yttrandet som beslutades om ställer sig negativ till ansökan och samtliga borgerliga partier reserverade sig mot beslutet.

  Måndag 14 juni

  Idag har fullmäktiges s-grupp haft heldagssammanträde. Naturligtvis handlade det mesta om budgeten för 2004 och 2005. Summerar vi perioden 2004-2006 måste vi reducera kostnaderna och/eller öka intäkterna med 65-70 miljoner. För återstoden av 2004 saknas i dagsläget 25 miljoner...

  Söndag 13 juni

  Så är valet över och resultatet är inte speciellt förvånande i mina ögon.

  Resultatet i Sandvikens kommun och också lite bilder från valrörelsen.

  Fredag 11 juni

  Sista rycket i valrörelsen för min del. Raimo eldade upp stämningen vid Krysset och det var ganska mycket folk i rörelse. Alltså inte i VAL-rörelse men ändå...

  Min insändare fanns i båda tidningarna idag och det var ju bra. På kvällen ringde en man som, enligt egen utsago, kände sig provocerad. Det var ju också bra.

  Torsdag 10 juni

  Ikväll var jag på smyginvigning av Sandvikens nya Resecentrum. Det var kallt men trevligt och jag imponerades av hur fint och bra allting var. Speciellt imponerande är hur handikappanpassat allting är samt hur väl man tänkt på ljus och att det ska kännas som ett tryggt ställe att befinna sig på.

  Några bilder från Resecentrum

   

  Onsdag 9 juni

  Robban och Maria ringde på kvällskvisten och jag följde med till Järbo och delade ut rosor och valmaterial en timme. Vi åkte sen vidare till Årsunda men där var det så lite folk ute att vi åkte hem igen.

  Skrev en insändare på kvällen till AB och GD och till www.s-info.nu/brockman. Så här skrev jag:

  Allmän och lika rösträtt

  Min farmor Signe var 12 år när det äntligen blev allmän och lika rösträtt i Sverige. Hon har röstat vartenda val sedan dess och gjort det med stolthet.

  I år fyllde hon 95 år och hon röstar på söndag också.

  Hur många tänker idag på att det bara är ca 80 år sedan kvinnor inte fick rösta i allmänna val?

  Hur många tänker istället att de inte orkar, inte bryr sig, inte kan påverka, inte har tid-lust-ork att sätta sig in i vad det gäller?

  Hur många tänker på att kvinnor kämpade i 40-50 år för att få rösträtt? Kanske din farmor eller mormor, eller din mammas farmor var med i kampen...

  Inte mindre än sex gånger avslogs förslaget om kvinnlig rösträtt innan det till slut togs 1919. Avslaget i riksdagen 1884 motiverades bl a med att ”…qvinnan efter sin natur saknar förmåga att bedöma de frågor, som inom det politiska lifvet förekomma”.

  En riksdagsman krävde att man måste utreda hur kvinnans rösträtt skulle påverka födslotalen innan man ens funderade över något så galet. Han trodde alltså att kvinnor skulle sluta föda barn om de fick rösträtt :)

  Albert Engström skrev i en dikt att om kvinnan bara har en karl som tillfredsställer henne sexuellt och ger henne barn så skulle hon minsann inte bry sig om sånt som att rösta.

  August Strindberg trodde att kvinnor som kämpade för rösträtt måste vara lesbiska, eftersom de inte kunde uppföra sig som "riktiga" kvinnor.

  Jag skulle inte kunna se farmor i ögonen om jag inte använde min rösträtt.

  Ann Catrin Brockman

  För övrigt skrev jag många mail ikväll. Nästan alla handlade om valet på ena eller andra sättet.

  Tisdag 8 juni

  Ikväll hade vi styrelsemöte i fullmäktiges s-grupp. Det mesta handlade om planeringen inför heldagen på måndag. Snurrade gummisnoddar runt lite ros-material när jag ändå satt där. 3.000 rosor har socialdemokrater delat ut i Sandviken när denna valrörelse är över.

  Jag har försökt få igång diskussioner om valet på några mailinglistor. Det funkade :) Folk funderar och har åsikter, är kritiska och uppgivna - men jag har fått chansen att klargöra och förklara en del saker och nått en väldig massa människor, kanske bortåt 800 personer faktiskt.

  Lördag 5 juni

  EU-vals aktivitet vid Krysset. Debatt mellan Raimo Pärssinen och Patrik Norinder (m). Det var snålt med folk på stan. Strålande väder och dagen efter studentfirandet.

  Onsdag 2 juni

  Heldag på Tingsrätten i Gävle.

  Tisdag 1 juni

  Eftermiddagen ägnades åt sammanträde i Kunskapsnämnden. Glädjande att höra att ombyggnaden av Bessemergymnasiets matsal nu är igång och kommer att vara färdig till höstterminens start. Vi fick tjänstemännens förslag till yttrande över den fristående skolan i Smassenskolan men sköt upp beslutet till ett extra sammanträde den 17 juni.

  Fredag 28 maj

  Östras s-förening stod för Café FredA(s) ikväll. Vi bjöds på musik av Gruv 2:an och besök av Anneli Särnblad-Stoors, ledamot i Lagutskottet & Socialutskottet samt Sinikka Bohlin. En trevlig kväll med många samtal och en och annan dans.

  Torsdag 27 maj

  Var på Arbetarekommunmöte på kvällen. Göran Greider var inbjuden att prata och det var mycket intressant. Det blev en hel del diskussioner och det är alltid uppfriskande. Vi hann också lyssna på länets egna EU-parlamentskandidat Sven-Erik Joelsson.

  En bra kväll som lyfte, åtminstone min blick, några decimeter över marken.

  Onsdag 26 maj

  Var på programråd med Barn- och fritidsprogrammet på förmiddagen. Som vanligt diskuterades problemet med praktikplatser framför allt för fritidssidan. Jag funderar på att skriva en interpellation om det till i höst.

  På kvällen hade vi s-grupp i Kunskapsnämnden. Tre ansökningar om fristående skolor har vi att yttra oss över. Två gymnasieskolor, en i Gävle och en i Älvkarleby samt då Smassenskolans ansökan för förskoleklass och grundskola. Det var väl dessa ansökningar vi diskuterade mest ikväll.

  Måndag 24 maj

  Fullmäktigemöte ikväll. Samtliga årsredovisningar var på agendan och det blev en hel del diskussioner. Förslaget till strategiskt program "För ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter" väckte också diskussioner och blev återremitterat.

  Tisdag 18 maj

  På eftermiddagen idag sammanträdde den Barn- och ungdomspolitiska beredning som fullmäktige utsett. Det var ett intressant möte med många diskussioner och en del meningsskiljaktigheter. Gruppen ska träffas igen i juni, jag ser fram emot vårt framtida arbete.

  Efter det var jag på möte ang Projekt Familjecentraler. Med tanke på det ekonomiska läget var det svårt att komma någon vart. Vi vet ju inte hur Familjecentraler kommer att prioriteras i budgeten för nästa år.

  Måndag 17 maj

  Förmiddagen ägnade jag åt att vara med på en träff som Skolverket bjudit in till angående IT i skolan. På kvällen hade vi fullmäktiges s-grupp. Peter hade förhinder så jag slapp skriva protokoll, men fick vara ordförande istället...

  Den huvudsakliga frågan ikväll var förstås den ekonomiska situationen. Det saknas 26 miljoner i år och 40 miljoner nästa år. Totalt alltså 70 miljoner som vi har 18 månader på oss att ta bort. Politiska ledningsgruppen och kontorscheferna jobbar nu med att se över allt som är möjligt. Vi får anledning att återkomma till frågan.

  Torsdag 13 maj

  Mitt första årsmöte som ordförande i bostadsrättsföreningen. Det var ett bra möte, även om jag hade önskat att flera deltagit. På kvällen började jag jobba med Skrivarens hemsida, eftersom jag fick det uppdraget.

  Tisdag 11 maj

  Klas och jag träffade skolcheferna på eftermiddagen idag. På kvällen hade vi styrelsemöte i fullmäktiges s-grupp.

  Fredag 7 maj

  Scherpbackens s-förening ordnade pubkväll i Coromanten ikväll. Det var en riktig sommarkväll och vi satt ute ganska länge. Det var Musikquiz och striden stod mellan mig och Klas. Han vann och kom först till 10 rätt. Men det berodde bara på att han är så lång så att ljudet nådde honom först - därför hann han före mig att gissa :)

  Onsdag 5 maj

  Första gången som nämndeman i Gävle Tingsrätt. Ett par inställda mål men i övrigt en intressant dag. Jag kände igen mig ganska bra eftersom vi alltid höll till där på den tiden jag var nämndeman i Hovrätten.

  Tisdag 4 maj

  Kunskapsnämnd på eftermiddagen. Den mesta diskussionen handlade om remissen 3 vägar till Högskolan.

  Efter nämnden hade vi en träff för att diskutera skolbesöken på utvärderingsdagen 30 mars.

  Söndag 2 maj

  Tillbringade i stort sett hela dagen med att läsa remissen 3 vägar till Högskolan...

  Lördag 1 maj

  Idag var det en otrolig dag. Solen strålade på en klarblå himmel, röda fanor vajade och Sandvikens gator fylldes av socialdemokrater!

  Se soliga bilder

  Onsdag 28 april

  På kvällen var jag till Unga Örnar och målade plakat inför 1:a maj. Jag hann med ett par stycken "Demokrati är inte ärftligt" "Sänk rösträttsåldern till 16 år" och "Demokrati kan vara smittsamt".

  Sedan hade vi s-grupp i Kunskapsnämnden, första mötet för vår nye ersättare Åke Söderman. Vi diskuterade kommunala friskolor bl.a.

  Måndag 26 april

  Fullmäktigemöte på kvällen. Jag blev vald till ledamot i en fullmäktigeberedning som ska föreslå en Barn- och ungdomspolitisk policy senast juni 2005.

  Lördag-söndag 24-25 april

  AK:s styrelse och nämndernas presidier var i Rankhyttan över helgen. Ett par riktigt bra dagar där vi fick tillfälle att diskutera många saker inför framtiden.

  Det är vackert i Rankhyttan

  Torsdag 21 april

  Var på Arbetarekommunens medlemsmöte om EU:s författning och om budget.

  Tisdag 20 april

  Idag blev jag intervjuad av tre killar från Högskolan i Gävle. De läser pedagogik och hade valt att göra ett arbete om den politiska hanteringen av skolnedläggning i Sandvikens kommun. Det var intressant att få berätta ur min synvinkel. Mycket av det jag kunde förklara hade de inte förstått av att följa medias rapportering. Och det förvånade mig inte alls, kan jag säga.

  Efter intervjun hade vi ordförandeberedning, Klas hade förhinder så det var bara jag och Ida. Vi hade några motioner att besvara samt remissen 3 vägar till Högskolan.

  Måndag 19 april

  Fullmäktiges s-grupp på kvällen. Robert informerade om den enkät som gjorts i Sandviken vad gäller demokrati. Vissa svar förvånade och andra skrämde. Men vi var inte sämre här än i andra kommuner som gjort samma enkätundersökning. Klart är i alla fall att något måste göras och det är ett steg i absolut rätt riktning att vi nu har Demokrati och jämställdhetsutskottet.

  I övrigt handlar fullmäktiges dagordning nästan enbart om svar på motioner och interpellationer.

  Torsdag 15 april

  Ja, idag var jag faktiskt till Stockholm och besökte Big Brother. Inte för att det har med politik att göra... eller har det? Men jag skriver det här eftersom jag ofta möts av förvånade blickar när jag berättar att jag är en riktig dokusåpafantast :)

  Bilder i mitt Fotoalbum

  Onsdag 14 april

  Styrelsemöte i bostadsrättsföreningen, det mesta handlade förstås om det kommande årsmötet.

  Tisdag 13 april

  Utvilad efter några dagars påsklov :)

  Klas och jag var på Kunskapskontoret på eftermiddagen och träffade skolcheferna. På kvällen hade vi möte med fullmäktiges s-gruppsstyrelse.

  Onsdag 5 april

  På eftermiddagen var det Kunskapsnämndens tur att infinna sig på Dialogdag med Kommunstyrelsen. Klas redovisade vår situation utifrån vårt bildspel. Det blev inte mycket diskussioner och jag var överraskad över hur få frågor vi fick.

  Tisdag 4 april

  Var på Tingsrätten hela dagen. Sista nämndemannauppdraget i Sandviken. Nästa ting blir det till att åka till Gävle.

  Efter tinget hann jag vara med den sista kvarten på Kunskapsnämndens möte. Mitt första missade möte där sedan vi startade jan 2003.

  Jag hade gjort ett bildspel inför dialogdagen som vi gick igenom tillsammans med skolcheferna.

  Lördag 3 april

  Var till Söderhamn på partidistriktets kongress.

  Jag berättar i bilder

  Onsdag 31 mars

  Kunskapsnämndens s-grupp på kvällen. Vi diskuterade frågan om att vi tvingas avslå ansökan från elever som söker till Samhällsvetenskapsprogrammet med idrottsprofil och Estetiska programmets inriktning musik med jazzprofil i Gävle. Det känns inte roligt, men eftersom samarbetet med närliggande kommuner inte fungerar tillfredsställande måste vi nog göra på det sättet.

  Vi har också fått en skrivelse från IVIK (Invandrarintroduktionskursen) som säger att de har för små resurser för att klara av sitt uppdrag. Klas ska besöka dem och diskutera saken.

  Måndag 29 mars

  Ja, så var vi då framme vid det slutliga beslutet om skolnedläggning. Fullmäktigesalen var fullsatt och extra stolar fick ställas in. Stefan och Klas fick besvara många frågor under allmänhetens frågestund.

 • S och V yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag att lägga ned Sandbackaskolan och Smassenskolan fr.o.m. hösten 2004

 • Fp och Mp yrkade att Björksätraskolan avvecklas under en 2-årsperiod

 • M yrkade att intagningsstopp införs på Murgårdsskolan fr.o.m. hösten 2004 och att därmed Murgårdsskolan avvecklas "organiskt" med nedläggning tidigast 2006.

 • C och Kd yrkar att Murgårdsskolan F-5 avvecklas hösten 2004.

  Det var riktigt obehagligt att höra applåderna när någon talare förordade nedläggning av Murgårdsskolan eller Björksätraskolan.

  Som väntat slutade den öppna omröstningen med att Kommunstyrelsens förslag röstades igenom. 31 ja-röster, 18 nej och 1 ledamot avstod från att rösta. Redan under omröstningen troppade åhörare av besvikna och uppgivna. Någon sa på vägen ut "Hoppas ni kan sova gott inatt. Det kommer inte vi att kunna göra."

  Det gjorde inte jag heller kan jag säga. Men jag sov inte sämre än jag skulle ha gjort av att besluta lägga ner någon annan skola. Jag står för min åsikt och känner att beslutet är väl grundat och genomtänkt. Hade jag fått en enda önskan uppfylld så hade jag valt att inte lägga ned någon skola alls.

  Söndag 28 mars

  Idag hade Unga Örnar och Arbetarekommunen årsmöten tillsammans på Drömfabriken.

  Bilder från årsmötena

   

  Torsdag 25 mars

  Var till Unga Örnar på kvällen och gjorde budget för 2004.

  Onsdag 24 mars

  Hade ordförandeberedning i Kunskapsnämnden på eftermiddagen. Vi har fått en remiss ang 3 vägar till Högskolan.

  På kvällen var jag på årsmöte i SKTF. Det var trevligt med god mat och bra musik!

  Tisdag 23 mars

  På eftermiddagen var jag och lyssnade på en presentation av ELISA-rapporten. Mikael Alexandersson och Anders Söderlund berättade att:

  ELISA rapporten säger bl a:

 • IKT erbjuder nya möjligheter.
 • Det är uppenbart att IKT är en utmaning för skola och utbildning, vad det gäller såväl form som innehåll.
 • Det synes som att eleverna...
  Upplever lust och är kreativa
  Erbjuds möjligheter till lärande
  Skapar rum för samspel
 • Vad som förefaller kritiskt
  Pedagogens och elevens hållning till relation till kunskapsobjektet samt Informationssökningskompetens

  Måndag 22 mars

  Ersatte Klas på politiska ledningsgruppen på eftermiddagen.

  På kvällen hade vi fullmäktiges s-grupp och första timmen träffade vi v-gruppen för att bekanta oss med varandra. Jag var inbjuden till Smassenskolan på kvällen men eftersom inbjudan kom sent och denna s-grupp kändes mycket viktig - inför fullmäktigebeslutet om skolnedläggning - valde jag att inte åka till Smassen.

  Tisdag 16 mars

  Var på Kunskapskontoret hela eftermiddagen och träffade Klas samt skolcheferna.

  Måndag 15 mars

  Ikväll hade jag kurs för ett antal partikamrater. Det var både enskilda och sosseföreningar som lärde sig göra egna hemsidor på www.s-info.nu. Kul när vi blir flera i Sandviken!

  Onsdag 10 mars

  Arbetarekommunens medlemsmöte på kvällen, Bosse Ringholm pratade och gjorde tydligen inget större intryck på mig eftersom jag inte minns något han sa. Jo, jag minns att han var imponerad av vårt Sandbacka Park. Ett av de bästa företagshusen i landet, påstod han. Det kändes skönt att höra - vi får mycket kritik för det annars.

  Måndag 8 mars

  Idag är det Internationella kvinnodagen och jag har inte uppmärksammat det alls. På kvällen åkte jag med Diana från Hofors upp till Söderhamn. Vi hade möte i partidistriktets barn- och ungdomspolitiska grupp. Där diskuterades också en hel del om SSU och det var intressant att höra hur det fungerar i länet.

  Onsdag 3 mars

  Det enda politiska jag gjort idag var ett möte med fullmäktiges s-grupps styrelse. Den församling jag är med i som har det absolut krångligaste namnet :)

  Tisdag 2 mars

  Heldagssammanträde med Kunskapsnämnden. Halva dagen ägnades åt själva mötet och andra halvan åt vår nämndplan. Det var ett effektivt möte och vi jobbade bra med nämndplanen. Nu var det förstås mycket enklare i år jämfört med förra året. Eftersom vi jobbar med läsår har den arbetet med den första planen just börjat.

  På kvällen hade vi cirkeln i mötesteknik. Det var intressant och lärorikt. Vi spelade rollspel och fnissade gott åt Robban som försökte (och lyckades bra) göra allt så krångligt som möjligt för oss.

  Måndag 1 mars

  Unga Örnars VU och arbetarekommunens VU träffades på kvällen för att diskutera om vi kan samarbeta för att få igång SSU igen. Det kändes bra och var ett kreativt möte.

  Onsdag 25 febr

  Kunskapsnämndens s-grupp på kvällen. Minns inte att det var något speciellt som hände där...

  Tisdag 24 febr

  Var på Tingsrätten som nämndeman hela dagen. Har bara ett ting kvar nu innan Sandvikens tingsrätt stängs och vi får åka till Gävle istället.

  Måndag 23 febr

  Fullmäktigemöte på kvällen.

  Söndag 22 febr

  Hade VU med Unga Örnar på eftermiddagen.

  Fredag 20 febr

  Var till Unga Örnar på ett möte inför årsmötet.

  Onsdag 18 febr

  Möte i bostadsrättsföreningen på kvällen. Vi hade bjudit dit Gästrike Återvinnare som berättade att föreningen idag kastar 49 liter sopor per hushåll och vecka, vilket är mycket lägre än "normal hushållet" (100 liter/vecka). Inget speciellt i övrigt.

  Tisdag 17 febr

  Eftermiddagen ägnades åt Kunskapsnämndens ordförandeberedning. Frågan om matersättning till elever på APU uppe igen. Det är en djungel det där... Olika ersättningar för olika program och det är oklart vem som tagit beslut om det ena och det andra och varför skillnaderna finns. Jag föreslog att vi beslutar att samtliga elever, som inte kan äta på en skola, får 25 kr i ersättning. Uppstår det problem för någon/några elever så får skolledarna återkomma till nämnden så behandlar vi det särskilt. Och så blev också beredningens förslag.

  Måndag 16 febr

  Möte igen ang elevenkäterna. På kvällen hade vi fullmäktiges s-grupp. Självklart diskuterades skollokalfrågan, främst med inriktning på skolvägar och skolskjutsar.

  Fredag 13 febr

  Var till Kunskapskontoret och träffade skolcheferna på eftermiddagen. Vi pratade mest inför Dialogdagen med KS.

  Torsdag 12 febr

  Två möten på kvällen... Först fullmäktiges s-grupps styrelse och därefter årsmöte i Scherpbacken.

  Onsdag 11 febr

  Var på ett möte på kvällen där Unga Örnars VU och arbetarekommunens VU träffades.

  Söndag 8 febr

  Unga Örnars VU och senare också KS hade möte. Efter mötet stannade jag och sjöng lite med sånggruppen också.

  Fredag 6 febr

  Träff med gruppen som tittar över frågorna i årets elevenkät. Vi ville ha med en fråga om kränkningar både från elever och vuxna och det fick vi. Jag vill gärna veta om det blir samma resultat på en sådan fråga här som det blivit när Skolverket frågat elever om detta.

  Onsdag 4 febr

  Ikväll lyckades vi få till en träff med valberedningen för Scherpbackens s-förening. Vi fick ihop ett förslag till ny styrelse och det kunde jag lämna till ordföranden på kvällen för då hade vi medlemsmöte i Scherpbacken.

  Tisdag 3 febr

  Idag var det möte i Kunskapsnämnden. Diskussionen om arbetsformer var intressant. Ingen i nämnden hade några åsikter i likhet med det som skrevs i tidningarna före jul... Det diskussionen ledde fram till var att oppositionen bestämde sig för att ha gruppträffar före varje nämnd. Det tror jag saknats hela förra året, så det var ju bra att de kom fram till samma sak.

  Nämnden ställde sig också bakom mitt och s-gruppens förslag om att inte göra så stora neddragningar på inackorderingstilläggen. Det kändes bra för mig, samtidigt som jag vet att de ca 100.000 kr måste tas någon annan stans.

  Måndag 2 febr

  Ersatte Klas i politiska ledningsgruppen på eftermiddagen. På kvällen var jag på möte med Unga Örnars valberedning.

  Torsdag 29 jan

  På eftermiddagen var jag på Björksätraskolan, inbjuden p.g.a. frågan om skolnedläggning. Jag blev visad runt, träffade lärare och rektor och fick bra information. Mycket att tänka på. Det som förvånade mig mest var hur lugnt det var på skolan och så deras utemiljö. Jag levde i tron att deras skolgård var ganska tråkig men så var det inte alls.

  På kvällen hade vi en träff för oss som går utbildningen 900-ledare.

  Onsdag 28 jan

  Vi hade s-grupp i Kunskapsnämnden på kvällen. Första s-gruppen för vår nye ledamot Ulf Jegeman.

  Vi diskuterade en hel del om de tidningsskriverier som var före jul. Frågan om nämndens arbetsformer kommer att tas upp som första punkt på årets första sammanträde.

  Till nämnden har kommit ett tjänstemannaförslag om att sänka inackorderingstilläggen för gymnasieelever ner till det lägsta belopp som Skollagen tillåter.

  Jag föreslog i s-gruppen ett alternativt förslag till beslut. Att istället sänka samtliga belopp med 300 kr.

  Förvaltningens förslag innebär att vi sänker beloppen till minsta möjliga enligt skollagen dvs. 30% av basbeloppet. Det skulle innebära allt från 35 kr till 1.070 kr/månad i sänkning beroende på avstånd till skolan. Detta sparar uppskattningsvis 351 000 kr. Mitt förslag om en sänkning med 300 kr/månad för alla sparar ca 225 000 kr.

  Att sänka beloppen så drastiskt kan bli ett stort hinder för elever att söka sig till den utbildning man önskar. Detta drabbar i första hand elever i inkomstsvaga familjer. Dessutom blir det stor skillnad mellan elever i kommunala gymnasieskolor och elever i fristående skolor. De sistnämnda får sitt inackorderingstillägg via CSN - som alltså fortfarande har de summor som Sandviken har IDAG. Det skulle kunna innebära över 1 000 kr/månad i skillnad mellan vad elever i fristående skolor får jämfört med kommunala elever. I mitt förslag blir skillnaden högst 300 kr.

  Anledningen till att jag föreslog just 300 kr i sänkning är att det kan försvaras med att, medan inackorderingstillägget legat fast på nuvarande nivåer under många år, har samtidigt elevernas studiebidrag höjts med sammanlagt 300 kr.

  S-gruppen ställde upp på mitt förslag och det kändes bra.

  Måndag 26 jan

  Ikväll var det fullmäktigemöte. Hela dagordningen bestod, i stort sett, av svar på motioner, interpellationer och frågor. På allmänhetens frågestund ställdes hela fyra frågor, bl.a. av en skolklass.

  Söndag 25 jan

  Idag åkte sonen, några klasskamrater och lärare till Riga för att leverera och installera datorer i ett nätverk på en skola. Det är ett projektarbete på gymnasiet.

  Jag var till Unga Örnar på kvällen och sjöng. Det är roligt att sjunga... Varför gör man det så sällan?

  Fredag 23 jan

  Jag sitter i valberedningen för Scherpbackens soc.dem.förening. Nu börjar det dra ihop sig till årsmöte så jag har jobbat lite med det. Vi skulle ha träffats i valberedningen idag men A lämnade återbud. När jag stått på mötesplatsen en stund och funderat varför jag var ensam där så kom jag på att kolla mobilsvaret. Då hörde jag M:s meddelande om att hon var sjuk.

  Jag tog en sväng och fotograferade istället.

  Torsdag 22 jan

  Idag hade vi en träff i den grupp som ska planera årsmötesdagen. Det var Unga Örnar, partiet och LO-sektionen som var närvarande. Mötet kommer troligen att bli söndag den 28 mars. Vi ska hålla till på Drömfabriken med kulturinslag och Per och Bosse. Därefter parallella årsmöten för UÖ och partiet och slutligen samlas vi för ett föredrag. Ämnet ska vara "samarbete i arbetarrörelsen" och vi kom fram till två förslag på föredragshållare. Eftersom jag glömt namnet på den ene så hoppar jag över båda två :)

  Efter detta möte var jag till AK-styrelsen och rapporterade från Barn- och ungdomspolitiska gruppen. Nu fick jag också frågan om att vara AK:s representant i gruppen och det sa jag ja till. Jag tycker att frågan om rörelsens barn- och ungdomar är bland det viktigaste jag kan tänka mig att ägna min tid åt.

  Det är också roligt att se och höra det engagemang dessa frågor väcker även i AK-styrelsen! Vi kommer att ta upp den som en diskussionspunkt på helgen i Rankhyttan. Det känns bra och spännande.

  Helgen i Rankhyttan? Ja, AK-styrelsen har bjudit in alla nämndpresidier "för att få chans att slipa våra politiska argument, prata värderingar samt vårt framtida arbete". Det blir den 7-8 mars.

  Tisdag 20 jan

  Kunskapsnämnden hade ordförandeberedning idag. Som vanligt en mängd ärenden men vi sållade ner oss från 22 punkter till 12. Årets första ärende blir hur nämnden ska jobba i framtiden. Efter oppositionens kritik före jul hoppas vi kunna få en bra diskussion om hur vi ska hantera "överflödig information" och långa dagordningar, hur informationen före nämnden ska gå till m.m. Det blev 4,5 timmes beredning den här gången.

  Hastade vidare till styrelsemötet för nämndemannaföreningen. Där var förstås den stora frågan hur framtiden ser ut när Sandvikens tingsrätt uppgår i Gävle Tingsrätt från maj i år.

  Måndag 19 jan

  Fullmäktigegruppen hade sitt första möte för året. Vi fick information om Vision 2015 som KS nu jobbar med. Stefan informerade om skollokalfrågan. Gruppen diskuterar den på gruppmötet i februari.

  Kommunens bokslut för 2003 är så gott som klart. Det ser ut att hamna på ca 25 milj överskott. Därmed tillhör Sandviken en skara på ca 50 kommuner i landet som gör ett plusresultat.
  Bra jobbat tycker jag!

  Lördag 17 jan

  Den traditionella julfesten på Jerntorget genomfördes i isande kyla.

  BILDER

  Torsdag 15 jan

  Unga Örnars VU hade möte på kvällen. Kommande årsmöte, styrelsesammansättning och julfesten var på dagordningen. Efter VU hade vi en träff med ABF och LO-sektionen. Det var ett bra möte där vi pratade framtida samarbete. 27 mars blir det t.ex. sammankomst med årsmöten för arbetarekommunen, Unga Örnar, S-kvinnor och LO-sektionen på Drömfabriken. Jag fick äran att ingå i arbetsgruppen som planerar årsmötesdagen. Vi pratade också om 1:a Maj och Fackens dag.

  Onsdag 14 jan

  Styrelsemöte för fullmäktigegruppen på kvällen. Förutom att vi pratade om kommande årsmöte blev det också en intressant och engagerad diskussion om kultur- och fritidspolitik.

  Tisdag 13 jan

  Tingsrättsförhandlingar på f.m. Av fem utsatta mål blev två genomförda.

  Klas och jag träffade skolchefen på e.m. och uppdaterade oss efter jullovet.

  På kvällen åkte jag till Söderhamn på partidistriktets Barn- o ungdomspolitiska grupp. Detta på uppdrag av Arbetarekommunens styrelse. Jag vet inte om jag är utsedd att vara med i gruppen eller om mitt uppdrag bara gällde detta speciella möte...

  Gruppens uppdrag är att stötta distriktets barn- och ungdomsverksamhet, d.v.s. Unga Örnar och SSU. Örnarna har för närvarande ordförandeskapet i gruppen och det är ungdomsorganisationerna som ska sätta dagordningen.

  Måndag 12 jan

  Utredning om minskning av skollokaler

  Kunskapskontoret har gjort en utredning om minskinig av skollokaler i centrala Sandviken. Det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige den 29 mars 2004.

  Allt bakgrundsmaterial.

  Kommunens medborgare och de politiska partierna inbjudes att lämna yttrande, som ska vara kommunkansliet tillhanda senast den 31 januari 2004 och kan skickas via e-post till: lokalutredning@sandviken.se


  Var idag inbjuden av kommunens Drogförebyggare till ungdomsgården för att se Jan Linells film ”typ…Key West”. Efter filmen diskuterade vi om filmen kan vara lämplig att visa i förebyggade syfte och isåfall för vilka målgrupper

   


  1998-2001

  Valet 2002 2003

  2005