Kunskapsnämnden sammanträder

Idag har Kunskapsnämnden sammanträde och dagordningen handlar mycket om ekonomi.

Vårt utfall för 2011 visade efter jul på ett större underskott än vad våra prognoser under året pekat på. Prognosen i november pekade mot ett underskott på ca 2,5 miljon men utfallet kommer att hamna på ca 12,5 miljon.

Så här har vår prognos sett ut från februari till december.

Prognos 2011

Hur kan det bli så fel?
Ja, det vet vi ännu inte riktigt svaret på. Enligt ekonomerna har det varit svårare än vanligt att följa lönekostnaderna pga att vi under året har bytt personalsystem. Speciellt när det gäller ferielöner har det varit svårt att sätta en riktig prognos, och ferielöner är en ganska stor del av skolans kostnader.

Men det är bara en del av förklaringen. Andra kostnader har också blivit högre än både budget och prognoser och det måste förvaltningen grotta vidare i. Skolformscheferna får också ett uppdrag att ha samtal med de rektorer som visat underskott 2011. Större överdrag kan leda till frågor kring eventuellt bristande ansvarstagande.

Det är grundskolan, men främst gymnasieskolan som står för underskotten. Förskolan, särskolan, vuxenutbildningen och kontoret har jämnat ut siffrorna genom att göra överskott med totalt 12,8 miljoner.

Grundskolans gör ett underskott på 11 miljoner, varav 9,3 är personalkostnader. Det beror på att vi behövt förstärka med insatser för elever i behov av särskilt stöd och att det krävts fler tjänster än beräknat på ytterområdesskolorna för att garantera undervisningstid, lärarbehörighet, öppettider på fritidshem mm.

Gymnasiet går back med 14,4 miljoner varav 8,4 är personalkostnader, 3,9 milj är större kostnader än budgeterat för elever till andra gymnasieskolor och mindre intäkter för elever från andra kommuner.

FörstoringsglasDet här är verkligen inte bra och rutinerna måste justeras och ses över och kontrollen måste skärpas. Beslut om hur detta ska ske kommer vi att fatta på nämnden idag.

Men siffrorna ska också ställas i proportion till vår totala omsättning. När GD skrev om underskottet kommenterade signaturen Frågande så här:

Hur är det möjligt? Att en budget överskrids är väl inte ovanligt, men med 23 miljoner???? Hur såg budgeten ut egentligen? Kanske det inte var budgeterat för personal överhuvudtaget???

Kunskapsnämndens totala omsättning är ca 719 milj. Ett underskott på 12 milj motsvarar 1,65 %. En jämförelse i motsvarande storleksordning är att göra av med 330 kr för mycket av en månadslön på 20.000 kr. Eller 4.000 av en årslön på 240.000 kr. Men självklart ska man inte göra av med mer pengar än man har och framför allt måste vi kunna ta fram prognoser som stämmer med verkligheten.

Förutom förra årets underskott har vi också att hantera detaljbudgeten för 2012. Vi har ju med oss den för stora kostymen vad gäller personal in i 2012. Där har vi kommit så långt att det som återstår är att hitta besparingsmöjligheter motsvarande 6,5 milj i grundskolan och 9,5 på gymnasiet. Det uppdraget kommer förvaltningen att få till april på sig att komma med förslag på. Jag vill absolut undvika att dra ner på lärartätheten i grundskolan medan däremot gymnasiet sedan tidigare har ett uppdrag att minska sin lärartäthet och anpassa verksamheten till elevunderlaget. Ett arbete som redan har inletts och förhandlingar pågår.

Som tur är ska vi också göra nåt roligt idag – nämligen ha vårt sammanträde på nyligen öppnade Kulturförskolan Flygande Draken! Jag har varit där på besök en gång och det ska bli spännande att se vad övriga nämnden tycker om den fina lokalen och verksamheten!

Flygande Draken

Det här inlägget postades i Lokalpolitik, Skola. Bokmärk permalänken.