Gå till innehåll

4

LäxaHar just tittat på Rapport från 14 januari om läxhjälp med RUT-avdrag.

Tjejen i reportaget bor i Danderyd och har läxhjälp 1,5 timme i veckan, då en kille från StudyBuddy kommer och hjälper henne med matten. För det betalar hennes föräldrar 1.600 kr efter att de fått göra RUT-avdrag med samma summa.

Jan Björklund får frågan hur många med låg inkomst som kan köpa läxhjälp för 1.600 kr i månaden. "Nej, det är säkert få... så att... men RUT-avdrag gör trots allt att fler kan använda den typen av tjänster än om man inte har RUT-avdrag."

Och det har han förstås rätt i. Låt oss då räkna lite och utgå från att alla familjer skulle ha samma möjlighet. Jag håller mig på hemmaplan och räknar på Sandviken för enkelhetens skull. Räknar jag fel får ni skälla på mig, men också betänka att jag tyvärr inte hade nån privat mattelärare när jag gick i skolan.

Ca 3.700 elever går i grundskolan här i kommunen. Om alla skulle få 1,5 timmes läxhjälp varje månad i - säg nio månader om året - skulle RUT-avdraget bli (1600 x 9=14400 x 3700) 53,3 miljoner. Alternativt 105,6 miljoner om vi räknar med det föräldrarna får lägga ut.

För 53,3 miljoner kan man anställa 105 lärare på heltid i ett år. Det här bidrar till ytterligare ökad segregering och tar resurser från de elever som har de största behoven.

Att WordPress rättstavning nu föreslår att jag ska ändra segregering till "sugregering" säger nästan allt.