Gå till innehåll

Igår kväll sände Kanal 5 första avsnittet i en brittisk dokumentärserie från 2005 - The Unteachable.

Här träffar vi de hopplöst obildbara, en klass från helvetet som ligger långt under det nationella genomsnittet. De är uttråkade och oregerliga. Men vad händer när de besvärligaste ungarna i Storbritannien möter ett team bestående av de bästa lärarna, psykologerna och ungdomsarbetarna?

Mycket intressant att se hur läraren började med att testa vars och ens intelligens utifrån Gardners lärstilar. Eleverna var helt inställda att de inte hade någon... Vem hade lärt dem det tro? Deras ansiktsuttryck när de fick veta - "Du har en extremt hög intrapersonell intelligens" berörde verkligen...

Häftigt att se hur de lärde sig skiljetecken. Varje tecken blev en Kung-fu-gest och alla deltog med liv och lust. Nästa vecka åker de iväg på ett två veckors läger. Jag kommer att titta igen. Kanal 5 på söndag kl 20.00.

Vilken lärstil har du?

Ett test på svenska

Så här blev mitt resultat. Jag tycker det stämmer bra.

1

Jan Björklund har lett alliansens arbetsgrupp om skolan. Nu föreslår han bl.a. klassisk katederundervisning och möjlighet till skilda lektioner för pojkar och flickor.

Hårdare tag, disciplin, betyg i ordning och uppförande, sänkt straffmyndighetsålder, frihetsberövande av barn, slumpvisa drogtester, anmälningstvång till Säpo...

Den där Björklund skrämmer mig. Var ska det sluta? Jag väntar bara på förslagen om skoluniform och katekesläsning. Ska kanske agan också återinföras?

Men fatta! Han vill bli vår nästa skolminister!
Vik hädan med såna mörkermakter!

Skolan ska arbeta individanpassat och med hög grad av ämnesintegrering, elevmedverkan och elevinflytande. Större hänsyn ska tas till skilda lärstilar och varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan som, varje termin, följs upp i bra utvecklingssamtal mellan elev, lärare och föräldrar. De som behöver extra stöd ska upptäckas tidigt och få den hjälp som krävs för att klara målen.

I SvDs forum har Björklund en del anhängare som jag citerar nedan:

 • Bra föslag! Ej flumm 25/3 11:23
  Bra Björklund! Ska vi komma ifrån sosse flummet krävs kraft tag! Kateter undervisning, mogonbön, skillda klasser på pojkar och flicker - varför inte skol aga? Mycket blev sämre när man tog bort skol aga. Vi som gick i skolan för fick KUNSKAPER och lära oss veta hut. Det ha alldrig skadat!
 • Morgonbön Arne 25/3 10:31
  Problemen i skolan har bara ökat sen man avskaffade morgonbönen. Vi måste återinföra Gud i vardagen, och i synnerhet i skolan. En god portion gudsfruktan kommer att få ordning på problemen i skolan. Jag hoppas Kristdemokraterna kommer att ta tag i det här! Och att skilja på pojkar och flockor är en bra ide' så de inte lockas att tänka syndiga tankar.
 • Reformera mera Studerande 25/3 10:19
  Släpp fram friskolorna, tillåt skoluniformer, nya undervisningsmetoder och könsdelade skolor.
 • Tyst på lektionerna Ormblomma 25/3 20:23
  Detta är viktigt och att läraren tillkänns absolut auktoritet. I vissa extrema fall anser jag att ordnade fysiska bestraffningar skall tillåtas. Skolan är förberedelsen till ett normalt vuxenliv som kräver att människor skall arbeta och ej leva på bidrag. Därför måste kraven ställas hårdare i skolan. Sedan skall flickor ledas till att bli mödrar och pojkarna till att bli familjeförsörjare. 
 • Nån mer som blir mörkrädd av det här?

  En vän mailade över ett tidningsklipp från gårdagens Aftonbladet. Kul!

  Det hade förstås varit ännu roligare om hela inlägget varit med.

  Det intressanta är ju att Finlands elever utmärker sig med så goda resultat. I Finland finns det knappt några friskolor alls.

  Men självklart känns det stimulerande att ha så fint besök på bloggen 🙂

  Så är den då över, den heldag om elevinflytande som nämnden beslutade om efter senaste elevenkäterna. Det skrev jag om redan i april.

  Det har varit en mycket bra dag och jag har lärt mig en hel del om både det ena och det andra. Viktor inledde med många kloka tankar och jag tror att han också gav en lite ny vinkling på frågorna. Därefter delade vi upp deltagarna i grundskoleelever, gymnasieelever och rektorer. Politiker och tjänstemän satt med i de olika grupperna men bara som observatörer.

  Grupparbetsfrågan var Vilka hinder finns idag för ett ökat elevinflytande?

  När jag hade skrivit det här blogginlägget färdigt insåg jag att det var alltför långt som inlägg. Därför valde jag att göra en egen sida av det.

  Ett par citat från elevernas utvärderingar vill jag ändå ha med här:

  - Detta är något av det roligaste jag varit på som varit viktigt, och jag tycker det är roligt (och viktigt!) att det finns vuxna som bryr sig om barnens frågor och hur dom har det. Det känns tryggt!

  - Vilken kanondag det var, det var jättelärorikt. Jag hade inte en aning om vad elevinflytande var när jag kom hit. Jag kommer att ha användning för denna info, det får mig att tänka om.

  Idag hade Kunskapsnämnden förlagt sammanträdet till Kungsgårdens skola. Anledningen till det var att få information om projektet Att skriva sig till läsning – utan penna men med dator.

  Metoden utgår från att det är enklare att lära sig skriva än att läsa och att barn i åk 1 egentligen är för små för att motoriskt lära sig att skriva med penna. Så från skolstarten skriver de på sina bärbara datorer och det första året hade man också en parallellklass som arbetade mer traditionellt. När man sedan jämförde dessa båda elevgrupper fann man att de elever som arbetat med datorer kommit längre både med att skriva och läsa och dessutom – märkligt nog - hade lättare för att skriva för hand. Så från och med det här läsåret arbetar samtliga 1:or i Kungsgården med att skriva utan pennor.

  Vi fick vara med en stund både i en 1:a och i en 2:a. Det var härligt att se deras arbeten med egna böcker och att se live hur de arbetade. För mig var det kanske ingen revolutionerande tanke eftersom jag har två söner som också använt datorer från födseln. Daniel läste och skrev redan som 2-åring och Mike var inte mycket senare han. Jag är helt övertygad om att deras datoranvändande har bidragit till att utveckla deras läsande, skrivande, deras språk, ordförråd och absolut till deras kunskaper i engelska.

  Så här skrev min Mike när han var 5 år

  På dagordningen hade vi också en motion från Nils-Gunnar Kempe (fp).

  Han skriver "14 procent av eleverna i Sandvikens kommuns skolor gick år 2005 ut årskurs nio utan att vara behöriga till gymnasiet. Andelen obehöriga har ökat de tre senaste åren. Den senaste statistiken från skolverket visar att andelen obehöriga ökar till 11 % i Sverige 2005." - och för att komma tillrätta med detta vill han "införa ytterligare två lokala prov, gemensamma för alla Sandviken kommuns skolor. Det första skall ligga i årskurs tre och det andra i årskurs sex. I årskurs sex skall proven omfatta även engelska och matematik".

  Kunskapsnämnden beslutade föreslå att fullmäktige avslår motionen - självklart för mig. Det finns ingenting som säger att orsaken till att elever misslyckas i skolan skulle vara att pedagogerna inte vet vilka som behöver extra stöd och hjälp. Snarare handlar det om att utveckla arbetssätt och arbetsformer och att förbättra elevernas inflytande över sitt lärande samt att det sätts in resurser för att så tidigt som möjligt ge det extra stöd som krävs.

  Nämndens folkpartist ville förstås att motionen skulle antas. Inte p.g.a. att han ville ha fler prov i skolan utan med argumentet att "det är inte så motionären menar egentligen". Vad som egentligen menades förstod jag inte och då handlar det väl snarare om att fp får skriva om motionen och säga vad de menar? Fp lämnade heller ingen reservation – tror att vi alla andra förväntade oss en sådan - och jag kände mig lika förvirrad som vanligt när folkpartister agerar politiskt i vår kommun.


  På kvällen hade vi skrivarcirkel igen. Det kommer till flera deltagare och det känns roligt. Vi är ett gäng pratsamma individer så ikväll blev det ingenting skrivet men desto mera sagt!

  En nattuggla som jag får lätt ovanan att läsa morgontidningarna mitt i natten. Något som rätt ofta visar sig vara en dum idé, det är svårare att somna med många tankar i huvudet. Så nu gör jag ett försök att lämna kvar tankarna här i bloggen istället...

  Våra två lokaltidningar belyser två olika problem:

  Lärare lät sig bjudas på gratis resa, liftkort och skidhyra av Kungsbergets skidanläggning i helgen. Nu reagerar Lärarförbundet: - Vi har lagstiftning mot mutor i Sverige....

  Alla har inte råd med skidor
  Nu är det dags igen. Lappen från skolan kom förra veckan med barnen. Det står att vi ska kolla barnens skidutrustning, för nu ska de ut och åka skidor med skolan. Om barnen inte har någon skidutrustning då? Om föräldrarna inte har råd att köpa utrustning för tusentals kronor enbart för att det ska åkas skidor på skolan?....

  Vi åkte till Uppsala på eftermiddagen och träffade Annamaria och Elin från Elevorganisationen. De hjälpte oss med tankar och råd inför den heldag vi ska ha - nämnden, rektorer och elevråd - i februari.

  Ett bra möte som gav oss idéer både om vad vi kan göra och vad vi inte bör göra. Det känns spännande att jobba vidare nu, även om det börjar kännas lite stressigt.

  Skönt också att åka iväg till en annan miljö. Bara att få tillbringa några timmar i bil tillsammans gör att man hinner prata en hel del som man annars inte tar sig tid till.

  På konditori Fågelsången vid Svandammen mumsade vi dessutom på semlor, underbar kaffelatte och ljummen äppelkaka med vaniljsås. Så trevligt kan det vara att jobba politiskt!