Gå till innehåll

Helgen har jag tillbringat på Runö folkhögskola med det sista internatet i utbildningen för 900 ledare. Vi startade den 24 maj 2003 och har därefter haft ett antal träffar i länet och några internat på Brunnsvik tillsammans med Värmland och Dalarna.

Lördagen började med lunch och därefter pratade Ulrica Messing om det politiska läget och förutsättningarna inför valrörelsen. Därefter var det tre seminarier som handlade om Hur vi möter väljarna, Mönsterarbetsplatser samt Ideologi och argumentation.

På kvällen god middag och sedan underhållning av Nippe & Qvarre från Svensk Pop. Härligt, galet och mycket bra!

På söndagen väcktes våra hjärnor av Stig-Björn Ljunggren som pratade under rubriken Vem är jag i valet?

Jag minns bäst hans liknelse om kaninuppfödaren som sorterar ur sina kaniner efter vissa kriterier, bort med krokiga öron och sneda tänder - det funkar ju bra - tills domarna ändrar reglerna för hur kaniner "ska se ut". En tanke som stämmer in även på politiker som sorterats ut av sina partier för ganska länge sedan och efter kriterier som kanske inte gäller längre idag.

Och jo, jag minns också att han sa "En idiot kan blogga!" Härligt.

Anders Bergérus kom sedan och pratade om personvalet och det motstånd mot detta, som finns på sina håll, inom vårt parti. Personval är lagstadgat, det är inte mer eller mindre demokratiskt utan bara ett annat och ovant sätt för oss. Och medborgarna vill ha det. Samtliga i lokalen räckte upp handen på frågan om de kryssade någon person i EU-parlamentsvalet.

Under förmiddagen hann vi också med att lyssna på Ingela Carlsson som pratade om opinionsundersökningar. Som hon sa inte ska ses som betyg utan som ett redskap för att tolka synen på det allmänna läget, partiernas och de folkvaldas förtroende och också för att känna av "Blås-frågor". Alltså frågor som gör att det börjar kantra i förtroendet.

Internatet avslutades på ett mycket inspirerande sätt av Håkan Juholt. ”Från och med idag ska vi bara se husfasader och inga innerväggar!”

Han menade att vi sossar ofta gör våra utåtriktade arrangemang till värsta rymdresorna. Gör det enkelt och ofta istället, var hans råd till oss.

Jag tror att många kände sig mycket taggade när vi åkte hem till våra kommuner efter lunchen.

Har just läst programmet för helgen 28-29 jan när vi som gått utbildningen 900-ledare ska ha vårt sista internat på Runöskolan.

Lördag morgon inleds av Ulrica Messing och söndag morgon blir vi väckta av S-B Ljunggren.

Ljunggren ska prata under rubriken "Vem är jag i valet?" och få oss att tänka till kring det där med personval och partiet. "Hur syns jag i valet och hur får jag fram partiets linje? Kan jag och partiet krocka och vad händer då?"

Jag och partiet har krockat förr och kommer säkert att göra det igen. Det har utvecklats nån slags inbyggda krockkuddar (ckk... stavas det så?) - och jag är inte speciellt orolig över just den frågan.

Men det blir kul att få höra och se S-B-L med ljud och bild istället för i bloggform för en gångs skull. Undrar förresten vilka av de andra 900-ledarna som bloggar... Vi kanske kan ha en bloggträff på lunchen?

Bilden lånad från Runö fhsk

- Vi får mer och mer signaler om att barn utsätts för fysisk bestraffning. Vi har anledning att misstänka att barnagan har ökat.

Det har vi fått reda på genom kontakter med socialtjänst, polis, åklagare och även med dem som arbetar nära barn inom skola, barnomsorg och sjukvården, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Redan i maj i år bloggade jag om detta.

Just då propagerade både den ena och den andra och några till och många flera för hårdare tag mot barn.

Det är min övertygelse att folk blir påverkade av att läsa såna här åsikter. När till synes "kloka" människor, i till synes sansade media, ges utrymme att ifrågasätta att aga är förbjudet i svensk lag... Ja, då antar jag att många tar det till sig som ett försvar och en ursäkt för att börja/fortsätta att aga sina barn.

Föräldrabalken 6 kap 1 §
Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).

Hur kan någon tro att de som bråkar och stökar i skolan har fått för lite stryk?! Hur kan någon tro att ett barn som förnedras, straffas och hånas blir en tryggare och lyckligare människa?!

Jag blir fan illamående.

När det gäller Migrationsverket och deras champagnefirande kan jag inte annat än bli illamående. Det enda positiva jag kan se i hela skandalen är att det tydligen finns människor där som reagerar och säger ifrån. All heder åt dem!

"Beslutsfattaren" Annika Ring försöker bortförklara hela händelsen med att det var något helt annat som firades. Skit samma, säger jag. Varför ska statligt anställd personal överhuvudtaget ägna sig åt att dricka alkohol på arbetstid?

Jag gillar att betala skatt, men det får sannerligen vara nån måtta på vad skattepengarna används till!

På tal om Migrationsverket blir det intressant att följa de nya Migrationsdomstolarna som ska startas vid länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Med kammarrätten i Stockholm som Övermigrationsdomstol.

Det blir bra att nämndemän deltar i avgörandena och att den sökande kommer att kunna närvara i rätten när ärenden avgörs. Återstår förstås att fundera över hur man ska hitta de 950 nya nämndemän som kommer att krävas till de 15.000 mål man räknar med att hantera per år...

Nämndemännens ersättning är en märklig historia. Arvodet har inte höjts sedan 1989 och är 300 kr. Därtill får man också ett tilläggsbelopp som (väl?) borde täcka den förlorade arbetsinkomsten. Men si så är det inte. Tilläggsbeloppet täcker bara den del av lönebortfallet som inte täcks av arvodet. Hänger ni med?

Om jag är ledig en arbetsdag för att sitta i Tingsrätten så har jag 1000 kr löneavdrag. Då får jag 300 kr i arvode + 700 kr i tilläggsbelopp från Domstolsverket. Jag får också 1,70/km i bilersättning.

Man kan jämföra detta med ett kommunalt förtroendeuppdrag. Ersättningen skulle i det fallet bli 1000 kr för förlorad lön samt 418 kr i arvode.

Jag påstår definitivt att det är ett mycket svårare uppdrag att vara lekmannadomare än att vara t.ex. fullmäktigeledamot!

En sak till måste jag förresten säga om Migrationsdomstolarna...

Som jag förstått reformen så kommer inte barn att ha rätt att medverka i rättsprocessen. Det känns verkligen oerhört märkligt. Om någon glömt vad det står i Barnkonventionen så citerar jag artikel 12:

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.