Diskussion i lokalpressen

Uppdaterat kl 22:37
Gefle Dagblad har ändrat sin artikel sedan jag skrev detta, och den tidigare finns inte cachad. Det var väl bra på ett sätt. Men dåligt på ett annat.

Mitt blogginlägg blev helt irrelevant, kommentarerna på webben verkar tagna ur luften och dessutom försvann min Twingly-länk eftersom de också ändrade permalänken. Så man kan fibbla till det. Jisses.
——————————————————-

Efter att lokalpressen skrivit om ett ärende som kommer upp på Kunskapsnämndens möte i morgon har jag skrivit några kommentarer på webben i GD och Arbetarbladet.

Av nedanstående text i handlingarna drar Gefle Dagblad slutsatsen att:

”Om politikerna röstar enligt förslaget kommer det innebära att det blir en lägre personaltäthet, med fler uppsägningar som följd.”

Det här är vad som står i beslutsunderlaget ang personaltäthet:

Analysera lärartätheten i grundskolan utifrån de krav som idag ställs på verksamheten sett till stödbehov, behörigheter och kompetenskrav, samt hur skolorna organiseras i små och stora enheter. Kunskapsnämnden har tidigare beslutat om en lärartäthet i nivå med jämförbara kommuner. Nyckeltalen från Skolverket visar en ökning av lärartätheten från 8,6 lärare per 100 elever år 2010 till 9,3 år 2011. Jämförbara kommuner har 2011 en lärartäthet på 8,9.

Och förslaget till beslut är:

Att ge förvaltningen i uppdrag att inför 2013 utreda: yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen, lärartäthet i grundskolan, personaltäthet i förskolan, samt verksamheter och satsningar som förstärker befintliga verksamheter. Detta skall ligga som underlag i budgetarbetet inför 2013.

Själv tänker jag vänta på analysen innan jag drar någon slutsats om lärartätheten.

Här finns de aktuella handlingarna att läsa:
KUN 120612-Ekonomi i balans
Bilaga 1
Bilaga 2

Det här inlägget postades i Lokalpolitik, Skola. Bokmärk permalänken.