Ej mindre den fattige än den rike

Idag tjänstgjorde jag i Tingsrätten för första gången i år och den här mandatperioden. Mina nämndemannakollegor var båda nyvalda och satt sitt första ting, så jag fick känna mig lite erfaren 🙂

Den här perioden är jag också nämndeman i Länsrätten och det ska bli intressant. Vi har haft en utbildningsdag där men jag ska inte tjänstgöra där förrän i februari. Så det återstår att se hur det är i skarpt läge.

Vet ni varför det heter nämndeman? På medeltiden namngav byäldsten de tolv personer som skulle sitta med vid ting och döma i en tvist. Nämnda män = nämndemän.

De nyvalda nämndemännen svor domareden idag och jag tycker den är vacker. Högtidlig och svårbegriplig men samtidigt väldigt tydlig.

Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är.Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla”.


Apropå Tingsrätten så är det intressant att jämföra dessa två bloggar. Den ena är rolig, välskriven och intressant. Den andra är tråkig, dåligt skriven och helt ointressant. Ni får själva avgöra vilken som är vilken.Rättegångsbloggen
Tingsnotarien

Det här inlägget postades i Lokalpolitik. Bokmärk permalänken.