Gå till innehåll

Rapport hade ett inslag igår om skolutveckling och IT. Peter Becker, ordförande i stiftelsen Datorn i Utbildningen intervjuades. Peter är inte bara med på TV, han utsågs också häromdagen till Årets Eldsjäl och han är koordinator för Framtidens lärande som går av stapeln den 14-16 maj i Nacka.

På årets Framtidens lärande är Sandvikens kommun konferenspartner tillsammans med Sollentuna kommun, Kungsbacka kommun,
UR och Lärarförbundet. Det är åtminstone jag stolt och glad över!

Ur programmet:

 • Kommuners forskningssamspel kring skola med it - Tre presentationer: Nacka & Unos Uno, Jönköping, Sandviken & Högskolan i Dalarna.

 • Forskning pågår: "Skriva sig till läsning i hela Sandviken"
  Sandvikens kommun tar ett helhetsgrepp kring elevernas språkutveckling med stöd av digitala verktyg. Forskare från högskolan i Dalarna följer arbetet med att skriva sig till läsning. Medverkande: Mona Wiklander, specialpedagog, Lars Walter, grundskolechef samt forskarna Maria Westman och Eva Hultin, högskolan i Dalarna.

 • Fler, bättre och enklare - om digitala resurser i lärandet
  På kort tid har elevers tillgång till IT ökat dramatiskt – personliga datorer, surfplattor, öppna trådlösa nät som kan användas med egen utrustning och smarta telefoner. Det har aldrig varit lättare att nå Internet, men hur ser utbudet ut? Många pedagoger och elever hittar sina egna resurser, men för att på ett mer systematiskt sätt kunna hitta, skapa, sätta ihop och erbjuda elever ett bra digitalt material för lärandet behöver vi skapa en bättre infrastruktur för inloggning och sökning. Med standarder och skolfederationen blir livet enklare. Medverkande: Erik Holmqvist, IT-strateg Sandviken m.fl.

  En-till-en i Österfärnebo

 • Idag har Kunskapsnämnden sammanträde och dagordningen handlar mycket om ekonomi.

  Vårt utfall för 2011 visade efter jul på ett större underskott än vad våra prognoser under året pekat på. Prognosen i november pekade mot ett underskott på ca 2,5 miljon men utfallet kommer att hamna på ca 12,5 miljon.

  Så här har vår prognos sett ut från februari till december.

  Prognos 2011

  Hur kan det bli så fel?
  Ja, det vet vi ännu inte riktigt svaret på. Enligt ekonomerna har det varit svårare än vanligt att följa lönekostnaderna pga att vi under året har bytt personalsystem. Speciellt när det gäller ferielöner har det varit svårt att sätta en riktig prognos, och ferielöner är en ganska stor del av skolans kostnader.

  Men det är bara en del av förklaringen. Andra kostnader har också blivit högre än både budget och prognoser och det måste förvaltningen grotta vidare i. Skolformscheferna får också ett uppdrag att ha samtal med de rektorer som visat underskott 2011. Större överdrag kan leda till frågor kring eventuellt bristande ansvarstagande.

  Det är grundskolan, men främst gymnasieskolan som står för underskotten. Förskolan, särskolan, vuxenutbildningen och kontoret har jämnat ut siffrorna genom att göra överskott med totalt 12,8 miljoner.

  Grundskolans gör ett underskott på 11 miljoner, varav 9,3 är personalkostnader. Det beror på att vi behövt förstärka med insatser för elever i behov av särskilt stöd och att det krävts fler tjänster än beräknat på ytterområdesskolorna för att garantera undervisningstid, lärarbehörighet, öppettider på fritidshem mm.

  Gymnasiet går back med 14,4 miljoner varav 8,4 är personalkostnader, 3,9 milj är större kostnader än budgeterat för elever till andra gymnasieskolor och mindre intäkter för elever från andra kommuner.

  FörstoringsglasDet här är verkligen inte bra och rutinerna måste justeras och ses över och kontrollen måste skärpas. Beslut om hur detta ska ske kommer vi att fatta på nämnden idag.

  Men siffrorna ska också ställas i proportion till vår totala omsättning. När GD skrev om underskottet kommenterade signaturen Frågande så här:

  Hur är det möjligt? Att en budget överskrids är väl inte ovanligt, men med 23 miljoner???? Hur såg budgeten ut egentligen? Kanske det inte var budgeterat för personal överhuvudtaget???

  Kunskapsnämndens totala omsättning är ca 719 milj. Ett underskott på 12 milj motsvarar 1,65 %. En jämförelse i motsvarande storleksordning är att göra av med 330 kr för mycket av en månadslön på 20.000 kr. Eller 4.000 av en årslön på 240.000 kr. Men självklart ska man inte göra av med mer pengar än man har och framför allt måste vi kunna ta fram prognoser som stämmer med verkligheten.

  Förutom förra årets underskott har vi också att hantera detaljbudgeten för 2012. Vi har ju med oss den för stora kostymen vad gäller personal in i 2012. Där har vi kommit så långt att det som återstår är att hitta besparingsmöjligheter motsvarande 6,5 milj i grundskolan och 9,5 på gymnasiet. Det uppdraget kommer förvaltningen att få till april på sig att komma med förslag på. Jag vill absolut undvika att dra ner på lärartätheten i grundskolan medan däremot gymnasiet sedan tidigare har ett uppdrag att minska sin lärartäthet och anpassa verksamheten till elevunderlaget. Ett arbete som redan har inletts och förhandlingar pågår.

  Som tur är ska vi också göra nåt roligt idag – nämligen ha vårt sammanträde på nyligen öppnade Kulturförskolan Flygande Draken! Jag har varit där på besök en gång och det ska bli spännande att se vad övriga nämnden tycker om den fina lokalen och verksamheten!

  Flygande Draken

  Idag har Kulturförskolan Flygande Draken haft högtidligt öppnande!

  Här kan ni titta in med hjälp av de foton jag tog idag.

  Sandviken kommuns nyaste förskola Flygande Draken ligger i ombyggda lokaler i en del av tidigare Hammargymnasiet. Där kommer man att arbeta med fokus på estetiska lärprocesser, utifrån förskolans läroplan. Barnens lärande sker med alla sinnen.

  Hela ”kroppen och knoppen” är med när barnen från tidig ålder får stimulans, uppmuntran och praktiska möjligheter att utveckla sina förmågor att uttrycka sig genom bild, dans, musik, lek och drama. Genom dessa estetiska former läggs grunden för ett livslångt lärande i språk, matematik, social kompetens såväl som i individuella färdigheter!

  Den här veckan börjar de första barnen i förskolans tre småbarnsgrupper och en grupp för lite äldre barn. En femte avdelning kommer att färdigställas under året.

  De nyrenoverade lokalerna ligger i direkt anslutning till Sandvikens nya Kulturcentrum som invigs i december i år.

  Mitt i Sandvikens centrum samlas då Folkbiblioteket, Konsthallen, Turistbyrån, Ungdomsgården Centrum, Folkets Hus, Kulturskolan, delar av gymnasieskolans estetiska program, föreningsliv och studieförbund. Det byggs också en ny separat byggnad som ska innehålla teater- och konsertsal.

  Fantastiska möjligheter för barn, elever och personal att samverka med hela Sandvikens kulturliv!

  Projektledare för Flygande Draken är Helena Harrysson som, förutom att vara diplomerad uttryckande konstterapeut och coach också är känd för att ha skrivit böckerna "Våga vara vuxen” och ”Släpp taget och håll i”. I personalen finns sex förskollärare, en danspedagog, en dramapedagog och en bildpedagog.

  --------
  Arbetarbladet
  Kulturbloggen  1

  TvåaIdag har jag varit ordförande i Kunskapsnämnden i två år. I praktiken är det några fler månader, men jag blev formellt vald fr.o.m. 1 april 2009.

  Det var ingen särskilt trevlig upplevelse veckorna innan fullmäktige skulle göra det valet. Oppositionspartierna var kritiska, krävde en ny politisk skolledning och planerade att kuppa in en egen ordförande från Folkpartiet.

  "Ann-Catrin Brockman (S) föreslås bli ny ordförande i kunskapsnämnden efter Klas Palmer. Det beslutades i går när Sandvikens arbetarekommun höll årsmöte. Men oppositionen vill inte ha henne som ordförande och planerar att i stället försöka kuppa in folkpartisten Pernilla Newman."

  Varför de ändrade sig vet jag inte men kuppförsöket kom tydligen av sig.

  "I stället för att föra fram en egen motkandidat nöjde sig M, FP, KD och NO med att rikta en misstroendeförklaring mot Socialdemokraternas Ann-Catrin Brockman genom att reservera sig mot valet av henne. Något som upprörde kommunalrådet Peter Kärnström (S). In i det sista satt oppositionspartierna på den borgerliga sidan tillsammans med lokalpartiet Ny ordning och diskuterade hur de skulle agera vid valet av ny ordförande i kunskapsnämnden efter Klas Palmér.

  Folkpartisten Pernilla Newman hade tackat ja till att kandidera. Men när fullmäktigemötet började hade oppositionspartierna bestämt sig för att inte lansera hennes namn. /.../ M, FP, KD och NO nöjde sig i stället med att reservera sig mot fullmäktiges val av Ann-Catrin Brockman utan att ha lagt ett motförslag.
  – En väldigt tydlig markering från vår sida, menade Helena Sjöberg (fp)."

  Ungefär så här kunde det låta.

  "Jag tycker att väljarna borde nominera Brockman och hennes kommunledning till programmet Lyxfällan. Dom brukar ge råd till människor som inte får ihop ekonomi. Så vad tror du Brockman vill du bli nominerad? /Folkpartisten som gärna vill ta ansvar - Dragan Perkovic"

  Min tänkta motkandidat hoppade tyvärr av sitt uppdrag i Kunskapsnämnden ett år senare och både hon och Helena Sjöberg gick dessutom ur Folkpartiet (eller "Gubbklubben" som de kallade det). Det var synd tycker jag för Pernilla var en tillgång i nämndarbetet.

  Hur som helst har det varit två tuffa, men intressanta år. Tuffast var när vi i mars 2009 fick 13,5 miljoner i minskad budget, pga att skatteintäkterna beräknades bli 70 miljoner mindre. Vi fick lägga varsel på 100 tjänster och det skapade förstås oro och oreda i organisationen - mitt under ett läsår. Trots de 13,5 miljonerna mindre gjorde vi ett underskott med "bara" ca 12 miljoner. Vilket innebär att vi, med oförändrad budget, hade hamnat på plus.

  Jag är också glad och nöjd över en hel del andra saker.

 • Förra året höll vi budgeten och gjorde ett litet plusresultat.
 • Trots ett ökat barnafödande och inflyttning får alla barn plats i förskolan inom fyra månader.
 • Utvecklingen av En-till-en går med rasande fart och i år får alla lärare varsin bärbar dator. Under 2012-2013 får också alla elever varsin.
 • Vi har satsat på nyanlända elever i verksamheten Landningen med målet att snabbt integrera eleverna i skolan.
 • Läsinlärningsmetoden ”Skriva sig till läsning med dator utan penna” sprider sig till flera skolor och förstaklasselever.
 • Skolan jobbar systematiskt med kvalitets- och utvecklingsarbete och fokuserar på att förbättra måluppfyllelsen.
 • Andelen elever som söker sig till Sandvikens gymnasieskola ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, trots en ökad konkurrens.

  TårtbitSen är jag också glad över den nya nämnden och alla engagerade och intresserade människor som väljer att ta ett politiskt uppdrag och som vill det bästa för våra elever i Sandvikens kommun.

  Så. Nu ska jag väl äta tårta och fira 2-årsdagen.
  (Ifall ni undrar fick jag aldrig någon inbjudan till Lyxfällan.)

 • 4

  LäxaHar just tittat på Rapport från 14 januari om läxhjälp med RUT-avdrag.

  Tjejen i reportaget bor i Danderyd och har läxhjälp 1,5 timme i veckan, då en kille från StudyBuddy kommer och hjälper henne med matten. För det betalar hennes föräldrar 1.600 kr efter att de fått göra RUT-avdrag med samma summa.

  Jan Björklund får frågan hur många med låg inkomst som kan köpa läxhjälp för 1.600 kr i månaden. "Nej, det är säkert få... så att... men RUT-avdrag gör trots allt att fler kan använda den typen av tjänster än om man inte har RUT-avdrag."

  Och det har han förstås rätt i. Låt oss då räkna lite och utgå från att alla familjer skulle ha samma möjlighet. Jag håller mig på hemmaplan och räknar på Sandviken för enkelhetens skull. Räknar jag fel får ni skälla på mig, men också betänka att jag tyvärr inte hade nån privat mattelärare när jag gick i skolan.

  Ca 3.700 elever går i grundskolan här i kommunen. Om alla skulle få 1,5 timmes läxhjälp varje månad i - säg nio månader om året - skulle RUT-avdraget bli (1600 x 9=14400 x 3700) 53,3 miljoner. Alternativt 105,6 miljoner om vi räknar med det föräldrarna får lägga ut.

  För 53,3 miljoner kan man anställa 105 lärare på heltid i ett år. Det här bidrar till ytterligare ökad segregering och tar resurser från de elever som har de största behoven.

  Att WordPress rättstavning nu föreslår att jag ska ändra segregering till "sugregering" säger nästan allt.


  En sån här dag känns det naturligt att fundera över året som gått. 2010, när jag fyllde 54 år. Vad har egentligen hänt i mitt liv de senaste 12 månaderna? En hel del visar det sig när jag tittar tillbaka.

  JOBBET
  På jobbet har jag haft kurser för ca 370 anställda som har fått behörighet till kommunens intranät och e-post. Jag har jobbat med vår Online-support i ComAround och haft kurser för andra om att skapa guider och administrera. Har förstås också haft kurser i Excel, PowerPoint, Word, FirstClass-kalendern och SiteVision. Årets svåraste uppdrag var nog att lära sig göra tillgängliga Pdf-filer för att sedan ha kurser om det.

  Jag fick också chansen att vara lite delaktig när Sandviken arrangerade en deltävling i Melodifestivalen, på det sättet att jag gav lite råd och hjälpte till med sociala medier kring Festivalstaden. Det var förstås häftigt på Göransson Arena men det häftigaste var nog ändå artistfesten i tälten i Högbo. Så vackert!

  Festivalstaden, Högbo

  INPUT
  I politiken startade året med en resa till London för BETT-mässan. Jag har också varit på ViS vuxenutbildningskonferens, på Barnsrättsdagarna i Örebro, Framtidens Lärande i Nacka och till Auschwitz med Hedängsskolan.

  KUNSKAPSNÄMNDEN
  Kunskapsnämnden beslutade redan 2009 om En-till-en och i januari fick elever och lärare på Österfärnebo skola sina datorer. Vid skolstarten i augusti var det dags för alla ettor på gymnasiet. Vi fick också igenom att Medieprogrammet utrustas med Mac-datorer.

  Österfärnebo en-till-en

  Nämnden fastställde "Framtida inriktning för Sandvikens Gymnasieskola och Centrum för Vuxnas Lärande", YH-utbildningen startade, Sandvikens gymnasieskola bytte namn till Bessemerskolan och vi har kommit nästan ända fram med Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.

  En upphandling av Mobil förskola pågår och vi har godkänt att en enskild förskola ska starta i Högbo. Landningen för nyanlända elever är igång och de första stegen är tagna mot att bygga en Kulturförskola i Hammarskolan och att vuxenutbildningen flyttar till Norrsätraskolan.

  Nämnden svarade på en remiss om att skolk ska skrivas in i betygen. Jag var ytterst kritisk, nåt som Gefle Dagblad fångade upp.

  Jag funderade också på privatiseringen av skolan och förskolan och om skolans utveckling framåt.

  SOCIALA MEDIER
  Det här året smällde det till rejält om sociala medier och jag blev "Politikern du träffar på nätet" i lokalpressen och var en i panelen på bibliotekets arrangemang Sociala medier i lokalpolitiken.

  Kommunalrådet Monica Jacobsson och jag var en programpunkt på Offentliga rummet under rubriken Kan sociala medier förbättra medborgardialogen? Ett väldigt roligt samtal blev det och många spännande frågor från publiken!
  Monica och jag var också inbjudna till kommundirektörens ledningsgrupp för att prata om hur vi använder sociala medier.

  VALRÖRELSEN
  I stort sett hela året, fram till 19 september, präglades förstås av valrörelsen. Jag och några till la en hel del tid på att skriva förslaget till lokalt handlingsprogram för Socialdemokraterna i Sandviken.

  Jag var tjänstledig för valarbete ca 20 heldagar och mesta tiden var jag i vårt Valcenter i Folkets Hus. Fyra lördagar var KF-kandidaterna på turné på olika ställen i kommunen och vi hade också en hel del intressanta arrangemang med musik, föreläsningar, poesi mm.

  Valcentret

  Socialdemokraterna i Sandviken gick framåt och fick 588 röster mer än 2006. Trots det tappade vi ett mandat och efter förhandlingar med (v), (mp), (c) och (no) beslutade vi att kommande mandatperiod samarbeta med (mp) och (no).

  I december valde fullmäktige nya styrelser och nämnder och jag fick förnyat förtroende att vara ordförande för Kunskapsnämnden i fyra år till. Vad månne dessa år föra med sig? Jag ser fram emot nya politikerkollegor, gott hopp och förnyad kraft!

  PRIVATLIVET
  På det privata planet känns sommaren som den mest minnesvärda tiden.
  Almedalsveckan för andra året i rad och det är en tradition jag kommer att leva med så länge jag kan gå själv (och kanske lite längre).

  Almedalen

  En annan sommartradition är Smedsgårdsbluesen på måndagkvällarna. I år åkte jag också till Prag och var några dagar på PrideHouse.

  Prag

  Mina föräldrar köpte stugan på Korsika som vi ägde och hade kafé i när jag var pytteliten.

  Korsika

  Har faktiskt ägnat mig åt att virka och sticka, mest för att få mig själv att sitta stilla. Min bil fick ny motor för att jag inte bytte kamrem i tid. Jag bjöd sönerna på en resa i somras och de luffade runt lite här och där. Mikael bodde sedan i Budapest hela hösten och pluggat på distans. Daniel hälsade på honom och gjorde också en sväng till Elin som bor i Brighton. Daniel har också haft Twitter-vänner på "kötthelg" i min lägenhet och då gjorde jag en helg i Uppsala.

  Anlänt Skavsta

  I slutet på året satte jag fart på min gamla Tumblr-blogg och började använda Flattr i samband med Wikileaks/PayPal-historien.

  2011 BÖRJAR
  Nu ser jag fram emot 2011 som jag tar emot helt odramatiskt för mig själv, hemma i soffan.

  FOTON
  Foton 2010 har jag samlat på Flickr och de kan ses här:

 • BETT London
 • Festivalstaden
 • 1:a Maj
 • Almedalen
 • Prag
 • Valrörelsen
 • Auschwitz
 • Nu har jag varit ordförande i Kunskapsnämnden sedan april 2009 och före det var jag vice ordförande i sex år. Ikväll blev jag formellt vald av kommunfullmäktige att fortsätta i fyra år till. Det känns riktigt bra och jag ser fram emot att få jobba tillsammans med Patrik Lundkvist som blir vice ordförande.

  Andra ordinarie ledamöter från socialdemokraterna blir Kerstin Almén, Niklas Wessling och Domicela Fahlander. René Ranta fortsätter som ersättare och vi får fyra nya ersättare i Olle Johansson, Petra Mossberg, Bertil Fält och Jessica Åresund.

  Ny 2:e vice ordf blir Arne Sjölinder, NO och övriga ledamöter blir Allan och Monica Lundström (m), Johnny Sandgren (c), Matts Johansson (fp) och Caroline Andersson (v).

  Jag kommer att sakna min nuvarande vice ordförande Lasse Karlsson, Anders Sjödén (m) som suttit i nämnden sedan 2003 och lite besviken är jag allt över att Björn Eriksson (v) inte längre kommer att vara ersättare.

  I morgon bitti har Kunskapsnämnden sitt sista sammanträde för mandatperioden och då ska vi äta tårta och ta beslut om resursfördelningsmodell för gymnasieskolan.

  1

  KontaktuppgifterFyllde just i en blankett som kommunen begär in av alla förtroendevalda inför kommande mandatperiod.

  Där frågades efter personuppgifter, parti och det som väl normalt kallas för kontaktuppgifter. Fält fanns för bostadsadress, hemtelefon, mobil och e-postadress och kryssrutor för vilka uppgifter om mig som får publiceras på kommunens hemsida.

  Hur som helst blev jag fundersam över formuläret och fick lust att ändra på det. Vem har behov av att veta var jag fysiskt bor? Nån "hemtelefon" har jag inte haft på flera år. Däremot ville jag uppge min adress till Facebook, Twitter, min blogg och min hemsida. För mig är det de kanaler där jag vill ha, och har, kontakt med kommunmedlemmar, parti- och politikerkollegor och andra.

  Det känns lite som om det är där jag bor. På nätet mer än i ett hus på Smedsgatan.

  (Och joo, jag skrev förstås dit det jag ville på sidan om rutorna. För att väcka en tanke om inte annat.

  1

  Monica Jacobsson är kommunalråd i Sandviken och publicerade för ett tag sedan detta brev på sin blogg. Gösta Sandin var kommunalråd i många år och brevet skrev han för länge sedan till förtorendevalda i Sandviken. Passar bra att läsa och begrunda så här inför den nya mandatperioden.

  Rosor

  Att vara förtroendevald
  Du är en av arbetarrörelsens förtroendevalda.

  Hur ringa Du än tycker att Ditt uppdrag är, innebär det att Du hädanefter företräder rörelsen på ett mera uppmärksammat sätt än Du gjort som enbart medlem och anhängare. Förtroendemännen och förtroendekvinnorna är en del av rörelsens ansikte utåt.

  Vilka program vi än skriver och stadfäster, blir rörelsen aldrig bättre än de människor som bär den. Det anseende Du har och det förtroende för Dig personligen som människorna i Din omgivning känner, är av utomordentlig betydelse för det förtroende dessa människor får för den rörelse Du företräder.

  Därför är Du som förtroendeman aldrig helt privat. Även om Du inte själv märker det vägs Du och värderas av människorna i Din omgivning. Det de i första hand kräver är omutlig hederlighet.

  Det kan hända att Du som förtroendevald förr eller senare kommer i sådana situationer att Ditt uppdrag ger dig möjlighet att tillgodose egna, anhörigas eller vänners intressen. Du kan hamna i svåra beslutslägen. Var då på Din vakt mot ovidkommande inflytelser.

  Det kan hända att utomstående – leverantörer, entreprenörer eller andra med vilka kommunen har ekonomiska mellanhavanden och där Ditt ord kan påverka utgången – försöker förbättra sitt utgångsläge genom att försätta Dig i tacksamhetsskuld. Metoderna är utspekulerade och tillsynes oförargliga. Mottagligheten prövas först. Därefter utvecklas och stegras insatserna.

  Ha som utgångspunkt att alla sådana åtgärder har ett enda syfte: att tillvinna sig själv, sitt företag eller sina uppdragsgivare fördelar.

  Måttlighet med berusningsmedel är nödvändig.

  Hur Du än beter Dig kommer Du att betraktas med misstänksamhet av en del. Vänta Dig aldrig tacksamhet eller uppskattning för Dina insatser. Försök aldrig att framhålla Dig själv. Kom ihåg att det eller de uppdrag Du har inte är till för Din skull. Det är Du som erbjudits glädjen att vara till för dem.

  Arbetarrörelsen arbetar mot ett flyttande mål.

  Dess förtroendevalda kommer att få fullgöra sina uppdrag under växlande yttre betingelser. Pionjärtidens påfrestningar är förbi. Då var förtroendeuppdraget obekvämt och förenat med både obehag och fara. Idag är förtroendeuppdraget ofarligt och stundom väl avlönat. Hur det blir i morgon och i övermorgon vet vi inte.

  Det är viktigt att de förtroendevalda, hur klimatet än växlar, bevarar medvetandet om arbetarrörelsens historiska uppgift".

  Gösta Sandin

  2

  I maj 2009 tog Kunskapsnämnden beslut om att gå vidare i ett projekt med en dator till varje elev och lärare (En-till-en) i Österfärnebo skola och ett program på gymnasiet. Vid det tillfället reserverade sig oppositionspartierna m, fp och no mot beslutet - med hänvisning till "kommunens ekonomiska situation, att ingen relevant forskning finns som stöder effekten av projektet samt att elevunderlaget i Österfärnebo kan innebära en nedläggning av åk 7-9".

  Lite mer än ett år senare verkar det politiska motståndet ha lagt sig och det känns verkligen bra nu i dagarna när de 450 nya ettorna på gymnasiet och 150 gymnasielärare får sina datorer.
  I nämndens underlag till kommunplan, som beslutades i april-10, finns också planen för hur vi ska gå vidare med att utrusta alla elever och lärare med bärbara datorer.

  "Under 2011 planeras att varje avdelnings personalgrupp på förskolorna ska ha tillgång till en dator som arbetsredskap. Alla åk 1-elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får disponera var sin dator liksom alla lärare i grundskolan, särskolan och på CVL. Dessutom ska yrkeshögskolan utrustas med 60 datorer. Trådlösa nätverk görs tillgängliga i begränsad omfattning på grundskolor, särskolan och CVL.

  Under 2012 ska alla åk 1-elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan få disponera var sin dator liksom eleverna på särskolan och hälften av grundskolorna och trådlösa nätverk byggs på de aktuella grundskolorna och särskolan.

  Under 2013 kommer resterande elever i grundskolorna få disponera var sin dator och trådlösa nätverk byggs på de aktuella grundskolorna."

  Gefle Dagblad - Första klassen inloggad
  Arbetarbladet - Nu får alla gymnasieettor en egen dator
  Lägger till en länk från onsdag 6/10
  Arbetarbladet - Egen skoldator skapar lust att lära

  Vad innebär det för dig med egen dator i skolan? Frågor i GD